Komentarz poświęcony jest nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia...
Krzysztof Lodziński
19.02.2009
W Warszawie podsumowano wyniki Narodowego Programu Foresight (NPF) "Polska 2020", którego celem...
Inny
19.02.2009
Krzysztof Lodziński
19.02.2009
Nauczyciel wychowania fizycznego podczas lekcji wychowania fizycznego na sali gimnastycznej...
Magdalena Sender
12.02.2009
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego...
12.02.2009
Kwestię szczegłowego unormowania procedury i kryteriw oceny nauczycieli ustawodawca powierzył...
Witold Ćwiek
12.02.2009