Zaproponowana przez PSL ulga podręcznikowa miałaby być odliczana przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia lub studenta. Posłowie proponują by analogicznie jak ulga na internet wynosiła 760 zł. Z ulgi miałby skorzystać każdy podatnik podatku dochodowego. Więcej>>