W kontekście powyższych rozważań, uważam, że gmina nie może przejąć zadań związanych z zatwierdzeniem przelewów jednostek oświatowych. Gmina z mocy zapisu art. 34a u.s.o., sprawuje bowiem nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi – w tym nadzór finansowy. Sprawowanie nadzoru przy jednoczesnej obsłudze finansowej szkół powoduje kolizję w wykonywaniu tych czynności. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>