Na stronie internetowej MEN zamieszczono oficjalny komunikat, w którym ministerstwo informuje o przeznaczeniu dodatkowych środków na wsparcie nauczania języków obcych. O podjęciu takiej decyzji zadecydowały wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

"Analizując wyniki badań kompetencji językowych polskich uczniów oraz ich zróżnicowania, biorąc pod uwagę obszary miejskie i wiejskie, MEN zamierza uruchomić projekt wspierający nauczanie języków obcych, zwłaszcza na obszarach defaworyzowanych. Na ten cel zostanie przeznaczonych 60 milionów złotych." - czytamy w komentarzu zamieszczonym na stronie ministerstwa. 
MEN zapowiada także, że pracuje nad założeniami budowy systemu wspomagania szkół i placówek, który będzie funkcjonować na potrzeby szkoły i wykorzystywać potencjał instytucji okołoszkolnych  oraz potencjał nauczycieli.Więcej>>