Zarząd Główny ZNP jest zaniepokojony pojawiającymi się nieprawdziwymi i krzywdzącymi opiniami dotyczącymi nauczycieli w środkach masowego przekazu.

Zdaniem ZNP "projekty zmian prawa oświatowego, sygnowane przez środowiska samorządowe zdestabilizują system oświaty, uderzając nie tylko w pracownika ale również w ucznia".
Po raz kolejny ZNP zwraca uwagę na bierność Ministerstwa Edukacji Narodowej i ponownie domaga się podjęcia skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie rosnącego niepokoju.
"Brak spójnej polityki edukacyjnej obejmującej cały proces kształcenia, począwszy od wychowania przedszkolnego po studia wyższe, jest dowodem krótkowzroczności i nieodpowiedzialności rządzących".
Zarząd Główny ZNP wyraził swoją gotowość do podjęcia merytorycznych dyskusji na temat przyszłości polskiej oświaty.