Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie...
Marta Handzlik
21.02.2008
WprowadzenieSystem awansu wpisuje się w szerszy kontekst reformy edukacji. Wprowadzenie ustawą z...
Jan Chojnacki
21.02.2008
Status, zasady tworzenia i działania związkw zawodowych reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o...
Magdalena Fota
14.02.2008