Urszula Kołowska
23.10.2008
Prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gminy, finansowane z jej budżetu. Jednak nie wszystkie...
Alicja Brzezińska
16.10.2008
Organizacja pracy zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego została określona w...
Alicja Brzezińska
09.10.2008
Iwona Kobus
09.10.2008