– Rada rodziców jest odrębnym organem, który nie podlega kontroli służb finansowych szkoły – komentuje Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ „Solidarność" – Oświata.
Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może żądać informacji, kto wnosi wpłaty na fundusz. 
Poważnym złamaniem prawa jest też uzależnienie wydania świadectwa od dokonania wpłaty. 
– Niewydawanie świadectw przez szkołę można też zakwalifikować jako przestępstwo nieuprawnionego dysponowania dokumentem z art. 276 kodeksu karnego – uważa Mateusz Pilich, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, autor komentarza do ustawy o systemie oświaty. 
Problematyczna jest także kwestia przeznaczenia zebranych przez rodziców pieniędzy, a przede wszystkim to, czy mogą być przeznaczane na bieżące potrzeby szkoły, takie jak środki czystości czy malowanie ścian. Mateusz Pilich uważa, że wydawanie pieniędzy na takie cele jest dopuszczalne, jeżeli wydatki mają ścisły związek z realizowanym przez szkołę procesem nauczania i wychowania. Więcej>>