– W całej sferze budżetowej nie ma mowy o podwyżkach, ale samorządy we własnym zakresie mogą wypracować środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach otrzymanej subwencji oświatowej. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja finansowa zarówno kraju, jak i samorządów jest bardzo trudna – mówi Maciej Jakubowski, wiceminister edukacji narodowej.
Samorządowcy odpowiadają, że ich na to nie stać, ponieważ subwencja nie pokrywa nawet bieżących wydatków. 
Brakiem planowanych podwyżek nauczycielskich uposażeń oburzeni są przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających pedagogów.
– Rząd niech nie zasłania się trudną sytuacją państwa, bo w ramach przyznanej subwencji oświatowej można podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze o 100 – 200 zł – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych. Związkowcy podkreślają także, że dotychczasowe podwyżki były za małe, ponieważ nie pokrywały nawet skutków inflacji. Więcej>>