Religia nadal pozostanie bezpłatna i finansowana w ramach subwencji oświatowej.

Jak zapewniła Krystyna Szumilas, samorząd terytorialny będzie musiał, jak do tej pory, zapewnić nauczanie religii według dotychczasowych zasad.
Mimo, że od nowego roku szkolnego będą obowiązywać nowe ramowe plany nauczania to zmiany te w przypadku zajęć z religii będą miały w rzeczywistości charakter czysto porządkowy.