Więcej informacji o II Europejskiej Konferencji Dyrektorw PrzedszkoliCoraz lepiej rozumiemy, że...
Irena Dzierzgowska
04.02.2008
Szczegółowe omówienie zasad udzielania i korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na...
Magdalena Stojek-Siwińska
31.01.2008
Komentarz szczegółowo omawia pojęcie płacy nauczycielskiej, jako wynagrodzenia ze stosunku pracy....
Michał Culepa
24.01.2008
Czy w trakcie roku szkolnego nauczyciela zatrudnionego poprzez mianowanie można przenieść w stan...
Krzysztof Gawroński
24.01.2008
W komentarzu omówiony został sposób organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego...
Krzysztof Lodziński
17.01.2008