Weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 (Dz. U. poz. 595).
Rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego. Podstawowa opłata rekrutacyjna pobierana od kandydatów składających papiery na wyższe uczelnie wynosi 85 zł. Sto złotych zapłacą osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany sprawności fizycznej. Najwięcej za udział w procesie rekrutacji zapłacą przyszli studenci architektury i ASP. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych zapłacą nawet do 150 zł.