Organizatorem spotkania, które odbyło się w  auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, był „Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” oraz Urząd Miasta Białystok. 

W imieniu prezydenta Białegostoku oraz Wydziału Edukacji uczestników zjazdu powidtała Łucja Orzechowska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Białystok.

Zjazd otworzyła Edyta Figura – Kierownik ds. Szkoleń i Konferencji Wolters Kluwer Polska, wydawcy miesięcznika „Dyrektor Szkoły”.

Pierwszą prelegentką była Małgorzata Serafin, Dyrektor Wydziału Kontroli białostockiego urzędu miasta. Przedstawiła ona zgromadzonym zasady i procedury tworzenia poprawnych planów finansowych. 
Następnie Agnieszka Gerasimiuk z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, przybliżyła kwestię prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów w szkołach publicznych i placówkach oświatowych oraz uświadomiła zgromadzonym dyrektorom, a także księgowym, rolę dyrektora szkoły w zarządzaniu finansami placówki oraz odpowiedzialność jaka na nim w tym zakresie spoczywa.Ostatnia cześć spotkania poświęcona była analizie ryzyka finansowego oraz sposobom jego minimalizowania.
Na zakończenie zjazdu wylosowani uczestnicy otrzymali upominki książkowe ufundowane przez Wolters Kluwer Polska.

Patronat Honorowy nad Akademią Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2011/2012 objęła Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Partnerem merytorycznym AZDS jest serwis Prawo Oświatowe/ABC.
Patronat nad Akademią Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2011/2012 objęli: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.