Według opublikowanych przez CKE informacji, wyniki uczniów ze szkół wiejskich odbiegają od wyników ich rówieśników z miast. W przypadku egzaminu z części podstawowej wyniki uczniów z terenów wiejskich są o 12 punktów procentowych niższe, niż ich rówieśników z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (wieś – 58 proc., miasto powyżej 100 tys. mieszkańców – 70 proc.) i aż 15 punktów procentowych niższe na poziomie rozszerzonym.  Prawie 90 proc. gimnazjalistów z terenów wiejskich, zdających egzamin na poziomie podstawowym (101 tys.), kontynuowało naukę języka ze szkoły podstawowej.   
Ministerstwo edukacji narodowej zapowiedziało nowy projekt wspierania nauki języka obcego. Będzie on skierowany do tych szkół i tych rejonów, gdzie szczegółowe analizy pokażą, że uczniowie napisali egzamin słabiej. Na ten cel przeznaczone ma zostać 60 mln złotych.
Jednak projekty, które mają pomóc uczniom z mniejszych ośrodków w nauce istnieją już od jakiegoś czasu. 
Przykładem może być program Youngster, realizowany od 2007 roku przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem działań w ramach programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego.
 – Celem programu Youngster jest zapewnienie młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich dodatkowych zajęć z języka angielskiego, które będą miały wpływ na wyrównanie szans edukacyjnych tej młodzieży w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach – mówi Krzysztof Lipiński, koordynator programu Youngster, zastępca Dyrektora Generalnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Działamy od 2007 roku, a od 2009 roku Youngster stał się stałym programem dotacyjnym EFRWP, w którym corocznie uczestniczy minimum 3,5 tysiąca uczniów. Aktualnie Youngster swoim zasięgiem obejmuje 105 gmin, czyli ok. 5 proc. całego kraju. Osiągane na egzaminie gimnazjalnym średnie wyniki uczestników programu Youngster, nie odbiegają od średnich wyników ich rówieśników z miast. Zachęcamy zatem wszystkie szkoły do korzystania z programu oraz naszego doświadczenia – dodaje. Więcej>>