Polska Izba Książki zrzeszająca największe wydawnictwa wystosowała do prezesa UOKiK list, w którym alarmuje, że projekt e-podręcznik może naruszać przepisy dotyczące uczciwej konkurencji. 
Wydawcy zwracają się do UOKiK z prośbą o zweryfikowanie prawidłowości realizacji tego projektu pod kątem jego legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania pieniędzy. Powodem akcji jest prawdopodobnie obawa przed stratami, jakie może przynieść wydawcom wypuszczenie darmowego e-podręcznika. Więcej>>