RIO: Tylko rada reguluje kwestie emisji obligacji

Samorząd terytorialny

Określenie terminów wykupu obligacji to kompetencja rady powiatu. Rada nie może tego scedować na zarząd powiatu stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze.

08.05.2018

WSA: Zabytkowy park musi mieć wyznaczone granice

Jeżeli park otrzymuje charakter zabytku to obowiązkiem konserwatora jest określić jego granice. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wpisał nieruchomość do rejestru zabytków z naruszeniem...

08.05.2018

NSA: Podatek od nadwyżki wartości, nie od czynności

Podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności kilku nieruchomości stanowi zawsze sumaryczna różnica między wartością praw przysługujących podatnikowi od wszystkich...

07.05.2018

SN: bałagan z nieruchomościami opuszczonymi trwa

Gmina ma prawo wypowiedzieć umowę najmu w nieruchomości niczyjej, ale zależy to od treści zawartejtej umowy z osobami zajmującymi lokal - orzekł Sąd Najwyższy, lecz nie podjął uchwały, która by...

07.05.2018

WSA: Samo sprawowanie opieki nie wystarczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyjaśnił, że dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej niezbędnym warunkiem jest uprzednie zawarcie umowy o opiekę w formie szczególnej, gdyż okoliczności...

03.05.2018

SN: Kasacja przysługuje tylko od surowej kary

Jeśli oskarżony został skazany na karę więzienia w zawiasach, to co do zasady jego obrońca nie może wnieść skutecznej kasacji na korzyść. Aby taka kasacja mogła być rozpoznana, jej autor musiałby...

03.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski