Chodzi o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które wyłączają stosowanie norm Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji wydanych na podstawie tzw. ustawy uwłaszczeniowej z 1971 r

- Art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 i 568) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji do wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91) decyzji o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości, na których właściciele nie gospodarowali osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozostających we wspólności domowej od lat pięciu do dnia wejścia w życie ustawy z powodu stałego zatrudnienia w innych zawodach niż praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym albo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, jest zgodny z art. 7 oraz art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdził w wyroku Trybunał Konstytucyjny.

Orzeczenie, wydane w składzie: Bartłomiej Sochański, Leon Kieres, Jakub Stelina, Rafał Wojciechowski, Andrzej Zielonacki, zapadło jednogłośnie.

Czytaj także: TK: Pozbawienie wspólników majątku niekonstytucyjne>>
 

Według TK decyzje o przejęciu gospodarstwa rolnego przez państwo mogły być podważane przez niemal 20 lat, co - zdaniem Trybunału - było wystarczająco długim okresem dla zapewnienia zainteresowanym możliwości wzruszenia postanowienia administracyjnego. - Stwierdzenie niekonstytucyjności zakwestionowanej regulacji stanowiłoby więc ingerencję w utrwalony stan prawny i faktyczny - stwierdził Trybunał.

Zobacz procedurę w LEX: Pytanie prawne sądu administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego >