SN: zachowek otrzymała osoba nieuprawniona

Zachowek został źle rozliczony między spadkobierców - stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który niewłaściwie obliczył wartość darowizn dokonanych przez ojca przed...

23.05.2017