NSA: nie można unieważniać nieważnego paszportu

Błędem ministra spraw wewnętrznych było unieważnienie paszportu, którego ważność wygasła. Jeśli tak się zdarzy, to trzeba postępowanie administracyjne umorzyć - stwierdził Naczelny Sąd...

09.11.2017

WSA: wskazanie lokalu socjalnego ma charakter cywilnoprawny

Samorząd terytorialny

Czynność wskazania lokalu socjalnego czyli czynność stanowiąca ofertę zawarcia umowy najmu nie ma charakteru administracyjnoprawnego, gdyż zmierza do nawiązania stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu...

07.11.2017