Gmina zapłaci, bo nie wycięła suchej gałęzi przy ulicy

Samorząd terytorialny

Gmina nie można się powołać na siłę wyższą, jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność, jeżeli skutkom działania siły wyższej mogła zapobiec lub je ograniczyć. Ponosi odpowiedzialność za suchy...

06.06.2018

SN: kolejny zwrot w sprawie służebności przesyłu

Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1991 roku własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do skarbu...

05.06.2018

Hotel pracowniczy w mieszkaniu trzeba zalegalizować

Budownictwo

Do zmiany sposobu użytkowania budynku może dojść nie tylko przez przeprowadzenie robót budowlanych, ale także zmianę sposobu korzystania podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny. O wyroku istotnym dla...

04.06.2018

NSA: Sprzedaż gruntu z budynkiem bez zwolnienia z VAT

Sprzedaż samego gruntu, na którym znajdują się ściany budynków z sąsiednich działek, stanowi dostawę zabudowanego gruntu. W konsekwencji ta transakcja nie podlega zwolnieniu z VAT. Tak stwierdził...

01.06.2018

Domek letniskowy niezgodny z planem do rozbiórki

Budownictwo

Budynek rekreacyjny, nawet nie wymagający pozwolenia lub zgłoszenia, postawiony wbrew miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego to samowola budowlana. Nadzór może więc wydać decyzję o jego...

31.05.2018

Gmina nie może dyskryminować sprzedawców alkoholu

Ograniczenie handlu alkoholem w godzinach nocnych musi dotyczyć całej gminy, osiedla czy sołectw. Uchwała rady gminy nie może więc umożliwić jego sprzedaży tylko na stacji benzynowej. Radni nie mają...

31.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski