SA: Nie trzeba wysłuchać członka spółdzielni, aby go wykreślić

Prawo gospodarcze

Spółdzielnia podjęła szereg czynności, aby umożliwić jej członkowi złożenie wyjaśnień przed wykreśleniem z rejestru. Wyznaczono mu kilkadziesiąt terminów, umożliwiono skorzystanie z wielu form, a nawet wyrażono gotowość do spotkania w wyznaczonym przez niego miejscu. SA w Katowicach uznał, że stworzone warunki były wystarczające

15.02.2019

WSA: Nie można karać grzywną za brak ekspertyzy technicznej budynku

Budownictwo

Organ nie mógł nałożyć na właściciela nieruchomości grzywny, by przymusić go do przeprowadzenia określonych kontroli oraz sporządzenia ekspertyzy technicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że jedyną dopuszczalną reakcją mogło być zlecenie wykonania tych czynności na koszt właściciela.

15.02.2019

WSA: Kworum nie jest wymogiem przy wyborze zarządu osiedla

Samorząd terytorialny

Rada miasta nie mogła uzależnić ważności wyborów do zarządu osiedla od osiągnięcia kworum. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że takie zastrzeżenie jest niedopuszczalne, ponieważ modyfikuje zasady określone w ustawie o samorządzie gminnym.

14.02.2019

SN: Radca nie rozliczała się i nie stawiała na wezwanie rzecznika, ale sprawa przedawniona

Prawnicy

Jeśli nie można ustalić, kiedy nastąpiły przewinienia, a sądy dyscyplinarne nie określiły dat naruszeń zasad etyki zawodu, to należy obwinioną radcę prawną uniewinnić - taki jest sens wyroku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zwłaszcza, że termin przedawnienia karalności spraw, o które była obwiniona radca prawny, wkrótce mija.

14.02.2019

WSA: Spór między ratuszem a Akademią o naprawę sieci ppoż.

BHP Szkolnictwo wyższe

Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.

14.02.2019

Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku

Kadry w oświacie

Nie można uzależniać przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od dodatkowej przesłanki przepracowania w szkole co najmniej sześć miesięcy – stwierdził wojewoda podkarpacki. Uznał, że tak sformułowany zapis regulaminu narusza przepisy Karty Nauczyciela i jest sprzeczny z Konstytucją.

14.02.2019

WSA: Nie dowiemy się, czy policja nas podsłuchiwała

Policja RODO

Policja nie jest obrońcą danych osobowych, nie musi informować, że zakończyła inwigilację obywatela. Trudno też wymagać od operatora telefonicznego, by dane o operacjach służb przekazywał swoim klientom - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

14.02.2019

WSA: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie jest jedynie aktem planowania

Samorząd terytorialny

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje również prawo mieszkańców do oddania zwierzęcia do schroniska lub zawiezienia rannego w wypadku zwierzęcia do lekarza weterynarii. Jest to zatem akt prawa miejscowego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

14.02.2019

SN: Adwokaci i lekarze w sprawie "wywierania wpływu" chcą uniewinnienia

Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne

Dopiero 19 lutego br. Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w sprawie siedmiu oskarżonych o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej lekarzy i znanych adwokatów. Chodziło o uniknięcie lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Obrońcami w tej sprawie jest 10 wybitnych prawników.

13.02.2019

Spółka zapłaci, bo dziury w boisku łatała piaskiem

Prawo cywilne BHP

Właściciel osiedlowego placu zabaw naprawiał nawierzchnię boiska do koszykówki zasypując dziury piaskiem. Odpowiada więc za wypadek dziecka, które poślizgnęło się na piasku i złamało rękę – stwierdził Sąd Rejonowy w Świdnicy.

12.02.2019

SN: Zabójstwo wymaga rozważenia najsurowszej kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny w Białymstoku popełnił błąd; obniżył kary dwóm sprawcom morderstwa, przypisał oskarżonym popełnienie zbrodni, a ukarał ich za występek - orzekł Sąd Najwyższy i przychylił się do kasacji Prokuratora Generalnego. Uznał on, że kara jest rażąco niewspółmierna w stosunku do społecznej szkodliwości czynu.

11.02.2019

NSA: Strona ma prawo odsłuchać nagrane rozmowy

Ordynacja

Organy podatkowe mają obowiązek weryfikować nie tylko legalność zdobycia, ale i legalność wykorzystania podsłuchów pozyskanych w wyniku technik operacyjnych innych uprawnionych służb i wykorzystanych w postępowaniu karnym, które są dowodami w postępowaniu podatkowym – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

11.02.2019

SN: Biegły niepotrzebny, by ustalić kto staranował policyjny radiowóz

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Z zeznań policjantów wynikało, że oskarżony nie tylko prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, lecz również najechał na radiowóz, chcąc im uciec. Nie było podstaw do uznania kasacji jego obrońcy za słuszną. Zaskarżony wyrok był trafny - orzekł Sąd Najwyższy.

11.02.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski