NSA: Zawiadomienie nie musi być szczegółowe

Fiskus musi zawiadamiać podatnika o skutku, a nie przyczynie. Takie zawiadomienie może zawierać tylko wskazanie jednostki redakcyjnej odpowiedniego przepisu, bez wyjaśnienia. Wynika z uchwały...

19.06.2018

WSA: Okręgi wyborcze w Warszawie źle wyznaczone

Wybory

Przeciwko obywatelom nie można działać - powiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd podzielił stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, że zasada stałości okręgów jest nieusuwalna. Zmiana okręgów...

18.06.2018

WSA: Nie można samowolnie przywrócić stanu poprzedniego

Budownictwo

Czynności z tym związane dotyczą postępowania naprawczego i są konsekwencją wydania rozstrzygnięcia administracyjnego, a nie samowolnej działalności inwestora - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

15.06.2018

SN: Przy opłatach sądowych ważna data przelewu

Pozwani mieli uiścić opłatę za skargę. W określonym terminie zlecili przelew bankowy, pieniądze na rachunek sądu wpłynęły jednak z opóźnieniem. Sąd okręgowy skargę odrzucił, ale w ocenie Sądu...

14.06.2018

Polski fiskus wygrywa spory z podatnikami przed TSUE

VAT będzie musiała zapłacić gmina Wrocław, która otrzymała odszkodowanie w związku z wywłaszczeniem należącego do niej gruntu pod budowę drogi krajowej, po wywłaszczeniu którego stała się zarządcą....

14.06.2018

WSA: Wniesienie opłaty za odpady umarza postępowanie

Środowisko

Trwającepostępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy umorzyć, jeżeli świadczenie zostało spełnione - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

14.06.2018

Zeznania świadków ważne jak słowo kontrolera

Protokół z kontroli może być podstawą ustaleń faktycznych, o ile dokładnie odzwierciedla przebieg zdarzenia i pozwala na jego ocenę. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając...

13.06.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski