Policjanci naruszyli prawa i wolności obywatelskie w związku z Marszem Niepodległości 11 listopada 2017 r. w stolicy - ocenił sąd I instancji w sprawie manifestujących przeciwko marszowi narodowców. Wśród niech znalazła się Iwona W., której sąd przyznał odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie w wysokości 1 800 zł. Była zatrzymana przez policję kilka godzin bez wyjaśniania przyczyn.

Wydarzenia 11 listopada w stolicy

Iwona W. stała przy ulicy Smolnej w Warszawie na ok. 30 minut przed rozpoczęciem marszu i w oddaleniu od niego o 700 m. Trzymała w ręku transparent z napisem: "Tu są granice przyzwoitości" i została oskarżona o szerzenie faszyzmu (w tle transparentu było umieszczone zdjęcie maszerujących umundurowanych mężczyzn ze swastykami na ramieniu).

Czytaj też: Blokowanie konta na Facebooku za symbol falangi sprzeczne z prawem>>

Policja w czasie przemarszu grup ONR nie reagowała na powszechne używanie przez nich materiałów pirotechnicznych. Podjęła natomiast działania wobec osób manifestujących inne poglądy niż uczestnicy marszu.

Adwokat Iwony W. wystąpił do sądu o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie z art. 552 § 4 kpk, który stanowi, że odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Podstawową różnicą zadośćuczynienia w porównaniu do odszkodowania za niesłuszne skazanie jest wymóg niewątpliwej niesłuszności zatrzymania.

Apelacja prokuratora

Od wyroku I instancji apelację złożył prokurator Prokuratury Regionalnej Marek Deczkowski, wskazując na błędne ustalenia sądu I instancji. Jednak na rozprawie 13 września 2019 r. w Sądzie Apelacyjnym cofnął swoją apelację, nie podając przyczyn tej decyzji.

Przewodnicząca składu orzekającego Ewa Gregajtys stwierdziła, że w tej sytuacji na mocy art. 432 kpk cofnięcie apelacji oznacza pozostawienie sprawy bez rozpoznania. A to oznacza, że wyrok sądu I instancji stał się prawomocny.

Sprawa może mieć precedensowe znaczenie, bo wkrótce przed Sądem Rejonowym w Białymstoku odbędą się kolejne sprawy karne uczestników pikiety przeciw przemarszowi narodowców w tym mieście.

Sygnatura akt II AKa 110/19, postanowienie z 13 września 2019 r.