WSA: rada miasta nie wyznacza administratora cmentarza

Samorząd terytorialny

To do wójta należy decyzja czy zarząd cmentarzem będzie wykonywał samodzielnie, czy też przez administratora, a w dalszej kolejności również jaki podmiot będzie administratorem, i jaki zakres...

06.10.2017

WSA uchylił uchwałę krajobrazową Opola

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w czwartek uznał za nieważną tzw. uchwałę krajobrazową, która w założeniu miała regulować m.in. zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej Opola. Wyrok...

06.10.2017

WSA oddalił skargi na uchwałę antysmogową dla Małopolski

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił we wtorek skargi obywateli na uchwałę antysmogową dla Małopolski, uchwaloną przez sejmik województwa małopolskiego w styczniu tego roku. Dwie kolejne...

05.10.2017

SA: lokal mniejszy to i cena powinna być niższa

Warszawski Sąd Apelacyjny uznał, że jeżeli faktyczna powierzchnia lokalu sprzedanego konsumentowi jest mniejsza od powierzchni wskazanej w umowie rezerwacyjnej, to zachodzą podstawy do obniżenia ceny...

05.10.2017

Zakup wakacyjnego apartamentu nie zwalnia z PIT

Zakup lokalu mieszkalnego w Hiszpanii i zamieszkiwanie w nim jedynie przez część roku, przy jednoczesnym braku lokalu mieszkalnego w Polsce, gdzie ewidentnie koncentruje się działalność zawodowa oraz...

04.10.2017