NSA: przełomowy wyrok dla gospodarki śmieciami

Samorząd terytorialny

Brak udziału społeczeństwa w konsultowaniu dokumentów planistycznych, które dotyczą odpadów jest poważnym naruszeniem - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i utrzymał w mocy zarządzenie nadzorcze...

26.04.2018

NSA: Skoro nie ma VAT, to musi być PCC

Udzielenie pożyczki jednorazowo bez znamion zamiaru powielania takiego działania nie może podlegać opodatkowaniu VAT. Tym samym umowę pożyczki należy opodatkować PCC- orzekł Naczelny Sąd...

26.04.2018

NSA: Organy muszą kierować się zasadą symetrii

Dla zachowania terminu do przedłużenia zwrotu różnicy podatku konieczne było przed jego upływem doręczenie podatnikowi postanowienia naczelnika urzędu skarbowego - orzekł Naczelny Sąd...

25.04.2018

SN: Biegły oszacował szkody, bez wizji lokalnej

Budownictwo

Sąd II instancji nie może zostawiać inwestora bez wyjaśnienia, na czym polegają wadliwie wykonane prace budowlane, tylko dlatego, że prywatna ekspertyza biegłego nie jest wiarygodna - taki jest sens...

25.04.2018

NSA: ostrożnie z remontami w historycznym budynku

Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy w budynku należącym do historycznego układu urbanistycznego Gniezna można wymienić okna. Sąd orzekł, że najpierw trzeba ustalić, jak...

24.04.2018

NSA: Bez centralizacji gmina nie odzyska VAT

Gmina musi być zcentralizowana, aby móc uzyskać zwrot VAT. Fiskus ma obowiązek ją to tego wezwać. W przeciwnym wypadku ma prawo zostawić sprawę bez rozpoznania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

24.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski