Wierzyciel zapłaci za nękanie dłużnika na urlopie

Prawo cywilne

Wielokrotne nocne wezwania dłużnika do zapłaty przez wierzyciela w rozmowach telefonicznych i wiadomościach SMS są bezprawne. Zwłaszcza, gdy świadczenie nie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, a dłużnik kwestionuje należność - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

05.01.2019

NSA: Podatnik był nielojalny wobec fiskusa, więc jego skarga była bezzasadna

Ordynacja

Podatnik powinien współpracować z organem podatkowym. Odmowa odbioru korespondencji jest przykładem nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługuje na ochronę. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że działania skarżącej spółki miały charakter nadużycia prawa.

04.01.2019

WSA: Dwie stacje paliw toczą spór konkurencyjny. Nie unieważniono decyzji ostatecznej

Budownictwo Prawo gospodarcze

Nie może dojść do unieważnienia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw, jeśli inwestor rażąco nie naruszył prawa - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Decydująca jest stabilność nabytych praw przez przedsiębiorcę, a także - brak negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych - dodał sąd.

04.01.2019

Strasburg: Straż graniczna nie może odmówić przyjęcia wniosku o azyl

Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że uniemożliwienie - przez litewską straż graniczną - czeczeńskiej rodzinie złożenia wniosku o udzielenie azylu na granicy litewsko-białoruskiej stanowiło naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Przyjęcia wniosku o azyl odmówiły tej rodzinie także polskie służby.

03.01.2019

WSA: Powierzenie zadań BHP bez umowy jest iluzją

Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą

Działanie służb BHP w placówce oświatowej nie może opierać się na nieokreślonej iluzji istnienia relacji prawnej pomiędzy dyrektorem a podmiotem, któremu obowiązki on powierzył - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny i skargę dyrektora zespołu szkół oddalił.

02.01.2019

NSA: Dochody z prostytucji trzeba udowodnić

PIT

Podatniczce wymierzono podatek od nieujawnionych dochodów. Skarżąca wskazywała, że środki uzyskała m.in. z prostytucji. Na tę okoliczność przesłuchano świadków. W oparciu o zgromadzone dowody można było potwierdzić, że podatniczka trudniła się prostytucją. Zawyżała jednak deklarowane przez siebie zarobki z tego tytułu - stwierdził NSA.

02.01.2019

NSA: Przygotowany przez inwestora raport trzeba zweryfikować

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań. W tym celu przygotował raport, który został uznany przez organy administracji publicznej i WSA jako podstawowy dowód w postępowaniu. Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który podkreślił, że nie zwalniało to ich od dokonania własnej oceny.

02.01.2019

Wojewoda: Projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej trzeba wypromować

Samorząd terytorialny

Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych ma polegać na przekazywaniu informacji zwiększających wiedzę na ich temat. Samo ogłoszenie projektu takiej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej urzędu to za mało - stwierdził Wojewoda Lubelski.

02.01.2019

NSA: Nieważna uchwała o zmianie statutu szpitala bez właściwego ogłoszenia

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna

Uchwała rady miasta w sprawie zmiany statutu podmiotu leczniczego to akt prawa miejscowego, który powinien zostać dla swojej ważności opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, to zachodzi istotne naruszenie prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

01.01.2019

WSA: Kto dostał nagrodę w MEN można ujawnić, ale uzasadnienia już nie

Kadry w oświacie

Stowarzyszenie nie udowodniło, że żądana informacja o nagrodach urzędników poprawi funkcjonowanie ministerstwa, a więc nie otrzyma informacji przetworzonej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Gdyby chodziło tylko o nazwiska i sumy, to można by było ją ujawnić - dodał sąd.

31.12.2018

Strasburg: Same hiperlinki w artykule internetowym nie zniesławiają

Prawo cywilne

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4 grudnia uznał, że umieszczenie w artykule internetowym hiperlinków prowadzących do treści, które zostały później uznane przez sąd za zniesławiające, nie sprowadzają się do automatycznej odpowiedzialności za zniesławienie po stronie autora lub wydawcy artykułu internetowego.

31.12.2018

SA: Nie każda wypłata dla kierowcy to dieta lub ryczałt za noclegi

Prawo pracy

Z dowodów nie wynikało, by pracodawca wypłacił pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych. Nie można było więc tego ustalić jedynie w oparciu o praktykę innych sądów pracy w podobnych sprawach - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

31.12.2018

SA: Zarzuty o niegodne prowadzenie się to pomówienie, a nie dozwolona krytyka

Prawo gospodarcze

Pod pozorem krytyki i ochrony godności zawodu nie można pomawiać konkurencji o zachowania, które godzą w dobre imię przedsiębiorcy i jego reputację. Te dobra mają dla przedsiębiorcy wymierną wartość, dlatego w razie ich naruszenia zadośćuczynienie musi uwzględniać również tę okoliczność orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

31.12.2018

WSA: Głos przewodniczącego rady nie może być ważniejszy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nie ma żadnych ustawowych podstaw, aby głos prowadzącego obrady miał większą wagę i decydował o wyniku głosowania w przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw” - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

31.12.2018

SA: Nie było bezwzględnych wskazań do cesarskiego cięcia, choć powinny być

Pacjent Opieka zdrowotna

Cesarskie cięcie nie jest zabiegiem obojętnym dla dziecka i matki. Decyzja o porodzie tą metodą może zapaść wyłącznie, gdy są ku niej bezwzględne wskazania, dlatego szpital nie odpowiada za komplikacje przy porodzie, których nie można było przewidzieć, a których by uniknięto przeprowadzając ten zabieg - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

31.12.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski