Czy stłuczenie łokcia i kolana to już uraz?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie zdarzenia można zakwalifikować jako uraz? Czy urazem będzie...

30.06.2017