Wypadek przy pracy pracodawcy

BHP

Jeżeli pracodawca będący osobą fizyczną realizuje obowiązki w ramach działalności gospodarczej, to w sytuacji, gdy zostanie poszkodowany w wypadku przy pracy, postępowanie powypadkowe prowadzi ZUS. W...

31.07.2017

Rozlicz nadgodziny w rownoważnym systemie czasu pracy!

Przez pracę w godzinach nadliczbowych rozumie się pracę wykraczającą poza obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z...

19.07.2017