Nienormowany czas pracy pracownika służby bhp?

BHP

Pracownik służby bhp nie podlega przepisom dotyczącym nienormowanego czasu pracy, gdyż nie należy do osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy ani też do osób kierujących pracownikami.

08.09.2017

Jak rejestrować obuwie robocze?

BHP

Pytanie pochodzi z Serwisu BHPPracownik otrzymuje obuwie robocze zgodnie z zakładową tabelą przydziału co 12 miesięcy. Sporadycznie zdarza się, że w ciągu tego okresu dany pracownik reklamuje obuwie...

05.09.2017

6 planowanych zmian w kodeksie pracy

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień...

29.08.2017

3 filary udanej rekrutacji

Zatrudnienie właściwych ludzi i budowanie ich długofalowego zaangażowania jest obecnie sprawą zupełnie podstawową. Specjaliści HR są zgodni, że źle zaprojektowany i nieadekwatny proces rekrutacji to...

29.08.2017