TSUE: Kara za błędy w przechowywaniu dokumentacji pracowników delegowanych ma być proporcjonalna

Prawo pracy Prawo unijne

W przypadku delegowania pracowników sąd krajowy powinien upewnić się, że kary za naruszenie obowiązków administracyjnych są proporcjonalne – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według TSUE, sąd krajowy może stosować krajowy system sankcji niezgodny z dyrektywą w sprawie delegowania pracowników, o ile zagwarantuje on proporcjonalność kar.

08.03.2022

Lewiatan: Najwyższy czas na więcej kobiet w branży IT

Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

08.03.2022

RPO: 39 proc. badanych postrzega nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jako dyskryminację kobiet

Rynek Prawo pracy

Jednym z powodów, dla których dyskryminacja kobiet jest wciąż obecna w życiu wielu z nas, są utrwalone w społeczeństwie stereotypy związane z płcią – wynika z badań, jakie przeprowadził Kantar w listopadzie 2021 r. na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na temat świadomości prawnej w kontekście równego traktowania oraz analizy znaczenia łączenia ról rodzinnych i zawodowych dla osiągnięcia rzeczywistej równości płci.

08.03.2022

NIK: Program Rodzina 500+ dla rodziców pracujących za granicą - słabe efekty pomimo starań

Pomoc społeczna Domowe finanse

Większość rodziców pracujących w krajach Unii Europejskiej uprawnionych do pobierania świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ otrzymała należne wsparcie z opóźnieniem, w skrajnych przypadkach sięgającym nawet 3,5 roku. Na 30 czerwca 2021 r. skontrolowane urzędy nie rozpatrzyły łącznie ponad 61 tys. wniosków, z czego w niemal 59 tys. spraw nie podjęto żadnych czynności – wynika z raportu NIK.

08.03.2022

Renty rodzinne - nowe kwoty od 1 marca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Renta rodzinna po śmierci bliskiej osoby przysługuje uprawnionym ustawowo członkom rodziny – nie każdy jednak będzie mógł ją otrzymać. Ma ona przede wszystkim zrekompensować utracone środki utrzymania w wyniku śmierci bliskiego. Od 1 marca 2022 r. zmieniły się także limity dorabiania do renty rodzinnej oraz sama jej wysokość w wyniku corocznej waloryzacji. Wyjaśniamy, kto i w jaki sposób może starać się o rentę rodzinną.

08.03.2022

Badanie: Nie wszyscy polscy pracownicy czują się doceniani

Prawo pracy

Docenienie przez pracodawcę jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych. Jak wynika z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, 58 proc. ankietowanych Polaków czuje się docenianych przez swojego pracodawcę.

07.03.2022

MRiPS: Bezrobocie w lutym nadal niskie

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia w Polsce, w lutym 2022 roku, wyniosła 5,5 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu ze styczniem br. pozostaje bez zmian. O 4,3 tys. spadła natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W lutym br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

07.03.2022

Będą ułatwienia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy, ale też limity dla pracodawców

Prawo pracy Ukraina

Rząd zapowiada ułatwienia w zatrudnianiu uciekających z Ukrainy, ale jednocześnie chce, by minister rodziny i polityki społecznej mógł w rozporządzeniu określić liczbę takich osób, którym dany pracodawca będzie mógł powierzyć wykonywanie pracy. Parytet ma być ustalany w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych. Ma to być mechanizm zabezpieczający lokalne rynki pracy przed zastępowaniem Polaków tańszymi Ukraińcami.

07.03.2022

Zatrudniający pomoce domowe i nianie muszą wyjaśniać, dlaczego nie przystąpili do PPK

Domowe finanse PPK

Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za pracownicze plany kapitałowe, wysyła listy do osób prywatnych, które w swoich domach legalnie zatrudniają nianie albo pomoce domowe. Pyta, dlaczego nie zawarły umów o PPK i nie odprowadzają składek. Tymczasem, takie działanie nie ma żadnego poparcia w obowiązujących przepisach. Można uwolnić się od takiej korespondencji w przyszłości, składając odpowiednie oświadczenie do PFR.

07.03.2022

Praca na dwa, a nawet trzy „etaty”. Pracownicy aktywni nie tylko w swojej firmie

Prawo pracy

W pracy zdalnej pracodawcom trudno dbać o równowagę między pracą a życiem rodzinnym swoich pracowników. Chodzi zarówno o to, że w pandemii niektórzy pracują ponad miarę, ale i fakt, że inni mają dodatkowe aktywności, które skracają czas na wypoczynek po pracy. Ale nawet gdy pracownik prowadzi "dodatkowy biznes", nie można go zwolnić, gdy wywiązuje się z zadań i nie jest to działalność konkurencyjna.

05.03.2022

Polska tymczasowo odstępuje od stosowania przepisów o czasie prowadzenia pojazdu

Prawo pracy Transport

Polski rząd postanowił wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe paliw – poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Odstępstwa, związane z brakiem kierowców, będą obowiązywać od 4 marca do 2 kwietnia 2022 roku.

04.03.2022

Dane PIP: W 2021 r. inspektorzy stwierdzili u pracodawców ponad 600 tys. naruszeń. Głównie w kwestii wynagrodzeń

Prawo pracy

Według wstępnych danych, w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 55 tys. kontroli u pracodawców. To o około 1,5 proc. mniej niż w 2020 r. i o ponad 24 proc. mniej niż w 2019 roku. Stwierdzono ponad 613 tys. naruszeń, czyli o prawie 11 proc. więcej niż w 2020 r., ale o ponad 28 proc. mniej niż w 2019 roku. W zgłaszanych skargach najczęściej pojawiały się kwestie dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń.

04.03.2022

MRiPS: Pomoc dla obywateli Ukrainy – Infolinia 19524

Prawo pracy Ukraina

Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

04.03.2022

Firma nie wie, że zatrudnia żołnierzy WOT. I nagle może zostać bez pracowników

Prawo pracy

Firmy muszą być gotowe na niespodziewane zmiany w funkcjonowaniu, spowodowane wojną w Ukrainie. Może się bowiem okazać, że w pracy nie pojawią się żołnierze WOT powołani do natychmiastowego stawiennictwa, i z pracodawcą skontaktują się tylko w sprawie urlopu bezpłatnego. Zdaniem prawników, dopiero wtedy pracodawca dowie się, że ma żołnierzy, bo wcześniej nie ma prawa o to pytać.

04.03.2022

ZUS: Pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie

Ubezpieczenia społeczne

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

03.03.2022

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.

03.03.2022

Badanie: Polacy coraz częściej odczuwają symptomy depresji - gospodarka na tym traci

Prawo pracy HR Opieka zdrowotna

Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.

02.03.2022

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę nie zawsze oznacza wypłatę wynagrodzenia minimalnego

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy nie wiedzą, czy cudzoziemcowi, który uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, muszą wypłacać co najmniej wynagrodzenie minimalne także wtedy, gdy taki pracownik czy zleceniobiorca choruje albo jest na urlopie bezpłatnym. Wątpliwości budzą nowe przepisy, które – co potwierdzają prawnicy – zostały nieszczęśliwie sformułowane.

02.03.2022

Od 1 marca renty i emerytury idą w górę

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 1 marca 2022 roku więcej pieniędzy trafi na świadczenia dla rencistów i emerytów. Wzrosną one o 7 procent. W ten sposób najniższa emerytura wyniesie teraz 1338,44 zł i będzie wyższa o 87,56 zł niż przed rokiem - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koszt waloryzacji świadczeń w 2022 r.  wyniesie ok. 18,4 mld zł., a więc więcej o ok. 7,8 mld zł więcej niż w 2021 roku.

01.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski