Polacy polubili pracę hybrydową – raport Lewiatana

Prawo pracy Rynek pracy

Połączenie pracy zdalnej z pracą w biurze podbija nasz rynek pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Wskazuje również na przewodnik dla firm „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, z którego wynika, że już co trzeci pracownik jest gotów zrezygnować nawet z niewielkiej części wynagrodzenia, aby tylko mieć możliwość pracy hybrydowej.

06.09.2023

Otrzymanie zwrotu nienależnych wpłat do PPK ma skutki podatkowe

CIT PIT Prawo pracy PPK

Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę, powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a pracownik odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko wtedy, gdy została wypracowana nadwyżka.

06.09.2023

Wypalenie zawodowe. Wyjazd w tropiki nie jest lekarstwem

Prawo pracy

Po wakacjach wiele osób ma problem z powrotem do pracy, często stresującej i wyczerpującej. Pojawia się u nich wypalenie zawodowe – zjawisko, które dotyczy coraz większej liczby pracowników. Wypalenie jest związane z charakterystyką wykonywanej pracy, a nie z sektorem gospodarki.

05.09.2023

1 na 10 pracowników nie je ani jednego posiłku w pracy - badanie

Prawo pracy BHP Rynek pracy

Aż 53 proc. pracowników je posiłki w samotności, a 20 proc. nie przerywa nawet pracy na czas lunchu – wynika z najnowszego badania Antal i Sodexo. Według Eurostatu, polscy pracownicy spędzają w pracy średnio 41,1 godziny tygodniowo. Z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy jest kluczowe dla jego zdrowia.

05.09.2023

Od 15 września nowe przepisy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia

Prawo pracy

Ustawa, która wejdzie w życie 15 września, ureguluje formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, a także prawa i obowiązki pracowników oraz organu zarządzającego albo administrującego spółki podlegającej transgranicznemu przekształceniu, połączeniu lub podziałowi.

05.09.2023

Ojcowie nie korzystają masowo z 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczenia społeczne

W lipcu 2023 r. ZUS wypłacił zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu rodzicielskiego na rzecz 132 tys. osób na łączną kwotę prawie 428,5 mln zł. To niewiele więcej niż w czerwcu (127,2 tys. osób pobierających), ale mniej niż w maju i w kwietniu – odpowiednio 133,6 tys. i 146 tys. osób. Zdaniem prawników ojcowie składają wnioski o urlop rodzicielski na podstawie nowych przepisów, ale nie jest to wciąż zjawisko masowe.

05.09.2023

Raport Lewiatana: Kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze

Prawo pracy Rynek pracy

We wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Rumunii, kobiety zatrudnione na część etatu stanowią większość wśród ogółu pracujących. Różnica we wskaźnikach udziału kobiet i mężczyzn w pracy w niepełnym wymiarze czasu w 2022 r. wynosiła ponad 20 pkt proc. (mężczyźni – 8,2 proc.; kobiety 28,4 proc.) - czytamy w raporcie Lewiatana.

04.09.2023

"Czternastka" obciąży podatkiem wielu emerytów i rencistów

Finanse publiczne Emerytury i renty PIT Polski Ład

W tym roku wielu emerytów i rencistów spodziewa się rekordowej tzw. 14 emerytury - ma wynieść 2202,50 zł na rękę. Jednak nie wszyscy dostaną ją w tej wysokości. Będą musieli zapłacić podatek dochodowy, bo przekroczą 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Prawnicy wskazują, że rząd zapomniał tu o przepisach Polskiego Ładu, które sam wprowadził. I zastanawiają się, czy przed wyborami zdecyduje się zwolnić „czternastkę” z PIT.

04.09.2023

Rząd woli budować kapitał polityczny na „14”, niż wypłacić pieniądze emerytom

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Niewiele ponad 9,5 mld zł – tyle kosztowałaby wypłata wyrównań dla 163,5 tys. emerytów, którym świadczenia były wypłacane w niższej wysokości, a kolejne ok. 2 mld zł rocznie wypłata nowych, już nie pomniejszonych świadczeń – wyliczył ZUS na prośbę Trybunału Konstytucyjnego. Jak się okazuje, naprawienie niesprawiedliwości oznaczałoby podwyżkę świadczenia dla tych osób średnio o 1191 zł, a przeciętna kwota wyrównania wyniosłaby 64 075 zł, gdyby pieniądze zostały wypłacone w styczniu 2024 r.

02.09.2023

Już obowiązuje wyższa kwota dofinansowania do posiłku pracownika, wolna od ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Od piątku, 1 września 2023 roku, wzrosła z 300 zł do 450 zł maksymalna kwota dofinansowania posiłków pracowniczych, która jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To efekt wejścia w życie zmienionego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

01.09.2023

Wypalenie zawodowe, przepracowanie, przewlekły stres – to ostatni moment, by zadbać o pracowników

Prawo pracy BHP HR

Aż 2/3 Polaków może odczuwać symptomy wypalenia zawodowego, a 75 proc. wskazuje na wzrost stresu w życiu codziennym. Dużą rolę w narastaniu problemów psychicznych związanych z pracą odegrała zmiana jej modelu i czasu trwania, a w konsekwencji zaburzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym. Te niepokojące statystyki wskazują na konieczność działania, w szczególności ze strony pracodawców.

01.09.2023

Od sposobu wypłaty oszczędności zależy, czy uczestnik PPK zapłaci podatek

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

O tym, czy środki zgromadzone w PPK wypłacić jednorazowo, czy w ratach, decyduje - co do zasady - uczestnik pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli wysokość pierwszej raty jest niższa niż 50 zł, środki można wypłacić tylko jednorazowo. Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK warto rozważyć zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestnik PKK w wieku 60+ nadal pracuje.

01.09.2023

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci. Badanie

Szkoła i uczeń Rynek pracy

Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. rodziców ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.

01.09.2023

Czy zasady pracy w święta religijne w dniach wolnych od pracy nie są dyskryminujące - interwencja RPO

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na swój wniosek dostać od pracodawcy wolne na ten dzień. Możliwości tej nie mają osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, gdy święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy. Przepisy mogą zatem nierówno traktować takie osoby pod względem gwarancji wolności wyznania - uważa RPO.

31.08.2023

Praca tymczasowa za granicą sposobem na podreperowanie domowego budżetu

Prawo pracy Rynek pracy

Polacy coraz bardziej są skłonni szukać sposobu na ratowanie swoich finansów, pracując za granicą. 55 proc. ankietowanych przez agencję zatrudnienia Trenkwalder, zadeklarowało chęć wyjazdu do pracy za granicą. W 2022 roku wzrost o ponad 12 tys. pracowników delegowanych za granicę przez agencje odnotowało MRiPS. To m.in. pokłosie wysokiej inflacji – twierdzą eksperci. Pracownik bez kwalifikacji może zarabiać na takiej delegacji nawet 10 000 zł netto miesięcznie.

31.08.2023

Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny

Prawo pracy HR

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, którzy w razie konieczności wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy, nie mają prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Wynikają one z przepisów kodeksu pracy i orzecznictwa.

31.08.2023

Po co Trybunał, który nie orzeka - sądy biorą sprawy we własne ręce

Wymiar sprawiedliwości

Drastycznie spadła liczba pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego - w 2022 r. złożono ich zaledwie 12. Bywa, że w sądach zawieszonych jest po kilkaset spraw, w oczekiwaniu na werdykt TK. Bezwład Trybunału powoduje, że sądy coraz częściej same orzekają o konstytucyjności przepisów - wskazują prawnicy. I uważają to za bardzo dobry trend.

30.08.2023

ZUS: Pierwsze wypłaty czternastej emerytury już 1 września

Finanse publiczne Emerytury i renty

Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. We wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę (czternastkę) – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

29.08.2023

Test Talentów Gallupa, czyli jak związać ze sobą pracowników na dłużej

Prawo pracy HR Rynek pracy

Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć lub zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych, bazujących na pracy zespołowej lub kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa.

29.08.2023

RPO o programie aktywizacji osób bezrobotnych w Zabrzu - naruszono zasady równego traktowania

Rynek Prawo pracy

Przyjęte kryteria naboru do programu wyłączają z kręgu wnioskodawców mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat - twierdzi RPO. Dochodzi tym samym do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa ze względu na płeć i wiek. Według PUP, kryteria wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach i nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, które nie należą do tych grup.

29.08.2023