Nie zawsze poznamy wynagrodzenia w NBP

Finanse publiczne Prawo pracy
Po burzliwej debacie Sejm uchwalił ustawę, która ma ujawnić wysokość płac w Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa. Niestety, pozwala ona na ujawnianie średnich pensji, a nie wynagrodzeń konkretnych osób na kierowniczych stanowiskach.
Jolanta Ojczyk
31.01.2019
Finanse publiczne Prawo pracy
HR 2019 roku musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Na branżę z jednej strony wpływa rozwój technologii, z drugiej - sytuacja polityczna, gospodarcza oraz społeczna i to nie tylko w Polsce, ale i w naszych sąsiednich krajach - pisze Karolina Serwańska, dyrektor zarządzająca w agencji pośrednictwa pracy Polski HR.
Karolina Serwańska
31.01.2019
HR
Zaledwie w ciągu dwóch dni Sejm uchwalił ustawę regulującej zasady wynagradzania pracowników NBP. W debacie sejmowej pojawiły się jednak zarzuty niezgodności z prawem unijnym i niekonstytucyjności. Negatywną stanowisko opublikował też Europejski Bank Centralny. Narodowy Bank Polski obawia się też utraty pracowników po wprowadzeniu nowych przepisów.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Prawo pracy Finanse

Nowa wersja programu Płatnik

Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które mają problem z uruchomieniem Płatnika, prawdopodobnie mają nieaktualną wersję. Od 26 stycznia obowiązuje nowa wersja - 10.02.002. Program trzeba samodzielnie zainstalować, poprzednia wersja nie aktualizuje się automatycznie.
Agnieszka Matłacz
30.01.2019
Ubezpieczenia społeczne

Pułapki emerytury obywatelskiej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Powracająca co jakiś czas dyskusja o emeryturze obywatelskiej jest intrygująca intelektualnie, ale trudna w realizacji. Debatę o przyszłości systemu należy prowadzić w sposób merytoryczny, wolny od politycznego sporu i z przeznaczeniem dla kolejnych pokoleń - pisze dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
30.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przełom 2018 i 2019 r. obfituje w wiele zmian prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jedną z nich będzie wejście w życie nowych przepisów w sprawie bhp przy obsłudze żurawi.
Adriana Surwiło
30.01.2019
BHP
W sklepie, który jednocześnie pełni funkcję agenta pocztowego, nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta. Nie ma przy tym znaczenia, że świadczenie usług pocztowych jest w tej placówce tylko działalnością uboczną – potwierdził Sąd Okręgowy w Elblągu.
Robert Horbaczewski
30.01.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Właściciele escape roomów muszą do 27 lutego przeprowadzić testy ewakuacyjne. Protokół z tej czynności muszą złożyć do Państwowej Straży Pożarnej. Tak wynika z wchodzącej właśnie w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
Jolanta Ojczyk
29.01.2019
Od początku roku ZUS rozsyłał do pracodawców pisma, w których pisał, że kontrola pracowników na zwolnieniach chorobowych jest ustawowym obowiązkiem płatników. Wzbudziło to sporo kontrowersji, bo w ustawie takiego zapisu nie ma.
Agnieszka Matłacz
29.01.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

RPO alarmuje: Emerytura dla matek dyskryminuje ojców

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
30 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy wprowadzającej gwarantowaną emeryturę dla matek co najmniej czwórki dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o prawa ojców i ostrzega, że ustawa może zostać uznana za niezgodną z konstytucyjną zasadą równości kobiet i mężczyzn.
Agnieszka Matłacz
29.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne w sprawach dotyczących opodatkowania PIT odpraw wypłacanych na podstawie układu zbiorowego pracy. Uznał, że odprawy wypłacone na podstawie prawa pracy należy rozumieć szerzej niż w przepisach kodeksu cywilnego.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2019
PIT Prawo pracy
Do obsługi ręcznego wózka paletowego nie potrzeba specjalnych uprawnień, ale pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien mieć przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP oraz instruktaż - wyjaśnia Małgorzata Piętka, ekspert LEX BHP.
Małgorzata Piętka
29.01.2019
BHP
Sprawy mobbingowe są niezwykle skomplikowane i mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego to duże wyzwanie dla organizacji. Do sądów trafiają sprawy, których konsekwencją były nawet samobójstwa. A stosunkowo niska wiedza o istocie problemu powoduje, że pracownicy zgłaszają często jako mobbing zwykłe konflikty.
Agnieszka Matłacz
29.01.2019
Prawo pracy

Czas na ZUS IWA za 2018 rok

BHP Ubezpieczenia społeczne
31 stycznia upływa termin na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" – ZUS IWA za rok 2018. Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w nowym roku składkowym.
Agnieszka Matłacz
29.01.2019
BHP Ubezpieczenia społeczne
Obywatele brytyjscy, którzy na dzień przed Brexitem, czyli 29 marca 2019 roku, będą posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski, będą mogli jeszcze przez rok przebywać i pracować w Polsce.
Michał Wysłocki
28.01.2019
Prawo pracy
Temat mniejszych i większych restrukturyzacji zatrudnienia oraz związanych z nimi problemów HR i prawa pracy jest niezwykle ważny dla każdej organizacji - mówił dr Artur Rycak w trakcie konferencji HR Directors Summit, której X, jubileuszowa edycja była okazją do dyskusji o największych obecnie wyzwaniach dla dyrektorów HR.
Agnieszka Matłacz
28.01.2019
Prawo pracy HR
RODO nie wprowadza rewolucji w sferze zamówień publicznych. Oferent może udostępnić instytucji zamawiającej dane swoich pracowników, jeśli wymaga ona tego od niego w celu udokumentowania ich umiejętności i kompetencji. Wykazanie jednak, że udostępnienie nastąpiło w sposób zgodny z prawem spoczywa na oferencie
Piotr Druzgała
26.01.2019
Zamówienia publiczne Prawo pracy RODO
Urzędy państw członkowskich nie mogą wydawać wiążących interpretacji do prawa Unii Europejskiej obowiązującego wprost - twierdzi radca prawny dr Dominik Lubasz. A nawiązując do głośnego sporu pomiędzy prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i ministrem cyfryzacji wskazuje, że dbałość o jednolitość wykładni jest zadaniem tego pierwszego organu.
Lubasz Dominik
26.01.2019
Administracja publiczna RODO
W przypadku sportowców zawodowych za nieszczęśliwy wypadek można uznać także stany chorobowe powstające w dłuższym okresie czasu pod wpływem czynnika zewnętrznego. Piłkarz z przepukliną pachwiny otrzyma więc świadczenia wynikające z polisy ubezpieczeniowej – uznał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
Robert Horbaczewski
26.01.2019
Opieka zdrowotna
Anna Jaworska, menedżer ds. rozwoju i szkoleń w Securitas Polska zwyciężyła w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu TOP HR Manager in Action 2018, organizowanego przez Wolters Kluwer. Nagrody i wyróżnienia wręczono w trakcie finałowej gali, która odbyła się 24 stycznia.
Agnieszka Matłacz
25.01.2019
HR

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Każdy, kto w 2018 roku pobierał jakiekolwiek świadczenie z ubezpieczeń społecznych, otrzyma niebawem z ZUS deklarację PIT. Ich wysyłka właśnie się rozpoczęła. PIT-y z ZUS trafią przede wszystkim do emerytów i rencistów, ale i osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.
Agnieszka Matłacz
25.01.2019
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
25 stycznia 2019 r. ZUS zablokuje dotychczasową wersję programu Płatnik (10.01.001). Od 26 stycznia płatnicy muszą korzystać z nowej wersji 10.02.002. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nową wersję Płatnika trzeba pobrać samodzielnie. Program sam się nie zaktualizuje.
Agnieszka Matłacz
25.01.2019
Ubezpieczenia społeczne

SN: Emerytura cywilna może uzupełniać wojskową

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Żołnierz ma prawo do emerytury wojskowej i cywilnej - orzekł w czwartek 24 stycznia br. Sąd Najwyższy, który rozpatrywał sprawę dotyczącą 22 lat służby w wojsku i 23 pracy cywilnej. Wyrok jest przełomowy i bardzo korzystny dla żołnierzy, policjantów i innych funkcjonariuszy mundurowych, którzy pracowali w cywilu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kierowca samochodu ciężarowego, który korzysta z przeprawy promowej, musi pamiętać o kilku rzeczach, aby godziny spędzone na promie można było zaliczyć do odpoczynku. Przede wszystkim odpowiednio rejestrować wjazd i zjazd ze statku oraz oznaczyć przeprawę w tachografie.
Emil Nagrodzki
24.01.2019
Prawo pracy
Pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Danych Osobowych spierają się o zasady postępowania z CV kandydatów po zakończeniu rekrutacji. Biznesowi bliżej do objaśnień prawnych wydanych przez ministra, choć i one nie są wolne od wad, ale eksperci mają wątpliwości, czy minister w ogóle może interpretować przepisy RODO. Kolejny ruch należy do UODO.
Agnieszka Matłacz
24.01.2019
Prawo pracy HR RODO

Sejm zdąży przed 1 marca z emeryturą dla matek

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
30 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Żadna matka, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, nie zostanie bez środków do życia na emeryturze.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dwa urzędy i dwa różne stanowiska w sprawie przechowywania CV kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni. UODO twierdzi, że CV trzeba usunąć od razu po zakończeniu rekrutacji. Ministerstwo Cyfryzacji zaś, że dokumenty można przechowywać na wypadek późniejszych roszczeń niedoszłego pracownika.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Prawo pracy
Eksperci PwC szacują, że polski rynek pracy będzie potrzebował ok. 1,5 mln pracowników do 2025 roku. Luka na rynku pracy powiększa się, bo firmy chcą się rozwijać, a jednocześnie Polska starzeje się - czyli więcej osób odchodzi z rynku pracy, niż na niego trafia. Nadzieją są cudzoziemcy, ale obecne procedury ich zatrudniania są niejasne i skomplikowane, a cały proces trwa zbyt długo. Potrzeba zmian.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Prawo pracy
Podoficer sztabowy w Wojskach Obrony Terytorialnej nie otrzymał powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych, gdyż był za stary. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z decyzją ministra obrony narodowej, że interes społeczny nie przemawia za awansowaniem starszych żołnierzy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2019
Prawo pracy