Z pozycji centrali firmy czy działu HR wiele rzeczy w firmie wygląda inaczej niż z perspektywy pracownika. Warto zastanowić się, co ta druga strona widzi, wie i jak to rozumie oraz na ile te punkty widzenia obu stron są spójne - mówi Anna Jaworska, menedżer ds. rozwoju i szkoleń w Securitas Polska, zwyciężczyni X jubileuszowego Konkursu TOP HR Manager in Action
Agnieszka Matłacz
20.02.2019
HR
Zdjęcie z przedsiębiorców obowiązku stosowania pieczątek wymaganych przy wypełnianiu karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - zakłada projekt rozporządzenia ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
19.02.2019
Prawo pracy BHP

Właściciele firm powinni myśleć z czego będą żyć po sukcesji

Rynek Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Chociaż ustawa, która ma ułatwić dziedziczenie firm obowiązuje od listopada to kwestia sukcesji jest w biznesie wciąż skomplikowanym procesem. Osoby, które chcą przekazać swój interes rodzinie muszą myśleć nie tylko o dalszych losach przedsiębiorstwa, ale także o swojej emeryturze.
Paweł Żebrowski
19.02.2019
Rynek Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Kobiety dostaną niskie emerytury. PPK nie pomoże

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Expander wyliczył, ile trzeba odkładać w PPK, żeby w przyszłości suma emerytury z ZUS i tej z Pracowniczego Planu Kapitałowego dała taką samą kwotę jak ostatnie wynagrodzenie przed zakończeniem kariery zawodowej. Taki cel bardzo trudno będzie osiągnąć kobietom.
Jarosław Sadowski
19.02.2019
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Komisja Nadzoru Finansowego oraz Business Centre Club krytykują projekt rozporządzenia w sprawie opłaty dla Polskiego Funduszu Rozwoju za prowadzenie ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wskazują m.in., że zaproponowana stawka 0,18 groszy jest za wysoka.
Jolanta Ojczyk
19.02.2019
Finanse
Wzrost płac jest m.in. efektem niewystarczających zasobów pracy, na co od kilku lat wskazują przedstawiciele przedsiębiorstw. Konkurowanie o pracownika wymaga ponoszenia płac, co obserwujemy choćby w sektorze handlu detalicznego - podkreśliła ekspert Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk, odnosząc się do danych GUS na temat przeciętego wynagrodzenia brutto sektorze przedsiębiorstw.
Paweł Żebrowski
19.02.2019
Rynek Prawo pracy

"Dobry start" będzie zapisany w ustawie

Pomoc społeczna Szkoła i uczeń
Będzie ustawa, która zagwarantuje kontynuację programu "Dobry start" - zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W 2018 r. ze świadczenia skorzystało 4,4 mln uczniów, czyli niemal wszyscy uprawnieni. Wydatki na program i jego obsługę wyniosły ok. 1,4 mld zł.
Paweł Żebrowski
19.02.2019
Pomoc społeczna Szkoła i uczeń

ZUS szykuje się do obsługi wniosków o "matczyne emerytury"

Pomoc społeczna Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w pełni przygotowany do obsługi wniosków o "matczyną emeryturę" - zapewniła Prawo.pl prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska. - Przygotowaliśmy do tego wszystkie nasze placówki, przeszkoliliśmy personel, który będzie wyjaśniał, kto jest uprawniony do świadczenia i jakie dokumenty należy złożyć. Klient zostanie poprowadzony krok po kroku - podkreśliła.
Paweł Żebrowski
19.02.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przyszłość dialogu społecznego w Polsce i propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie - m.in. tymi zagadnieniami zajmować się ma specjalny zespół Rady Dialogu Społecznego. Chce zaproponować nową filozofię dialogu społecznego, ale także obowiązek konsultowania z partnerami społecznymi wszystkich projektów, także poselskich.
Paweł Żebrowski
19.02.2019
Rynek Prawo pracy
Najwięcej uczniów skorzystało ze świadczenia w Warszawie ponad 176 tys., najmniej w Krynicy Morskiej - 113 - poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że pogram będzie kontynuowany w kolejnych latach.
Paweł Żebrowski
18.02.2019
Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Rynek
Dyżury domowe w sytuacji, kiedy policjant nie został wezwany na interwencje nie są wliczane do czasu wymiaru służby, a powinny - uważają policyjni związkowcy. - Podczas pełnienia dyżuru funkcjonariusze nie mogą w pełni korzystać ze swojego wolnego czasu - argumentuje przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie Sławomir Koniuszy.
Paweł Żebrowski
18.02.2019
Policja Prawo pracy
Dyrektor reaguje na uchybienia popełniane przez nauczyciela, wszczynając procedurę oceny pracy lub zawiadamiając rzecznika dyscyplinarnego - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na pytanie dotyczące plagi postępowań dyscyplinarnych. Tłumaczy także, że szkoły nie mają obowiązku tworzenia komisji antymobbingowych.
Monika Sewastianowicz
18.02.2019
Zarządzanie oświatą

Dziurawa deklaracja o rezygnacji z PPK

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, w kolejnych miejscach okazuje się być nieprzygotowanym i nieprzemyślanym aktem. W przypadku PPK niestety nie jest to jednorazowa sytuacja - zwracają uwagę dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski, eksperci z Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski Antoni Kolek
16.02.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczony w latach 70-tych XX wieku pomagał w gospodarstwach rolnych swoich rodziców i dziadków. Praca ta zajmowała mu co najmniej połowę podstawowego wymiaru czasu pracy. Okres pracy należało więc uwzględnić w sprawie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego - orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie.
Aleksandra Partyk
16.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS: Dane z e-zwolnień można wykorzystać do profilaktyki zdrowotnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) to znakomity instrument nie tylko do kontrolowania i uszczelniania systemu, ale także badania przyczyn zachorowalności krótkookresowej. Musimy wykorzystać to narzędzie - podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.
Paweł Żebrowski
16.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Prezydent podpisał ustawę "Mama 4 plus"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Matki, które wychowały czworo i więcej dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Zgodnie z nową ustawą, tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane na wniosek od 1 marca 2019 roku.
Paweł Żebrowski
15.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Polska i Białoruś z umową o zabezpieczeniu społecznym

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Umowa ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w Polsce i na Białorusi. Pozwoli m.in. na sumowanie okresów ubezpieczenia z obu państw, aby ustalić prawo do emerytury lub renty.
Paweł Żebrowski
15.02.2019
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Od 1 marca większość emerytów dostanie 70 zł podwyżkę

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Podwyżkę w wysokości 70 zł brutto dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2447,73 zł brutto. Wszystkie świadczenia powyżej tej kwoty zostaną przeliczone przy użyciu wskaźnika waloryzacji, który w tym roku wynosi 102,86 proc. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
15.02.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Nowa ustawa ma uregulować zasady ubezpieczenia społecznego artystów

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o statusie artysty, który zakłada wsparcie artystów i twórców zawodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych - poinformował wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Projekt jest konsultowany z Zespołem Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.
Paweł Żebrowski
15.02.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Informacja zwrotna jest podstawowym narzędziem managerskim, które służy rozwijaniu ludzi, utrzymaniu nowych postaw i zachowań oraz korygowaniu tych niepożądanych. Doświadczeni managerowie, będąc na licznych szkoleniach, mają możliwość poznania modeli dawania informacji zwrotnej
Beata Stefańska
15.02.2019
HR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę zasiłków chorobowych lub macierzyńskich wielu mamom-prawniczkom bo uważa, że założyły one działalność gospodarczą tylko po to, by wyłudzić świadczenia. ZUS sprawdza też, czy założona oficjalnie kancelaria faktycznie świadczy usługi i uzyskuje przychody.
Katarzyna Nowosielska
15.02.2019
Prawnicy Ubezpieczenia społeczne
Im większe władztwo i większy zakres decyzyjności przysługuje danej osobie zatrudnionej w administracji publicznej, tym większy mamy dostęp do jej sfery prywatności, również do oświadczeń majątkowych - mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2019
Administracja publiczna RODO
Większość bezrobotnych i pracodawców woli korzystać z dotychczasowych form aktywizacji, takich jak staże, szkolenia czy prace interwencyjne, mimo że w wielu przypadkach nie gwarantują one trwałego zatrudnienia. Urzędy pracy na bony na zasiedlenie, bony stażowe czy zatrudnieniowe wydały w latach 2014-2017 zaledwie 5 procent środków
Paweł Żebrowski
15.02.2019
Dostarczanie obywatelom i przedsiębiorstwom informacji o miejscach pracy, możliwościach przygotowania zawodowego, rekrutacjach i szkoleniach oraz zagwarantowanie sprawiedliwej mobilności pracowników - m.in. takie zadania będzie miał Europejski Urząd Pracy ds. Pracy.
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Rynek
Ustawa zakazująca handlu w niedziele ma znacznie więcej przeciwników niż zwolenników. Projekt pomyślany jako ukłon w stronę pracowników wielkich sieci, nie zadowala ani pracodawców, ani klientów, ani nawet samych „obdarowanych”. Najbardziej na zakazie cierpią właściciele małych sklepów
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Rynek Prawo pracy
Czy to już czas, by ruszyć z działaniami, czy może jeszcze mamy chwilę? - zastanawiają się firmy. HR-ową stronę przygotowań do wdrożenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) omawia Magdalena Miąsek, Compensation & Benefits Manager, członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits.
Magdalena Miąsek
14.02.2019
HR
Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
BHP Szkolnictwo wyższe
Fakt, że zmarły syn dokładał się do budżetu domowego oznacza jednocześnie iż przyczyniał się do utrzymania swojego ojca. W takiej sytuacji organ rentowy nie może odmówić przyznania mu renty rodzinnej wskazując, że środki te wydatkowano na wspólne utrzymanie, a nie bezpośrednio na ubezpieczonego
Marek Sondej
14.02.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Przed zmianami w Kodeksie pracy, które miałyby uelastycznić kwestię zatrudnienia należy zastanowić się na ile obecne przepisy są respektowane. Niektóre zmiany Kodeksu przy obecnych realiach nie poprawią losu tych, którym na rynku pracy jest najciężej i są najsłabsi, bo ich prawa dalej będą mogły być naruszane - uważa Łukasz Komuda
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Prawo pracy
Polska zajmuje dopiero 30. miejsce na 41 krajów Unii Europejskiej i OECD w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2019, mierzącym elastyczność umów o pracę regulowanych kodeksem pracy. To identyczny wynik jak przed rokiem - wynika z reportu Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Rynek Prawo pracy