Prawo.pl
Emeryci składają do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i poskutkuje odmową przeliczenia emerytury - twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I przypomina, że przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Na pracodawcach i organizatorach pracy spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich warunków pracy w zakładzie pracy, które w pełni zabezpieczyłyby pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami, wywołanymi warunkami środowiska pracy.
Kazimierz Żurawski
18.08.2021
Prawo pracy BHP

Ulga na start, czyli bez składek, a więc i bez świadczeń

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start i przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie płacą składki wypadkowej, chorobowej, rentowej i emerytalnej, nie mają prawa do świadczeń. Ale nie dostaną też chorobowego ani renty w razie trwałej niezdolności do pracy, a ich dzieci - renty rodzinnej w razie ich nagłej śmierci. Zdaniem ekspertów, to wbrew konstytucji,
Grażyna J. Leśniak
18.08.2021
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom dostęp do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni. Przedsiębiorcom zależy na zapewnieniu bezpiecznych warunków funkcjonowania, zatrudnienia, a do tego niezbędne są im informacje, kto jest już zaszczepiony, a kto nie – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Olga Semeniuk pełnomocnikiem rządu ds. małych i średnich firm

Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało we wtorek, że premier Mateusz Morawiecki powołał wiceminister w tym resorcie Olgę Semeniuk na Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jak podano w komunikacie, "Pełnomocnik będzie działać na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw".
Krzysztof Sobczak
17.08.2021
Administracja publiczna Małe i średnie firmy
W pandemii pracodawcy zaczęli doceniać zabezpieczenia BHP i przeciwdziałanie COVID-19. Audyty, procedury, ocena ryzyka mają sprzyjać niwelowaniu nieprawidłowości w zakładach pracy. O coraz lepiej realizuje to kadra zarządzająca. I o ile firmy robią wszystko, by zminimalizować ryzyko zachorowań, to ustawodawca do dziś nie uregulował nawet mierzenia temperatury pracownikom i gościom.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2021
Prawo pracy BHP
Chodzi o nowelizację przepisów dotyczących nielegalnej migracji, którego celem ma być usprawnienie przebiegu postępowań ws. zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP i przeciwdziałanie nadużywania procedury uchodźczej. Rząd tłumaczy, że to odpowiedź na sytuację migracyjną na granicy zewnętrznej UE.
Patrycja Rojek-Socha
16.08.2021
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Resort rodziny i polityki społecznej pracuje nad rozporządzeniem, które określi wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej, się stanowiąe podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna na poziomie wynikającym z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2021
Ubezpieczenia społeczne

NSA: Zwrot nienależnego zasiłku dla bezrobotnych nie jest uzależniony od pouczenia

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Bezrobotna nabyła prawo do renty, więc organ zażądał zwrotu wypłaconego zasiłku, ponieważ uznał, że świadczenie to zostało nienależnie pobrane. Kobieta broniła się wskazując, że nie miała świadomości, że pieniądze jej nie przysługują. Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał jej racji. Wskazał na wykładnię językową i systemową ustawy,
Dorian Lesner
16.08.2021
Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Firmy znów mają problem z pracownikami z państw trzecich, głównie Ukraińcami i Białorusinami. Przyjeżdżają do Polski, by pracować i zarabiać, ale nie mogą pracować nawet jedną godzinę więcej. Pracodawcy, który przekroczy limit czasu pracy z pozwolenia czy oświadczenia o powierzeniu pracy, grozi sąd i kara - nawet zakaz zatrudniania cudzoziemców w przyszłości.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2021
Prawo pracy
Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w drugiej wersji projektu dotyczącego pracy zdalnej, opublikowane 23 lipca br., nie są znaczące i nadal wywołują niepewność po stronie pracodawców, którzy obawiają się, że wiele kwestii związanych z pracą zdalną będą musieli doprecyzować w wewnętrznych regulacjach – piszą Karolina Kołakowska i Julia Janik.
Julia Janik Karolina Kołakowska
14.08.2021
Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby Sejm na najbliższym posiedzeniu rozpatrzył projekt przepisów dający dostęp pracodawcom do informacji o tym, czy pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Projekt przygotowany przez resort zdrowia ma trafić do parlamentu jako poselski, aby skrócić ścieżkę legislacyjną.
Grażyna J. Leśniak
13.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Na zwiększeniu limitu przychodowego ze 120 tys. do 150 tys. zł, uprawniającego do ulgi Mały ZUS Plus mogłoby skorzystać dodatkowo około 56 tys. ubezpieczonych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak wzrost limitu to wyższe koszty FUS. W warunkach 2022 roku byłoby to 0,3 mld zł – twierdzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Grażyna J. Leśniak
13.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Nowe ministerstwo zajmie się budownictwem i turystyką

Administracja publiczna Prawo pracy Budownictwo
Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie zajmować się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, a także gospodarką i turystyką. Taką informację przedstawił w piątek resort, który powstał z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. To skutek wyjścia z koalicji rzadzącej Porozumienia Gowina.
Krzysztof Sobczak
13.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy Budownictwo

Po dymisji Gowina powstaje nowe ministerstwo, praca wraca na stare miejsce

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Powstanie Ministerstwo Rozwoju i Technologii w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - wynika z rozporządzeń Rady Ministrów, które zostały opublikowane w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Dział praca przechodzi do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To skutek odejścia Porozumienia Gowina z koalicji rządowej.
Krzysztof Sobczak
13.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Brak standardów orzekania niepełnosprawności dla głuchych czy niedosłyszących kandydatów np. na kierowców oraz piętnujący charakter nazewnictwa wykorzystywanego w orzecznictwie, to powody trudnej sytuacji tej grupy osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ministerstwo odpiera zarzuty, ale przyznaje, że pracuje nad wprowadzeniem nowego systemu orzecznictwa
Grażyna J. Leśniak
13.08.2021
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Pracownikowi samorządowemu, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, należy się odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeśli jednocześnie przechodzi on na emeryturę, to należy mu wypłacić odprawę z tego tytułu. Świadczenia te są bowiem od siebie niezależne i nie obowiązuje zasada wypłacania jednej, korzystniejszej odprawy
Dorian Lesner
12.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Wprowadzanie dodatkowych, dublujących się obowiązków, bez jednoczesnego zaproponowania narzędzi mających na celu ich wyegzekwowanie, należy ocenić negatywnie, nie tylko w kontekście deklarowanego celu projektu, czyli zwalczania dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, ale także spójności systemu prawa i jego efektywności - twierdzi BCC.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2021
Prawo pracy

Nierealny termin na ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej

PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Ogromną zmianą, praktycznie nierealną do zrealizowania w wielu firmach niezależnie od ich wielkości, będzie termin ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy. Czym jest to spowodowane? Nowelizacja art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zmieni dla zdecydowanej większości przedsiębiorców sposób wyliczania składki zdrowotnej
Izabela Leśniewska Jacek Leśniewski
12.08.2021
PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W pierwszej połowie br. w serwisie OLX opublikowano ponad 25 proc. więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie ub.r., w portalu Praca.pl - o ponad 32 proc., a w Pracuj.pl - o 45 proc. w porównaniu z drugim półroczem 2020 roku. Poszukiwani byli pracownicy m.in. do branży IT. Sporo propozycji było też związanych z gastronomią, budownictwem oraz remontami.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2021
Rynek Prawo pracy

Pies Cywil w ustawie o Policji, zwykły cywil - nie

Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Związkowcy z Policji walczą o uregulowanie statusu pracowników tej służby. Dziś osoby pracujące w administracji, wydziałach technicznych, logistycznych czy gospodarczych są zatrudniane na podstawie pięciu różnych ustaw, a najważniejsza dla tej formacji – ustawa o Policji, nie reguluje ich statusu. Za to unormowany w niej został już status zwierząt służbowych – psów i koni - wskazują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2021
Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji na takie zjawiska - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują zrobić w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
11.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce odformalizować i przyspieszyć postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę zewnętrzną UE do powrotu z terytorium RP. Nowe przepisy mają też umożliwić pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
Grażyna J. Leśniak
11.08.2021
Prawo karne
Rozszerzenie definicji kodeksowej pracownika o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych to propozycja Forum Związków Zawodowych na rozwiązanie problemu tzw. umów śmieciowych. Eksperci są jednak sceptyczni. Są za jednakowym traktowaniem wszystkich utrzymujących się z własnej pracy w zabezpieczeniu społecznym, gwarantującym emerytury w przyszłości,
Grażyna J. Leśniak
11.08.2021
Prawo cywilne Prawo pracy
80 proc. pracodawców uważa, że powinni mieć dostęp do informacji, ilu pracowników w ich firmie zostało zaszczepionych przeciw Covid-19, a także wiedzieć, którzy konkretnie pracownicy zostali zaszczepieni – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Pracownicy nie mogą wymagać od przełożonych informacji na temat tego, ilu współpracowników przyjęło już szczepienie bądź żądać odizolowania pracowników niezaszczepionych od zaszczepionych. Kwestią delikatną pozostaje też namawianie i zachęcanie pracowników do szczepień – tutaj każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny – pisze Mikołaj Zając.
Mikołaj Zając
10.08.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ustalający nowe wzory deklaracji dla pracodawców zobowiązanych do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowa szata graficzna dostosowująca się do dowolnych ustawień systemowych wybranych przez użytkownika to jeden z powodów zmian.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2021
Prawo pracy BHP
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 26 sierpnia br. na posiedzeniu jawnym rozpozna pytanie prawne sądu drugiej instancji dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Problematyczna jest relacja finansowa między pracodawcą a inną firmą, która zatrudnia pracowników tej pierwszej na umowach cywilno-prawnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Samorządy chcą same ustalać u siebie płace

Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki stażowe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków, powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, którego wysokość – w granicach ustalonych w ustawie – określałby organ stanowiący jednostki - to propozycja Związków Powiatów Polskich. Samorządowcy chcą też przeniesienia tych zasad z rozporządzenia do ustawy
Grażyna J. Leśniak
10.08.2021
Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Czerwiec 2021 roku był pierwszym miesiącem od listopada 2020 roku, kiedy liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych spadła poniżej 40 tysięcy. W czerwcu ZUS wypłacił ich 35,7 tys. na łączną kwotę 142 704,2 tys. zł. Zdaniem ekspertów, to oznacza, że wychodzimy z czasu naznaczonego nadliczbowymi zgonami. W I półroczu br. ZUS wypłacił 254 tys. zasiłków pogrzebowych,
Grażyna J. Leśniak
09.08.2021
Ubezpieczenia społeczne