Prawo.pl
Ubankowienie Polaków systematycznie rośnie. Obecnie około 75 proc. klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy. To o wiele bezpieczniejsze niż pobieranie świadczeń w gotówce – przekonują Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Komenda Główna Policji.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Jedenaście firm zgłosiło się do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Jego celem jest promowanie najlepszych agencji zatrudnienia. Wkrótce zostanie podana lista wyróżnionych agencji, które wykazują ponadprzeciętną troskę o jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu zadowolenia pracowników.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2021
Prawo pracy
We wtorek, 25 maja 2021 r., Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał odpowiedzieć na pytanie prawne Sądu Okręgowego z Krakowa, czy obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa było zgodne z Konstytucją. Jak ustalił Prawo.pl, rozprawę odwołano, ale przyczyny nie podano. Nowy termin – 16 czerwca.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2021
Emerytury i renty
Pensje większości menedżerów wysokiego szczebla nie ucierpiały podczas pandemii koronawirusa. Osoby na wielu stanowiskach zarządczych, zwłaszcza związanych z e-handlem i nowoczesnymi technologiami, odnotowały znaczący wzrost wynagrodzeń - wynika z Raportu Płacowego 2021. Liderzy, którzy się sprawdzili, są dziś najbardziej cenionymi i poszukiwanymi managerami w Polsce i Europie.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Opublikowany właśnie projekt w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, przewiduje, że pracodawcy będą zobowiązani do pokrywania kosztów jej wykonywania. Jak zwykle w takiej sytuacji pojawia się pytanie o zakres tego obowiązku – pisze radca prawny Adrian Prusik.
Adrian Prusik
25.05.2021
Prawo pracy
Pierwsze osoby straciły już pracę, bo nie chciały się zaszczepić przeciwko COVID-19. Pracodawcy, kalkulując potencjalne szkody, jakie dla klientów i załogi może spowodować niezaszczepiony pracownik, zaczęli wypowiadać umowy o pracę. Zdaniem ekspertów, nie można odmówić im do tego prawa, bo szczepienia są obowiązkiem pracowników i przejawem solidarności społecznej.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2021
Prawo pracy
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w 2022 roku wynosić nie mniej niż 8,5 proc., w państwowej sferze budżetowej - nie mniej niż 12 proc., a minimalnego wynagrodzenia za pracę – nie mniej niż 10,71 proc. Taką propozycję przedstawili Ministerstwu Finansów związkowcy z Forum Związków Zawodowych, NSZZ „S” i OPZZ.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
Osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich podejmując interwencję w sprawie decyzji o zwolnieniach krakowskich profesorów. I zwrócił uwagę, że narusza to zasadę równego traktowania, jeśli dotyczy tylko osób krytycznie nastawionych wobec władz uczelni i związku zawodowego
Krzysztof Sobczak
24.05.2021
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Pandemia utrudniła planowanie czasu pracy. W niektórych firmach doszło do wydłużenia zdalnego czasu pracy ponad normy. Dla pewnej grupy firm pandemia jest doświadczeniem, które wymusi zmianę długofalowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi – wynika z raportu „Czas pracy w czasie pandemii. Nowe wyzwania, nowe rozwiązania”.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2021
Prawo pracy
Umowy cywilnoprawne nie będą zlikwidowane. Chodzi o zlikwidowanie różnicy w oskładkowaniu umów zleceń i umów o pracę - powiedział w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin. Według niego, umowy o dzieło powinny pozostać bez zmian. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniami dla samozatrudnionych, by nie stracili na rozwiązaniach podatkowych z Polskiego Ładu.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2021
Prawo pracy
Od poniedziałku, 24 maja 2021 roku, obowiązują dwa rządowe rozporządzenia wydłużające okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że rodzice będą mogli korzystać z tego świadczenia do 6 czerwca 2021 roku. To na wypadek nagłego zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dziecku.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Nerwy, gorączkowe analizy, dopracowywanie szczegółów - to typowe elementy crunchu, czyli okresu wzmożonej pracy, zwykle na krótko przed premierą gry wideo. To kilkunastogodzinne dni pracy, noce i weekendy przed komputerem, czasem skierowanie do zadań, których dotychczas się nie wykonywało. Czy pracodawca może to nakazać, a pracownik musi posłuchać?
Marcin Wujczyk
24.05.2021
Prawo pracy Nowe technologie
W 2020 roku lekarze wystawili półtora miliona zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania. To 7 proc. wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy. Takich zwolnień jest znacznie więcej i są one coraz dłuższe. Ile z nich było zasadnych - nie wiadomo. Ani pracodawcy, ani ZUS nie radzą sobie z ich weryfikacją.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Redmerska
24.05.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Z możliwości wcześniejszego zwrotu środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych skorzystało do tej pory 17 tys. uczestników. Były to zwroty m.in. na skutek śmierci, rozwodu i zwykłe zwroty z potrąceniem części składek. O zwrot zgromadzonych na swoim koncie PPK środków może wnioskować każdy uczestnik i może to robić nawet co miesiąc.
Regina Skibińska
22.05.2021
Domowe finanse PPK
Pracodawcy, zwłaszcza w branżach, w których mamy do czynienia z rynkiem pracownika, kuszą potencjalnych kandydatów pakietami sportowymi, abonamentem medycznym lub "owocowymi wtorkami". Firma, która chce wycofać się z dodatków dla pracowników, może jednak mieć z tym problem.
Monika Sewastianowicz
22.05.2021
Prawo pracy BHP
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Natomiast ich zapewnienie należy do podstawowych obowiązków pracodawcy.
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
21.05.2021
Prawo pracy BHP
Organ emerytalny wydał decyzję dotyczącą policyjnej renty inwalidzkiej. Nie zgodziła się z nią strona, która najpierw wniosła odwołanie, a później apelację. Postępowanie przed sądem stało się jednak zbędne. Z analizy nowo wydanych decyzji wynika, iż żądanie ubezpieczonego zostało uwzględnione w całości - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
21.05.2021
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Zamknięty katalog kosztów, jakie będzie musiał zwracać pracodawca, rezygnacja z obowiązku ubezpieczenia sprzętu przez pracodawcę, a także możliwość przeprowadzenia kontroli bez zgody pracownika i możliwość pracy zdalnej okazjonalnie - to niektóre z propozycji najbardziej dyskusyjnych. Eksperci choć z zastrzeżeniami, to pozytywnie oceniają przedstawiony przez rząd projekt.
Grażyna J. Leśniak
21.05.2021
Prawo pracy Polski Ład
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o służbie zagranicznej, która wprowadza m.in. definicję rodziny i rozszerza ochronę kobiet w ciąży. Za przyjęciem ustawy głosowało 241 posłów, 213 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Prawie 40 proc. ankietowanych Polaków nie jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej. Jeszcze więcej badanych, bo aż 49 proc. nie byłoby skłonnych polecić swoim znajomym podjęcia pracy w firmie, w której obecnie pracują - wynika z badań sondażowych, które są częścią raportu Trust@Work, przygotowywanego przez Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy

Przeciętna płaca wzrosła w kwietniu prawie o 10 proc.

Domowe finanse Prawo pracy Koronawirus a prawo
W kwietniu 2021 roku liczba pracujących w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 6316,9 tys. osób, co oznacza wzrost w ciągu roku o 58,1 tys. osób, czyli o 0,9 proc. Przeciętna płaca wyniosła zaś 5805,72 zł brutto, co oznacza wzrost w skali roku o 9,9 proc. Zdaniem ekspertów, szybszy wzrost płac w pandemii niż przed jej wybuchem może być efektem wzrostu płacy minimalnej.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2021
Domowe finanse Prawo pracy Koronawirus a prawo
Izba Pracy Sądu Najwyższego odroczyła w czwartek bez podania terminu rozpoznanie pytania prawnego sądu, który powziął wątpliwość czy ZUS może obniżyć zasiłek prowadzącej działalność gospodarczą kobiecie, która przebywała na zasiłkach prawie 80 proc. okresu swojej działalności, bo w tym czasie rodziła dzieci lub była chora. Odroczenie wynikało z niezawiadomienia o rozprawie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2021
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Znamy wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 rok. W czerwcu 2021 roku stany kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 5,41 proc. Takiej oferty pomnażania oszczędności na rachunkach i lokatach nie ma żaden bank – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2021
Ubezpieczenia społeczne
Od 15 maja 2021 roku w pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu powyżej 7. osób i nie więcej niż 9. osób łącznie z kierowcą, można przewozić tylu pasażerów, ile jest miejsc w pojeździe. To efekt interwencji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców u ministra zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2021
Koronawirus a prawo

Nowa składka zdrowotna uderzy w lekarzy na kontraktach

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Polski Ład
Ministerstwo Zdrowia chwali się podwyżką wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia. Ale gdy dojdzie do projektowanego oskładkowania umów, dochody medyków znacząco spadną. Bo zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej przedstawione w Polskim Ładzie oznaczają, że lekarze i pielęgniarki pracujący na kontraktach będą zarabiać mniej o blisko 8 pkt. procentowych.
Jolanta Ojczyk
20.05.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Polski Ład
Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. To nowa definicja pracy zdalnej zaproponowana przez MRPiT. Projekt właśnie został opublikowany na stronie RCL.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2021
Prawo pracy BHP
Przepisy w Polsce są niedostosowane do wykonywania pracy zdalnej za granicą. Formalnie wiąże się to dziś z podleganiem przepisom o zabezpieczeniu społecznym w państwie wykonywania pracy. I to nawet w przypadku krótkookresowego przebywania w innym kraju - piszą Przemysław Mazur i Filip Wawrzak. I dodają, że część z tych problemów można rozwiązać zapisami w umowie o pracę.
Filip Wawrzak Przemysław Mazur
20.05.2021
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy coraz chętniej sięgają po skargi kasacyjne w sprawach zwolnionych pracowników i żądają od nich zabezpieczenia wynagrodzeń, jakie byli zmuszeni wypłacić im wskutek zapadłych wyroków. Dla zatrudnionych oznacza to czekanie dwa lata dłużej na rozstrzygnięcie sprawy, która może przecież znów wrócić do sądu niższej instancji. W tym czasie spada realna wartość świadczeń, o które walczą.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2021
Prawo pracy

Bon turystyczny jeszcze do wykorzystania

Domowe finanse Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Dużymi krokami zbliżają się wakacje. To dobry moment, by zaplanować wypoczynek dziecka i wykorzystać bon turystyczny. Od stycznia 2020 roku całym kraju aktywowano 1,4 mln bonów na 4 mln przyznanych, w tym w województwie śląskim - na 466 tys. bonów aktywowano ponad 201 tys. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
19.05.2021
Domowe finanse Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Trybunał Konstytucyjny 25 maja w pełnym składzie ma rozstrzygnąć, czy obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej b. funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa było zgodne z Konstytucją. Możliwe, że tym wyrokiem TK będzie próbował zamknąć głośną sprawę obniżenia emerytur i rent byłym funkcjonariuszom w ogóle, której do dziś nie rozstrzygnął.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2021
Emerytury i renty