Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2021” opracowanego przez firmę ADP Polska, w I kw. 2022 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki (+3,42 proc. vs I kw. 2021 r.), czyli przedsiębiorstwa wykorzystujące innowacyjne rozwiązania biznesowe, skuteczniej poradziły sobie z wyzwaniami rynkowymi niż ogół rynku (+2,30 proc. vs I kw. 2021 r. według Głównego Urzędu Statystycznego) i odnotowały wyższą dynamikę zatrudnienia. Warto jednak odnotować, że w porównaniu do poprzednich kwartałów różnica ta istotnie zmalała.
W rezultacie, dystans między innowacyjnymi przedsiębiorstwami a ogółem wyniósł w I kw. 2022 r. zaledwie 1,12 p.p.

– Od dwóch lat przedsiębiorcy zmagają się z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Chociaż na początku przewidywano powrót do rynku pracodawcy, to jednak utrzymujący się niski wskaźnik bezrobocia, bardzo szybko pokazał, że ten scenariusz się nie spełni. Szczególnie intensywne rekrutacje ruszyły  na początku tego roku, kiedy część obostrzeń została zniesiona. Drugi impuls nastąpił wraz z uproszczeniem zasad zatrudniania cudzoziemców, co zdecydowanie ułatwiło rekrutację osób uciekających z terytorium wojny w Ukrainie – tłumaczy Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska. I dodaje: – Mimo że wskaźnik PMI w marcu br. wyniósł zaledwie 52,7 punktów i przyjął najniższą wartość od stycznia 2021 roku, nie ma on jeszcze odzwierciedlenia w wynikach zatrudnienia w I kwartale. Efekty tego spadku oraz dynamicznie rosnącej inflacji i wprowadzanej od lipca nowelizacji Polskiego Ładu mogą być jednak widoczne w kolejnych miesiącach.

Czytaj również: Badanie: COVID-19 nadal w trójce największych zagrożeń dla firm, ale nie wpływa na ciągłość prac

Małe firmy ostrożne w obliczu wojny

Niestabilna sytuacja geopolityczna i fiskalna sprawiły, że zarówno małe firmy produkcyjne, jak i usługowe odnotowały w I kwartale 2022 r. wyhamowanie dynamiki zatrudnienia. Według danych z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2022”, małe firmy produkcyjne zaliczane do Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły o 3,06 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W IV kwartale 2021 r. było to 6,62 proc. (vs IV kw. 2020 r.). Podobną dynamikę zatrudnienia odnotowały firmy usługowe zatrudniające poniżej 500 pracowników. W ich przypadku wzrost zatrudnienia wyniósł 2,78 proc. (vs I kw. 2021 r.). Śmielej w obliczu obecnych wyzwań zatrudniały duże przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki. W przypadku firm produkcyjnych zatrudnienie wzrosło o 3,76 proc. (vs I kw. 2021 r.), natomiast duże przedsiębiorstwa usługowe w okresie styczeń-marzec 2022 r. zwiększyły zatrudnienie o 4,56 proc. (vs I kw. 2021 r.).

Obserwowane w I kwartale 2022 r. wyhamowanie zatrudnienia w małych firmach Nowoczesnej Gospodarki ma bezpośredni związek z obecną sytuacją geopolityczną i ekonomiczną. Zgodnie z danymi historycznymi raportu, podobne zdarzenie miało miejsce w I kwartale 2020 roku, kiedy na świecie wybuchła pandemia COVID-19, a małe przedsiębiorstwa w obawie o niestabilność i możliwe wstrząsy na rynku zamrażały zatrudnienie. Wycofanie się z wymiany towarowej z Rosją i Białorusią, skokowy wzrost cen surowców, rosnąca inflacja, niestabilny system podatkowy i wszechobecna niepewność znacząco wpływają na sytuacje polskich przedsiębiorców – wyjaśnia Anna Barbachowska. Jak twierdzi, większe firmy, zatrudniające ponad 500 pracowników, mają wypracowane schematy działania w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji kryzysowych i większą odporność na zawirowania, dzięki czemu nie wstrzymały procesów rekrutacyjnych. Od kilku kwartałów w tych firmach obserwujemy trend wzrostowy, jednak prawdziwa jego weryfikacja nastąpi w II i III kwartale 2022 r.