We wtorek projekt został skierowany jako pilny do Sejmu i jeszcze tego dnia zajęła się nim komisja, która poparła go i skierowała do dalszych prac parlamentarnych. 

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt przedłożony został przez Janusza Cieszyńskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego, który ma ułatwić nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Dzięki temu rozwiązaniu, osoba szukająca pracy będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców.

- Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, poszukują pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. Obecnie nie istnieje jednak zbiór informacji dotyczący kwalifikacji zawodowych ukraińskich obywateli, który mógłby służyć pracodawcom do znalezienia pracowników o pożądanym profilu. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce pracuje ok. 130 tys. ukraińskich uchodźców – czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Czytaj również: Praca dla Ukraińców - jest nowa zakładka na wortalu publicznych służb zatrudnienia>>


Najważniejsze rozwiązania

  • Powstanie system teleinformatyczny, który służył będzie do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.
  • System będzie umożliwiał: 
    - wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy;
    - wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji opisujących wiedzę i doświadczenie zawodowe obywateli Ukrainy;- dokonywanie analiz wprowadzonych informacji w celu przygotowania rekomendacji dotyczących dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych ujawnionych przez obywatela Ukrainy.
  • Oferty pracy, przetwarzane w systemie teleinformatycznym, będą mogły być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, usługodawców świadczących usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz usługodawców świadczących usługi pośrednictwa pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy.
  • Nowe przepisy umożliwią korzystanie z funkcjonalności systemu teleinformatycznego przy użyciu usług online dostępnych przez stronę internetową lub w ramach aplikacji mObywatel.
  • Dzięki rozwiązaniu, osoba poszukująca pracy będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców.
  • Przewiduje się również rozwój systemu, w zależności od diagnozowanych potrzeb.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.