Prawo.pl
W maju br. o prawie 40 proc. wzrosła liczba zezwoleń na pobyt czasowy wydanych Ukraińcom, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jeszcze większe wzrosty dotyczą zgód na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE i zezwoleń na pobyt stały. Wyniosły odpowiednio ponad 90 proc. i blisko 55 proc. Najwięcej pozytywnych decyzji w tych sprawach wydał wojewoda mazowiecki
Grażyna J. Leśniak
30.06.2021
Prawo pracy
W Senacie została złożona petycja, która postuluje zmiany w ustawach, które zakażą radnym zatrudniania w podmiotach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją zaproponowanych rozwiązań mają niektórzy prawnicy. A samorządowcy wskazują, że może to wykluczyć z aktywności samorządowej kolejnych obywateli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Robert Horbaczewski
30.06.2021
Samorząd terytorialny Ordynacja Prawo pracy
Posłowie chcą, by pracownicy mający co najmniej 6-miesięczny staż pracy mogli skorzystać z 12. miesięcznego urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny. W tym czasie ZUS będzie im wypłacał zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Eksperci mają wiele zastrzeżeń do przepisów, choć przyznają, że idea jest słuszna.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2021
Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże odpowiednie środki m.in. na podwyżki minimalnych pensji dla pracowników ochrony zdrowia od 1 lipca - poinformowano we wtorek po spotkaniu przedstawicieli zawodów medycznych z ministrem Adamem Niedzielskim. Ma to związek z nowelizacją ustawy przyjętą przez Sejm 28 maja, która gwarantuje podwyżki od 1 lipca pensji minimalnych.
Krzysztof Sobczak
29.06.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rząd planuje przedłużyć do 23 sierpnia 2021 r. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom termin na złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR w tej sprawie nie później niż do 15 kwietnia 2021 r.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.06.2021
Małe i średnie firmy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra infrastruktury. Celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. Chodzi m.in. zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy
Dziś, 30 czerwca 2021 roku, upływa czas na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 roku oraz za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku. Wnioski można składać tylko elektroniczne, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Ubezpieczenia społeczne
Zwolnienie z pracy sprzątaczki na podstawie jej "polubień" postów innych osób na Facebooku stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, jeśli treści te dotyczyły ważnych kwestii zainteresowania publicznego, tym samym wchodziły one w zakres ochrony z art. 10 Konwencji.
Katarzyna Warecka
29.06.2021
Prawo pracy RODO
Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia, uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach oraz robotników wykwalifikowanych oraz zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji to elementy polityki migracyjnej. Rząd opublikował założenia
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy
Prawie 40 proc. rodaków zamierza pracować zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niewiele mniejsza jest grupa, która nie ma takich planów. Niezdecydowany jest niemal co trzeci badany. Wśród Polaków będących powyżej 60. roku życia przeważają osoby niezainteresowane dalszą aktywnością na rynku pracy. Chęć kontynuowania kariery deklarują głównie osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy
Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na emigrację zarobkową, szukając stabilizacji w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowią nasi wschodni sąsiedzi – obywatele Ukrainy. Przybywając do naszego kraju, stawiają czoła różnym wyzwaniom, także zawodowym. Dlatego tak ważne jest minimalizowanie barier w podjęciu zatrudnienia przez osoby z mniejszych miejscowości lub z innych krajów.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy

Pracownicy tracą chorobowe przez nieprawidłowe adresy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
ZUS nie wie, ile adresów na zwolnieniach lekarskich jest nieprawidłowych. Zmiany prawa, do której doszło 1 stycznia 2019 r., nie zauważyło wielu pracowników - w efekcie przez błędny adres na L-4, ubezpieczeni tracą prawo do wynagrodzenia chorobowego. Zdaniem ekspertów, konieczna jest nie zmiana przepisów, lecz akcja informacyjna, którą powinien przeprowadzić Zakład.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Trzeba oddzielić składkę zdrowotną od kwestii rejestracji bezrobotnego - powiedziała w poniedziałek Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. I zapowiedziała, że rząd pracuje nad przeniesieniem składki zdrowotnej do ZUS. To element reformy instytucji i prawa rynku pracy, jaką rząd konsultuje obecnie z urzędami pracy i hufcami pracy.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat – podał w poniedziałek GUS. Okazuje się, że sytuacja na rynku pracy powoli wraca do tej, jaką znamy sprzed pandemii COVID-19. Jednak pandemia przyspieszyła niektóre procesy, ujawniła również niedostatki w politykach publicznych, szczególnie w zakresie opieki.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu „Dobry Start”, w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus – deklaruje ZUS. Od roku szkolnego 2021/2022 to bowiem Zakład będzie przyznawał i wypłacał świadczenie w ramach tego programu. Wcześniej robiły to samorządy.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse
Power Generation - pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku pracy - do 2050 roku może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W krajach rozwiniętych, jak Niemcy czy Dania, pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat. W Polsce - tylko 40 proc. Zwiększenie aktywności tej grupy do poziomu czołowych krajów, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy
Według Państwowej Inspekcji Pracy, najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. Stąd akcja „Kontrole na małych budowach”, której celem jest sprawdzenie warunków pracy, ale przede wszystkim wskazanie ewentualnych nieprawidłowości mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy BHP
Związki zawodowe zerwały negocjacje w sprawie projektu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, mającego uregulować pracę zdalną. A organizacje pracodawców zgłosiły do niego wiele poprawek. Zdaniem ekspertów, prace nad tym projektem to złamanie konstytucyjnego prawa związków zawodowych do rokowań i wielkie fiasko rządu. Ministerstwo potwierdza, że przygotowane zostaną nowe przepisy.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy BHP
Najciemniej pod latarnią, więc i w sądach, stojących na straży prawa, coraz częściej zdarzają się sytuacje, które pracownicy określają jako mobbing lub dyskryminację. Co więcej - jak mówią - o prawa pracownicze walczy się tu zdecydowanie trudniej, bo brakuje regulaminów, szkoleń i przeświadczenia, że można wygrać. A sprawy nie ułatwiają braki kadrowe i pandemiczne zaległości.
Patrycja Rojek-Socha
28.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Od kilku lat maleje liczba jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych za wypadki przy pracy - twierdzi Sebastian Szczurek rzecznik regionalny ZUS w Opolu. Podobna tendencja utrzymuje się także w skali całego kraju.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.06.2021
BHP Budownictwo
Po interwencji ZUS uwzględnił korekty deklaracji rozliczeniowych oraz zmienił przedsiębiorcy wysokość zwolnienia ze składki. Wcześniej ZUS odmawiał uwzględnienie korekt deklaracji – poinformowało w sobotę Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.06.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Narzędzia coachingowe stosowane w trakcie rozmów mają służyć przede wszystkim rozwojowi pracownika. W obecnej sytuacji okazuje się jednak, że te umiejętności możemy również wykorzystać do wsparcia naszych pracowników w radzeniu sobie z bieżącymi wyzwaniami i emocjami. Przykład Anny, który prezentujemy ilustruje, jak postępować w takich sytuacjach.
Aleksandra Kostyra Izabela Kluzek-Kot
26.06.2021
Prawo pracy Zarządzanie
Umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej - częściowo lub całościowo z więcej niż jednego miejsca oraz dopuszczenie elektronicznej formy dokumentów przy wypowiadaniu/rozwiązywaniu umowy o pracę z pracownikiem zdalnym w trakcie wykonywania przez niego pracy zdalnej to tylko niektóre propozycje zmian do projektu zmian w Kodeksie pracy, która ma na stałe uregulować pracę zdalną,
Grażyna J. Leśniak
25.06.2021
Prawo pracy

MSWiA wycofuje się z rewolucji w ochotniczych strażach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie będzie podziału ochotniczych straży pożarnych na jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP (JRG OSP) i pozostałe. W nowych założeniach do projektu złagodzono też warunki uzyskania dodatku do emerytury przez kobiety ratowniczki OSP. Do tego jednostki mają płacić mniej za prąd, a strażakom - ochotnikom finansowane będą kursy na prawo jazdy kategorii C.
Robert Horbaczewski
25.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii czeka na wpis do rządowego wykazu prac legislacyjnych założeń do projektu ustawy o sygnalistach i jednocześnie pracuje nad projektem. Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upływa 16 grudnia, a resort planuje konsultacje społeczne w III kwartale br. Zainteresowane organizacje zastanawiają się, czy wystarczy czasu na przygotowanie dobrej ustawy.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2021
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – przewiduje nowelizacja ustawy, którą w czwartek uchwalił Sejm.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Sejm przyjął w czwartek część poprawek Senatu do nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Ustawa wprowadza stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przewiduje też, że informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z BIG do czasu ich spłacenia.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2021
Prawo rodzinne Domowe finanse
Pełne bezpieczeństwo osób wykonujących pracę zarobkową, także w formie zdalnej, oraz jasne przepisy w tym zakresie to najważniejsze kwestie w działalności Państwowej Inspekcji Pracy – zapewniała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podczas ogólnopolskiej konferencji „Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne”. GIP był jej organizatorem, pomysłodawcą i moderatorem.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2021
Prawo pracy BHP
Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2021 roku była stabilna - twierdzi ZUS, ale wydatki wyniosły 69,4 mld zł. Najwięcej, bo 68,3 mld zł FUS wydał na świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty wyniosły 60,2 mld zł i były o 8,2 proc. wyższe niż przed rokiem. To efekt rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne