Do obsługi ręcznego wózka paletowego nie potrzeba specjalnych uprawnień, ale pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien mieć przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP oraz instruktaż - wyjaśnia Małgorzata Piętka, ekspert LEX BHP.
Małgorzata Piętka
29.01.2019
BHP
Sprawy mobbingowe są niezwykle skomplikowane i mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego to duże wyzwanie dla organizacji. Do sądów trafiają sprawy, których konsekwencją były nawet samobójstwa. A stosunkowo niska wiedza o istocie problemu powoduje, że pracownicy zgłaszają często jako mobbing zwykłe konflikty.
Agnieszka Matłacz
29.01.2019
Prawo pracy

Czas na ZUS IWA za 2018 rok

BHP Ubezpieczenia społeczne
31 stycznia upływa termin na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" – ZUS IWA za rok 2018. Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w nowym roku składkowym.
Agnieszka Matłacz
29.01.2019
BHP Ubezpieczenia społeczne
Obywatele brytyjscy, którzy na dzień przed Brexitem, czyli 29 marca 2019 roku, będą posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski, będą mogli jeszcze przez rok przebywać i pracować w Polsce.
Michał Wysłocki
28.01.2019
Prawo pracy
Temat mniejszych i większych restrukturyzacji zatrudnienia oraz związanych z nimi problemów HR i prawa pracy jest niezwykle ważny dla każdej organizacji - mówił dr Artur Rycak w trakcie konferencji HR Directors Summit, której X, jubileuszowa edycja była okazją do dyskusji o największych obecnie wyzwaniach dla dyrektorów HR.
Agnieszka Matłacz
28.01.2019
Prawo pracy HR
W przypadku sportowców zawodowych za nieszczęśliwy wypadek można uznać także stany chorobowe powstające w dłuższym okresie czasu pod wpływem czynnika zewnętrznego. Piłkarz z przepukliną pachwiny otrzyma więc świadczenia wynikające z polisy ubezpieczeniowej – uznał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
Robert Horbaczewski
26.01.2019
Opieka zdrowotna
RODO nie wprowadza rewolucji w sferze zamówień publicznych. Oferent może udostępnić instytucji zamawiającej dane swoich pracowników, jeśli wymaga ona tego od niego w celu udokumentowania ich umiejętności i kompetencji. Wykazanie jednak, że udostępnienie nastąpiło w sposób zgodny z prawem spoczywa na oferencie
Piotr Druzgała
26.01.2019
Zamówienia publiczne Prawo pracy RODO
Urzędy państw członkowskich nie mogą wydawać wiążących interpretacji do prawa Unii Europejskiej obowiązującego wprost - twierdzi radca prawny dr Dominik Lubasz. A nawiązując do głośnego sporu pomiędzy prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i ministrem cyfryzacji wskazuje, że dbałość o jednolitość wykładni jest zadaniem tego pierwszego organu.
Lubasz Dominik
26.01.2019
Administracja publiczna RODO
Anna Jaworska, menedżer ds. rozwoju i szkoleń w Securitas Polska zwyciężyła w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu TOP HR Manager in Action 2018, organizowanego przez Wolters Kluwer. Nagrody i wyróżnienia wręczono w trakcie finałowej gali, która odbyła się 24 stycznia.
Agnieszka Matłacz
25.01.2019
HR

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Każdy, kto w 2018 roku pobierał jakiekolwiek świadczenie z ubezpieczeń społecznych, otrzyma niebawem z ZUS deklarację PIT. Ich wysyłka właśnie się rozpoczęła. PIT-y z ZUS trafią przede wszystkim do emerytów i rencistów, ale i osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.
Agnieszka Matłacz
25.01.2019
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
25 stycznia 2019 r. ZUS zablokuje dotychczasową wersję programu Płatnik (10.01.001). Od 26 stycznia płatnicy muszą korzystać z nowej wersji 10.02.002. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nową wersję Płatnika trzeba pobrać samodzielnie. Program sam się nie zaktualizuje.
Agnieszka Matłacz
25.01.2019
Ubezpieczenia społeczne

SN: Emerytura cywilna może uzupełniać wojskową

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Żołnierz ma prawo do emerytury wojskowej i cywilnej - orzekł w czwartek 24 stycznia br. Sąd Najwyższy, który rozpatrywał sprawę dotyczącą 22 lat służby w wojsku i 23 pracy cywilnej. Wyrok jest przełomowy i bardzo korzystny dla żołnierzy, policjantów i innych funkcjonariuszy mundurowych, którzy pracowali w cywilu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kierowca samochodu ciężarowego, który korzysta z przeprawy promowej, musi pamiętać o kilku rzeczach, aby godziny spędzone na promie można było zaliczyć do odpoczynku. Przede wszystkim odpowiednio rejestrować wjazd i zjazd ze statku oraz oznaczyć przeprawę w tachografie.
Emil Nagrodzki
24.01.2019
Prawo pracy
Pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Danych Osobowych spierają się o zasady postępowania z CV kandydatów po zakończeniu rekrutacji. Biznesowi bliżej do objaśnień prawnych wydanych przez ministra, choć i one nie są wolne od wad, ale eksperci mają wątpliwości, czy minister w ogóle może interpretować przepisy RODO. Kolejny ruch należy do UODO.
Agnieszka Matłacz
24.01.2019
Prawo pracy HR RODO

Sejm zdąży przed 1 marca z emeryturą dla matek

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
30 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Żadna matka, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, nie zostanie bez środków do życia na emeryturze.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dwa urzędy i dwa różne stanowiska w sprawie przechowywania CV kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni. UODO twierdzi, że CV trzeba usunąć od razu po zakończeniu rekrutacji. Ministerstwo Cyfryzacji zaś, że dokumenty można przechowywać na wypadek późniejszych roszczeń niedoszłego pracownika.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Prawo pracy
Eksperci PwC szacują, że polski rynek pracy będzie potrzebował ok. 1,5 mln pracowników do 2025 roku. Luka na rynku pracy powiększa się, bo firmy chcą się rozwijać, a jednocześnie Polska starzeje się - czyli więcej osób odchodzi z rynku pracy, niż na niego trafia. Nadzieją są cudzoziemcy, ale obecne procedury ich zatrudniania są niejasne i skomplikowane, a cały proces trwa zbyt długo. Potrzeba zmian.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Prawo pracy
Podoficer sztabowy w Wojskach Obrony Terytorialnej nie otrzymał powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych, gdyż był za stary. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z decyzją ministra obrony narodowej, że interes społeczny nie przemawia za awansowaniem starszych żołnierzy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2019
Prawo pracy

Emerytury dla matek od 1 marca. Rząd przyjął projekt

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury, od 1 marca dostaną nowe świadczenie, tzw. emeryturę dla matek. Rząd chce w ten sposób docenić trud rodziców, jaki włożyli w wychowanie dzieci i zapobiec ich ubóstwu w przyszłości.
Agnieszka Matłacz
22.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Już od momentu pierwszego kontaktu z firmą aż do wyjścia z niej ludzie muszą mieć poczucie tego, że wszystko jest spójne. Takie działanie procentuje dobrą atmosferą w pracy i niską rotacją. Szczerość się opłaca - mówi Katarzyna Filip, HR Manager w ASUS Polska w rozmowie z Agnieszką Matłacz.
Agnieszka Matłacz
22.01.2019
HR
Urząd Ochrony Danych Osobowych chciał pomóc pracodawcom i rekruterom w stosowaniu RODO w rekrutacji i zatrudnieniu. W październiku 2018 roku opublikował poradnik, który skrytykowali prawnicy. Teraz z pomocą pracodawcom przychodzi Ministerstwo Cyfryzacji i wydaje wiążące objaśniania prawne w sprawie przechowywania CV po rekrutacji.
Agnieszka Matłacz
22.01.2019
Prawo pracy HR RODO
Kazimierz Kuberski został dziś nowym podsekretarzem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jego powrót do resortu. W latach 2005-2008 był już wiceministrem pracy i polityki społecznej.
Agnieszka Matłacz
21.01.2019
Prawo pracy
Rada Ministrów zaplanowała na wtorek przyjęcie projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, które zwane jest emeryturą dla matek lub programem mama 4 plus. Chodzi o wyrównanie do najniższej emerytury dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a nie wypracowały wymaganego stażu pracy.
Agnieszka Matłacz
21.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W debacie wokół brexitu często zapominamy o bardzo ważnych kwestiach. O ile umowa pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską zostanie ratyfikowana, wystąpi okres przejściowy. Jeśli ostatecznie nie zostanie przyjęta, to już za 2,5 miesiąca nastąpi twardy brexit. Zachowajmy jednak optymizm – wiele może się jeszcze wydarzyć – pisze Tomasz Barańczyk, partner PwC.
Tomasz Barańczyk
21.01.2019
CIT VAT
Przedsiębiorca ze Szczecinka pomylił się we wpłacie składek ZUS. Na jego koncie pojawiła się niedopłata w wysokości 1 grosza. ZUS to wypatrzył, o czym poinformował go listownie. Wezwał do uzupełnienia wpłaty wraz z odsetkami, które wynoszą 0 zł. Za wysyłkę listu ZUS zapłacił 1,09 zł. Czy nie można takich spraw załatwić mailem? Byłoby taniej i szybciej.
Agnieszka Matłacz
21.01.2019
Ubezpieczenia społeczne
Wojciech Harmans, który został zwolniony ze stanowiska dyrektora ds. zakupów w Enei Wytwarzanie w związku z występem na festiwalu szantowym w koszulce z napisem „Konstytucja”, zgodził się na ugodę i nie będzie już walczył o przywrócenie do pracy.
Krzysztof Sobczak
20.01.2019
Prawo pracy
Na koniec 2018 roku przeciętne wynagrodzenie przekroczyło magiczną barierę 5 tys. zł. Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę, że mimo, iż średnie i duże przedsiębiorstwa wciąż zatrudniają nowych pracowników i znacząco podnoszą płace, to zmiany nie są już tak duże jak przed rokiem.
Monika Fedorczuk
18.01.2019
Prawo pracy
Kierowca wylogował kartę z tachografu i nie rejestrował swoich aktywności. Przedsiębiorca miał ponieść za to naruszenie karę w wysokości ponad 5 tys. zł. Rozpoznający jego skargę WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że przedsiębiorca nie zawsze ma wpływ na naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, szczególnie gdy dochodzi do tego z powodu zachowania osób trzecich, którym nie był w stanie się przeciwstawić.
Dorian Lesner
18.01.2019
Prawo pracy
Kierownictwo resortu przyjęło do wiadomości apel KRS by nie antagonizować grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, ale podtrzymuje swój zamiar wykorzystania części funduszu na zwroty za dojazdy i dodatki mieszkaniowe sędziów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości