Od 1 czerwca 2019 roku rozpoczną się wypłaty 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla dla osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy, głównie wdów i sierot po górnikach. Wnioski o wypłaty będzie można składać od 22 stycznia. Uprawnionych jest ponad 24 tysiące osób.
Agnieszka Matłacz
08.01.2019
Domowe finanse Prawo pracy

Ruszył rządowy portal o PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK
Jesienią tego roku pracownicy największych firm staną przed decyzją, czy oszczędzać dodatkowo na emeryturę w Pracowniczym Planie Kapitałowym. Dużo wcześniej z PPK zmierzą się ich pracodawcy - od lipca pierwsze firmy zostaną objęte obowiązkiem tworzenia planów. Z myślą o jednych i drugich 8 stycznia uruchomiono portal mojePPK.pl, gdzie można znaleźć informacje o PPK.
Agnieszka Matłacz
08.01.2019
Domowe finanse Prawo pracy PPK
W poniedziałek przedstawiciele żołnierzy zawodowych zaakceptowali nową siatkę płac, zaproponowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wyższe wynagrodzenia zostaną wypłacone wszystkim żołnierzom do końca marca z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Zmiana ma zachęcić młodych ludzi, by wstępowali do wojska.
Agnieszka Matłacz
07.01.2019
Prawo pracy
W 2019 roku ZUS łatwiej skontroluje pracownika na L4. Wezwie go na kontrolę telefonicznie, a...
Agnieszka Matłacz
07.01.2019
Prawo pracy
Drobni przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność z 2018 roku i chcą w 2019 roku przejść na mały ZUS, mają na to już tylko 2 dni. 8 stycznia mija termin zgłoszenia zmiany w ZUS. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apeluje o jego wydłużenie, a eksperci ostrzegają, że ci, którzy zdecydują się na niskie składki, muszą liczyć się z niższymi emeryturami i zasiłkami w przyszłości.
Agnieszka Matłacz
07.01.2019
Ubezpieczenia społeczne
W ramach pomocy sąsiedzkiej, sąsiad „złota rączka” zgodził się oczyścić rynny w domu. Spadł jednak z drabiny i się połamał. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że gospodarz nie ponosi winy za to, że fachowiec zaryzykował wykonywanie pracy na wysokości bez żadnego zabezpieczenia.
Robert Horbaczewski
05.01.2019
Prawo cywilne BHP
46 tys. z ok. 170 tys. uprawnionych przedsiębiorców zgłosiło już w ZUS chęć przejścia na niższe składki. Od 1 stycznia 2019 roku drobni przedsiębiorcy mogą płacić składki uzależnione od przychodu osiągniętego w poprzednim roku. Ostateczny termin na zgłoszenie zmiany upływa 8 stycznia.
Agnieszka Matłacz
04.01.2019
Ubezpieczenia społeczne
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zawarły w piątek porozumienie, że będą wspólnie domagać się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 zł miesięcznie od stycznia 2019 roku. Taki postulat zamierzają przedstawić stronie rządowej podczas negocjacji płacowych w przyszłym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Zarządzanie oświatą
Przedsiębiorcy, którzy mogą i chcą płacić w 2019 roku niższe składki ZUS, uzależnione od przychodu (tzw. mały ZUS), mają niewiele czasu na załatwienie formalności. Najpóźniej 8 stycznia muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Bez tego nie będą mogli opłacać niższych składek. Kolejna szansa na ich obniżenie dopiero za rok.
Agnieszka Matłacz
03.01.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Nie ma znaczenia zmiana stanowiska, jeśli umowa na czas określony jest zawierana z tym samym pracodawcą. Czwarta umowa lub przekroczenie łącznego okresu zatrudnienia przez 33 miesiące automatycznie powodują przekształcenie umowy w umowę bezterminową.
Agnieszka Kosiarz
03.01.2019
Prawo pracy

WSA: Powierzenie zadań BHP bez umowy jest iluzją

Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą
Działanie służb BHP w placówce oświatowej nie może opierać się na nieokreślonej iluzji istnienia relacji prawnej pomiędzy dyrektorem a podmiotem, któremu obowiązki on powierzył - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny i skargę dyrektora zespołu szkół oddalił.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2019
Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, prosi premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużenie terminu rejestracji w ZUS tzw. małego ZUS, pozwalającego opłacać znacznie niższe składki. Jego zdaniem siedmiodniowy termin, który mija 8 stycznia, jest za krótki i zainteresowani nie zdołają skorzystać w tym roku z ulgi.
Jolanta Ojczyk
02.01.2019
Ubezpieczenia społeczne
Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, możliwość sporządzenia protokołu wykonania czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, czy nowe definicje określeń: „modernizacja”, „naprawa” i „konserwacja” - to tylko niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację ustawy o dozorze technicznym, która weszła w życie z początkiem 2019 roku.
Agnieszka Matłacz
02.01.2019
BHP
Prawie dziewięciu na dziesięciu przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Inne zdanie ma resort przedsiębiorczości. Firmom najbardziej przeszkadzają ciągłe zmiany przepisów - za najbardziej obciążające uznały m.in. RODO, opodatkowanie samochodów czy PPK. Eksperci przyznają jednak, że część nowych regulacji ułatwi prowadzenie biznesu - dobrze oceniają m.in. przepisy o zarządzie sukcesyjnym i wspieraniu nowych inwestycji.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
02.01.2019
Prawo gospodarcze
Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w 2019 roku 2250 zł brutto. Na rękę to nieco ponad 1634 zł. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł brutto. Nowa wysokość płacy minimalnej wpływa na wiele świadczeń, które w 2019 roku trzeba wyliczyć na nowo.
Agnieszka Matłacz
02.01.2019
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele zostały zaostrzone - handel jest dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
Krzysztof Sobczak
01.01.2019
Rynek i konsument
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma do rozstrzygnięcia wątpliwość czy służba wywiadowcza z narażeniem życia i zdrowia zarówno dla PRL jak i interesu NATO wyłącza stosowanie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Wyrok zapadnie 10 stycznia 2019 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2019
Emerytury i renty BHP
Uznanie czy służba w czasach PRL w służbach objętych ustawą "dezubekizacyjną" była krótkotrwała zależy wyłącznie od urzędnika, który rozpatruje sprawę o zastosowanie "prawa łaski" przez ministra spraw wewnętrznych. Nie ma na to żadnego parametru lub wskaźnika procentowego - mówi adwokat Damian Sucholewski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2019
Administracja publiczna
Za niewiele ponad pół roku pierwsi pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Wciąż jednak wielu ma trudności z odróżnieniem ich od innej formy „pracowniczego oszczędzania”, funkcjonującej od dłuższego czasu w ramach trzeciego filaru – pracowniczych programów emerytalnych - pisze Aleksander Dyl
Aleksander Dyl
31.12.2018
Prawo pracy
Z dowodów nie wynikało, by pracodawca wypłacił pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych. Nie można było więc tego ustalić jedynie w oparciu o praktykę innych sądów pracy w podobnych sprawach - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
31.12.2018
Prawo pracy
Kodeks pracy przyznaje pracownikowi prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Czy dni niewykorzystane w tym roku będzie można wykorzystać w kolejnym? Czy niewykorzystany urlop przepadnie?
Agnieszka Matłacz
28.12.2018
Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus" w 2019 r. Zapowiadane zmiany mają związek ze wzrostem płacy minimalnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.12.2018
Od 1 stycznia 2019 roku każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, będzie miał prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Związkowcem będzie mógł więc zostać i samozatrudniony, i zleceniobiorca. Zmienią się też uprawnienia zakładowej organizacji związkowej i pojawią się nowe narzędzia prawne do sprawdzania liczebności związku.
Agnieszka Matłacz
28.12.2018
Prawo pracy
Ustawa, która ma poprawić ściągalność alimentów należnych dzieciom oraz długów alimenciarzy, wejdzie w życie 11 stycznia 2019 roku. Umożliwi m.in. szybszy przepływ informacji o dłużnikach alimentacyjnych pomiędzy służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi - wszystko po to, żeby komornik mógł łatwiej ustalić, czy dłużnik alimentacyjny pracuje.
Agnieszka Matłacz
27.12.2018
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo pracy

Jak przejść na mały ZUS – krok po kroku

Ubezpieczenia społeczne Finanse
Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe składki od początku 2019 roku, mają siedem dni na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia. To oznacza, że prowadzący działalność, muszą złożyć zgłoszenie do 8 stycznia.
Jolanta Ojczyk
27.12.2018
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Połowę wpływu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych generują firmy. Skarżą każdą decyzję ZUS, bo za to nie płacą. Warto też zastanowić się, czy sprawy związane ze stwierdzeniem niepełnosprawności muszą trafiać do sądu. Rola decyzyjna sędziego w tych sprawach jest niewielka – uważa Ryszard Sadlik.
Robert Horbaczewski
27.12.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W 2019 roku obowiązywać będą dwie wysokości odpisów na ZFŚS. Jedna (w dotychczasowej wysokości) stosowana za okres do 31 lipca 2019 r. i druga (zwiększona) za okres od 1 sierpnia 2019 r.
Agnieszka Matłacz
24.12.2018
Prawo pracy

Współczynnik do wyliczenia składek „małego ZUS” w 2019 r.

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie uzależniona od wysokości przychodów. ZUS opublikował wartość współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru tych składek.
Agnieszka Matłacz
24.12.2018
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

SA: Ocena niezdolności do pracy należy do lekarzy specjalistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
W sprawie o ustalenie prawa do renty socjalnej kluczowe znaczenie mają dowody z opinii biegłych lekarskich. Pozwalają one na ustalenie, czy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jeśli biegli wskazują, że badany może jednak pracować, to uwzględnienie odwołania jest niemożliwe - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów trzy razy złamała procedurę administracyjną przy podejmowaniu uchwał o odmowie nadania tytułu profesora kandydatce doktor habilitowanej, specjalizującej się w pedagogice pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.12.2018
Szkolnictwo wyższe