Wzrasta liczba osób wykupujących leki antydepresyjne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Choć w Polsce stosunkowo mały odsetek społeczeństwa cierpi na depresję, bo tylko 2,8 proc. - podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 4 proc., to coraz więcej osób wykupuje leki przeciwko depresji. W 2018 r. już prawie 1,3 mln Polaków zrealizowało recepty na antydepresanty, podczas gdy w 2013 r. było to 950 tys. osób
Katarzyna Nowosielska
25.02.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pracownik nie otrzymuje nagrody rocznej, tzw. 14-tki, gdy nastąpiło zawieszenia układu zbiorowego, a zgodził się on na nowe, indywidualne warunki pracy i płacy - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Dodał, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tej kwestii nie może być uwzględniona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy
Niemcy łagodzą przepisy zatrudniania cudzoziemców, a nowe zasady, które wejdą w życie 1 marca, zwiększają szanse na pracę, także dla Ukraińców zatrudnionych w Polsce. Na przeszkodzie może im jednak stanąć technologia. Bo wraz z jej rozwojem, rynek pracy w Niemczech będzie się kurczył - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Prawo pracy HR Małe i średnie firmy

EKZZ daje zielone światło dla sprawiedliwych płac minimalnych w Europie

Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Prawo unijne
Ponad 2/3 organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w tym OPZZ, poparło w procedurze głosowania korespondencyjnego stanowisko EKZZ pozytywnie oceniające dokument Komisji Europejskiej dotyczący sprawiedliwych płac minimalnych w Europie.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Prawo unijne

ZUS może kontrolować pracowników na L4

Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Według badań Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) pracodawcy są zadowoleni z wydajności i aktywności swoich pracowników. W ostatnich latach zatrudnione osoby pracowały lepiej, wykazując odpowiednie podejście do pracy. Pracodawcy skarżą się jednak na nieodpowiednie wykorzystywanie krótkiego urlopu zdrowotnego, czyli popularnego L4.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Sekcja Krajowa Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" podpisały w poniedziałek, 24 lutego, w Warszawie porozumienie na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego transportu drogowego. Organizacje chcą jednym głosem mówić o bezpieczeństwie na drodze.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
BHP Małe i średnie firmy Finanse

Od lutego do „małego ZUS” zgłosiło się blisko 63 tys. osób

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse
Od początku lutego 2020 roku do tzw. "małego ZUS" zgłosiło się prawie 63 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą. O korzystanie z ulgi, która od 2019 roku uprawnia do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, wystąpiło już ponad 223 tys. przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse
Rosnące koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokie podatki i inne obciążenia finansowe to bariery, które najbardziej utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce - twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny. Wśród dziesięciu barier o największym znaczeniu firmy aż cztery to bariery systemowe: uciążliwość kontroli, niestabilność przepisów, przewlekłość postępowań i nieelastyczne prawo pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Oświadczenie o skorzystaniu przez spółkę z zakazu konkurencji w ostatnim dniu pracy jest dopuszczalne, wtedy pracownik wypowiadający umowę musi być elastyczny i szukać zatrudnienia w firmie niekonkurencyjnej do swojego pracodawcy - orzekł Sąd Najwyższy. Pracodawca w ocenianym przypadku nie skorzystał tego warunku umowy, ale były pracownik skarżył go dla zasady.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy

Oświadczenie ZUS EROP należy złożyć do końca lutego

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Polskie regulacje w obszarze emerytur i rent oprócz prawa do wcześniejszych świadczeń zawierają także szereg obowiązków, jakie spełnić muszą świadczeniobiorcy. Jednym z obowiązków osób, które pobierają świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, jest coroczne składanie oświadczenia ZUS EROP – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
24.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Pracodawca nie może wpisać w umowie stawki niższej niż minimalne wynagrodzenie, argumentując, że resztę uzupełni dodatek stażowy. Od początku 2020 roku taka praktyka jest nielegalna. Musi o tym pamiętać również szkoła, zatrudniając pracowników obsługi. Pracownik, który otrzyma taką propozycję, może domagać się wyrównania do poziomu płacy minimalnej.
Monika Sewastianowicz Grażyna J. Leśniak
24.02.2020
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Uniewinniony strażnik więzienny nie może wrócić do służby

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Oskarżony o przestępstwo funkcjonariusz Służby Więziennej spędził w areszcie 8 miesięcy, a następnie został uniewinniony. Jednak podczas postępowania zwolniono go z pracy i teraz, mimo oczyszczenia z zarzutów, nie może do niej wrócić. Nie pozwalają na to przepisy ustawy o Służbie Więziennej.
Krzysztof Sobczak
23.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Przepisy krajowe, które ograniczają prawo do dodatku ustanowionego dla niektórych sportowców wyczynowych jedynie do obywateli danego państwa członkowskiego, stanowią przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2020
Emerytury i renty Prawo unijne
Prezydent Andrzej Duda we wtorek, 25 lutego 2020 roku, w Żyrardowie ma podpisać ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów - podała w piątek Kancelaria Prezydenta. Uroczystość, w trakcie której planowane jest wystąpienie prezydenta, ma odbyć się w hali widowiskowej Aqua Park.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse
Coraz wyższe koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokie obciążenia finansowe to bariery, które najbardziej utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Kraje Europy Zachodniej i Północnej borykają się natomiast przede wszystkim z brakiem odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.
Agnieszka Matłacz
21.02.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Resort pracy przygotował nowe tabele wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych. Mają zostać urealnione i dostosowane do płac w sektorze prywatnym. Z tym - że jak podkreśla sam resort w uzasadnieniu do rozporządzenia - stosowanie maksymalnych stawek nie jest obligatoryjne.
Monika Sewastianowicz
21.02.2020
Kadry w oświacie Prawo pracy

ZUS może żądać od pracodawcy zwrotu wyłudzonego zasiłku

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Grudniowa uchwała Sądu Najwyższego, dotycząca zasiłków chorobowych, dała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych potężny oręż do walki ze świadczeniami pobranymi nienależnie przez pracowników. Tym razem jednak wymierzyła go przeciwko pracodawcom – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
21.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Umowa o zarządzanie PPK bez przetargu, bo ma być umową o pracę

Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy PPK
Jednostki sektora finansów publicznych jako podmioty zatrudniające nie muszą wybierać instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych, w trybie procedury prawa zamówień publicznych. Ustawodawca przewidział dla nich zwolnienie, ale nie określił precyzyjnie procedury, w której to ma się odbyć.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2020
Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy PPK
Funkcjonariusz służby celno-skargowej otrzymuje świadectwo służby - orzekł w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy. A obowiązek wydania tego świadectwa obciąża skarb państwa reprezentowany przez właściwą izbę skarbową - dodał i podkreślił, że ta uchwała nie jest sprzeczna z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2019 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.02.2020
Prawo pracy
W 2017 roku aż 88,3 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z tej możliwości skorzystało 91,1 proc. uprawnionych mężczyzn i 87 proc. kobiet. W 2018 r. już jedynie 57 proc., w tym 63,8 proc. mężczyzn i 53,5 proc. kobiet. Według ZUS, obniżenie wieku emerytalnego miało wpływ na decyzje emerytalne Polaków, choć nie tak istotny.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Objęcie delegowaniem kierowców w transporcie międzynarodowym oraz obowiązkowe, okresowe powroty ciężarówek, które operują poza granicami kraju, w którym mieści się siedziba firmy, do tego kraju - to najważniejsze elementy w zaakceptowanych w czwartek przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisach dotyczących przewoźników drogowych, czyli tzw. pakietu mobilności.
Krzysztof Sobczak
20.02.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

ZUS wyśle dwie decyzje w jednej kopercie

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu dodatkowego świadczenia rocznego, popularnie zwanego „trzynastką” emeryci i renciści otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Liczba firm korzystających w Polsce z outsourcingu BHP podwaja się z roku na rok. Przedsiębiorcy dostrzegają kluczowe zalety tego rozwiązania: oszczędność, optymalizację zarządzania sprzętem oraz bezpieczeństwo prawne. Tymczasem dostawcy usług wprowadzają nowości.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2020
Prawo pracy BHP Finanse
Najnowsza nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma zacząć obowiązywać 1 czerwca 2020 roku, trafiła do Senatu. Już teraz warto się z nią zapoznać, bo będzie dotyczyć tysięcy podmiotów zatrudniających i setek tysięcy, a w niedługim czasie - już milionów osób zatrudnionych oraz uczestników PPK – pisze dr Marcin Wojewódka.
Marcin Wojewódka
20.02.2020
Prawo pracy Finanse PPK
Skarbówka wreszcie zmieniła zdanie. Po serii niekorzystnych interpretacji potwierdziła tym razem, że paliwo w służbowym samochodzie nie jest dodatkowym przychodem pracownika i nie trzeba go opodatkowywać. Zryczałtowany przychód z tytułu korzystania z firmowego auta obejmuje już wszystkie koszty. Jego wysokość zależy od pojemności pojazdu.
Krzysztof Koślicki
20.02.2020
PIT

Chorobowe to nie urlop wypoczynkowy - firmy sprawdzają pracowników

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Pracodawcy coraz częściej występują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sprawdzenie pracowników na zwolnieniach lekarskich – ustaliło Prawo.pl. Sami też częściej kontrolują nieobecności w pracy z powodu absencji chorobowej. Okazuje się, że pracownicy w tym czasie m.in. chodzą po górach, robią zakupy, piją wino albo... pracują gdzie indziej.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Brytyjski rząd przedstawił w środę plan nowego punktowego systemu imigracyjnego, który od 2021 roku ma ograniczyć możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach. Zdaniem ekspertów, propozycja może dziwić ze względów gospodarczych. Bo każda gospodarka potrzebuje pracowników nie tylko wykwalifikowanych, ale i tych o niskich o niskich kwalifikacjach.
Grażyna J. Leśniak
19.02.2020
Prawo pracy Finanse

SN przekazuje sprawę emerytur SB-eckich 7 sędziom i czeka na wyrok Trybunału

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Wysokość obniżonych świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy oceni pod kątem odpowiedzialności zbiorowej i praw człowieka 7-osobowy skład Sądu Najwyższego. Tak postanowiła Izba Pracy 19 lutego br. w składzie trzech sędziów, pozostawiając pierwszeństwo orzekania Trybunałowi Konstytucyjnemu, który w tej sprawie zbierze się 17 marca br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Tempo wzrostu zatrudnienia, w stosunku do stycznia ubiegłego roku, jest słabsze. Przed rokiem zwiększyło się o 2,9 proc., podczas gdy w styczniu br. – o 1,1 proc. Natomiast wzrost wynagrodzeń w ciągu 2019 roku (styczeń – styczeń) wyniósł 7,1 proc. i był nieco niższy niż rok wcześniej (7,5 proc.). Oznacza to, że presja płacowa utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.
Grażyna J. Leśniak
19.02.2020
Domowe finanse Prawo pracy Finanse
UODO słusznie zauważył problem nadmiernego gromadzenia przez pracodawców danych osobowych przy rozpoznawaniu wniosków o przyznanie świadczenia. Niemniej cel ich przetwarzania winien być rozumiany szerzej i powinno się w nim mieścić również przetwarzanie danych w celu późniejszej weryfikacji zasadności przyznania świadczeń lub wykazania, że zostały przyznane w sposób zgodny z prawem – piszą dr Dominika Dörre-Kolasa i Michalina Kaczmarczyk.
Michalina Kaczmarczyk Dominika Dörre-Kolasa
19.02.2020
HR RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski