Prawo.pl
Dostawy prezentów na tegoroczne święta będą bardziej skomplikowane niż zwykle. Powodem są ogłaszane w kolejnych regionach świata lockdowny lub spowodowane zakażeniami przestoje produkcyjne w fabrykach. Brak przewidywalności w produkcji to utrudnione planowanie transportu w tym trudnym przedświątecznym okresie. Na domiar złego polski transport nie może uporać się z brakiem kierowców.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Wiele wskazuje na to, że zapowiadana przez obecny rząd reforma otwartych funduszy emerytalnych nie zostanie dokończona. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mówią o jakichś analizach w tym zakresie, a procedowana przed miesiącami w Sejmie ustawa utknęła po drugim czytaniu. Część ekspertów twierdzi, że to strata dla uczestników funduszy, a inni wskazują na korzyści z tej obstrukcji dla rynku kapitałowego.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Ergonomia jest dziedziną, w której wykorzystuje się wiedzę o możliwościach psychofizycznych człowieka do projektowania i planowania narzędzi, wyposażenia oraz realizowanych zadań. Wśród najważniejszych ergonomicznych zasad pracy znajdują się m.in. narzędzia i stanowisko pracy oraz jej tempo, które powinny być dostosowane do możliwości pracownika.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2021
Prawo pracy BHP
Sejm poprawił przepisy, wskutek których świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Kwestię czerwcowych emerytur rozwiązano, ale tylko na przyszłość, z pominięciem osób, którym tak ustalano świadczenia w minionych latach. RPO ponownie zgłosił problem ministrowi rodziny i polityki społecznej. MRiPS nad dalszą zmianą prawa jednak nie pracuje.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia również dane dotyczące daty powstania i ustania prawa do zasiłku osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy - wynika z projektu rozporządzenia, jakie Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Ubezpieczenia społeczne

ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami

Domowe finanse Emerytury i renty
Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w III kwartale 2021 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem 2021 r. o 0,6 p.proc. – podał w poniedziałek GUS.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Rynek Prawo pracy
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa trafi najprawdopodobniej do Sejmu dopiero w pierwszym kwartale 2022 r. Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy minął, działań legislacyjnych nie udało się zamknąć nawet na etapie rządowym. Do projektu zgłoszono blisko 800 uwag. Samorządy czekają na wytyczne ministra w jaki sposób mają postępować, gdy zaczną zgłaszać się sygnaliści.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
20.12.2021
Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest niezgodny z unijną dyrektywą co do określenia podmiotów, na które nałożone zostaną szczególne obowiązki umożliwienia dokonywania zgłoszeń wewnętrznych - piszą Karolina Woźniak i Marcin Różański. Bo jak podkreślają, w kontekście progów wynikających z dyrektywy należy uwzględniać także pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.
Karolina Woźniak Marcin Różański
20.12.2021
Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Wkrótce Polski Ład, a firmy szukają sposobów, by dalej zatrudniać na czarno

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Istnieje duże ryzyko, że wchodzące w życie 1 stycznia 2022 roku przepisy, dotyczące skutków podatkowych zatrudniania na czarno, nie sprawdzą się. W założeniu miały być walką z szarą strefą, jednak nieuczciwi przedsiębiorcy już szukają sposobów, by je obejść. Pytają księgowych i doradców podatkowych, co zrobić, by w dalszym ciągu móc zatrudniać pracowników na czarno i płacić im „pod stołem”.
Krzysztof Koślicki
20.12.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Świadectwo służby jest informacją, która w sposób pisemny potwierdza przebieg służby. Dokument ten może zostać zmieniony tylko w drodze sprostowania. Natomiast wydanie jego odpisu nie może być kwestionowane w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Świadectwo służby nie mieści się bowiem w żadnej z kategorii aktów lub czynności podlegających jurysdykcji tych sądów.
Dorian Lesner
18.12.2021
Policja Prawo pracy
W piątek, 17 grudnia 2021 r., mija termin dla państw Unii Europejskiej implementacji do krajowych porządków prawnych dyrektywy o sygnalistach. Pracodawcy nie muszą jednak czekać z przygotowaniem własnych procedur zgłaszania przypadków naruszenia prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy. Mogą stosować się do dyrektywy unijnej, a potem tylko dostosować opracowaną procedurę do ostatecznego kształtu polskiego prawa.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Prawo pracy RODO Prawo unijne

Jest rozporządzenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu rodzicom uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Poinformowała o tym w czwartek Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, a rozporządzenie w tej sprawie nie zostało ogłoszone w piątek w Dzienniku Ustaw.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 27 września 1997 r., pomieszczeniem pracy stałej jest pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika, w ciągu jednej doby, przekracza 4 godziny. Jeśli biuro spełnia ten warunek to może być kwalifikowane jako pomieszczenie pracy stałej, co pociąga za sobą obowiązek spełnienia licznych wymagań.
Edward Kołodziejczyk Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Prawo pracy BHP

ZUS w Wigilię nie pracuje

Ubezpieczenia społeczne
W piątek, 24 grudnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nieczynny. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Zgodnie z kodeksem pracy, 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 25 grudnia 2021 r. - przypomina Zakład.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy, przedsiębiorcy – zarówno ci opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem czy według skali, a także zleceniobiorcy i nawet emeryci - zapłacą podatek od płaconej składki zdrowotnej, czyli de facto - po zmianie zasad jej rozliczania - podatku zdrowotnego. Liniowcy płacić go będą już od 1 stycznia, pozostali sukcesywnie, w zależności od uzyskiwanych dochodów. Wszystkim jednak, bez wyjątku, wzrośnie opodatkowanie.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W przypadku zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu i w sprawie o zabezpieczenie zażalenie na pierwsze z tych postanowień podlega rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, a drugie – przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Dotyczy to również przypadku, w którym zaskarżone postanowienia zostały objęte jednym dokumentem, a zażalenia zawarto w jednym piśmie procesowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2021
Prawo cywilne Emerytury i renty Zmiany w k.p.c.

Projekt o uprawnieniach covidowych przedsiębiorców do poprawki

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
W czwartek odbyło się pierwsze czytanie tzw. projektu o uprawnieniach covidowych przedsiębiorców. Zdaniem posłów PiS jest ostrożny, wyważony, bo do niczego nie zmusza, żadnej segregacji nie powoduje. Opozycja mówi wprost: to projekt bez zębów, który nie poprawi sytuacji epidemicznej, ale zrzuci za nią odpowiedzialność na pracodawców. Dlatego PO, PSL i Lewica zgłoszą dużo poprawek.
Jolanta Ojczyk
17.12.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Związkowcy ze Służby Więziennej kwestionują ustalony przez kierownictwo SW podział funduszu motywacyjnego. Ich zdaniem kryteria podziału mają charakter demotywacyjny i pozbawiają świadczeń wielu osób, które wykazywały się dużym zaangażowaniem. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk poprosił Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego SW, o ustosunkowanie się do zarzutów.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2021
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe znajdzie się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Szacuje się, że z problemami psychicznymi zmaga się około 8 mln Polaków, a tylko niecałe 1,5 mln korzysta z pomocy NFZ. Coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę wsparcia zatrudnionych i rozbudowuje ubezpieczenia zdrowotne pracowników o ochronę zdrowia psychicznego.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2021
Prawo pracy BHP
Za czas dyżuru pełnionego przez pracownika w domu, pod telefonem, nie przysługuje mu ani czas wolny, ani wynagrodzenie. Zdaniem prawników, brak rekompensaty w przypadku dyżuru domowego nie ma uzasadnienia. Dlatego należy zrównać pod względem ekwiwalentności oba rodzaje dyżurów, czyli dyżur, w trakcie którego pracownik faktycznie wykonywał pracę, jak i dyżur domowy.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2021
Prawo pracy
By sądy radziły sobie z mobbingiem potrzebna jest przede wszystkim zmiana mentalności. Powinny być też przygotowane i wpisane do regulaminu pracy jednostek konkretne zapisy dotyczące polityki antymobbingowej, takie które z jednej strony umożliwią zgłaszania takich sytuacji, z drugiej chronić będą osoby pokrzywdzone - mówi Dariusz Kadulski, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
16.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Obywatel zaniepokoił się doniesieniami na temat wysokości wynagrodzenia na stanowisku głównego specjalisty w jednostce budżetowej gminy. Przeznaczone na ten cel środki mają charakter publiczny, więc ma on prawo do uzyskania informacji w tym zakresie. Kilkudniowa zwłoka organu w ich przekazaniu nie uzasadnia jednak przyznania nawet symbolicznej sumy tytułem odszkodowania.
Dorian Lesner
16.12.2021
Administracja publiczna Prawo pracy

Testy zamiast szczepień - prace nad projektem wyhamowane

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Według projektu posłów PiS pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą byłaby zobowiązana do okazania wyniku testu na Covid-19 lub zaświadczenia o szczepieniu, a pracodawca mógłby to sprawdzać. Ustawa miała być szybko uchwalona przez Sejm i obowiązywać od stycznia. Stoi to jednak pod znakiem zapytania, ponieważ nie doszło w środę do zaplanowanego pierwszego czytania projektu.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2021
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Będą wyższe odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Do 1033 zł zostanie podniesione odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej - zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt rozporządzenia, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy dotyczącą m.in. czasu pracy kierowców. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakietu Mobilności 1, który obejmuje m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Sejm sprzeciwił się w środę odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych. Tym samym prace nad nim rozpocznie Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. We wtorek prezydent Andrzej Duda złożył w Parlamencie swój projekt ustawy o emeryturach stażowych. Zaproponowane rozwiązania mają dotyczyć zarówno emerytur z ZUS, jak i z KRUS. Tego samego dnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego wniesionego przez "Solidarność".
Grażyna J. Leśniak
15.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Sejm zaczął prace nad zgłoszonym przez „Solidarność” obywatelskim projektem emerytur stażowych. Prezydent Andrzej Duda złożył też własny projekt ustawy. Celem obu jest wprowadzenie emerytury stażowej, która umożliwi wcześniejsze przechodzenie na emeryturę osób objętych zarówno ZUS, jak i KRUS. Zdaniem BCC, w proponowanym kształcie jest ona rozwiązaniem wypychającym ludzi z rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Osoby samozatrudnione oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników, mogą uniknąć niekorzystnych zmian w opłacaniu składki zdrowotnej. Wystarczy, że zadeklarują i opłacą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną za 2022 r. jeszcze w grudniu br. Opłaca się to zwłaszcza tym, którzy na skutek zbiegu tytułów do ubezpieczeń płacą tylko składkę zdrowotną.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2021
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. nowelizację tzw. ustawy covidowej - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela przewiduje uzupełnienie przepisów o rozliczeniach świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z epidemią.
Grażyna J. Leśniak
14.12.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo