Od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł. Konsekwentnie, wzrosła kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek przy kalkulacji wynagrodzenia netto z 43,76 zł w 2021 roku do  425 zł w 2022 roku.

Czytaj również: Wybór opodatkowania w ciemno, a od niego zależy składka>>
Sprawdź: Czy jeżeli pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, to czy po pobraniu wyższej zaliczki na podatek niż za rok ubiegły, powinien dostać wyrównanie? >

Oświadczenie PIT-2

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które uprawnia pracodawcę do zastosowania powyższego obniżenia zaliczki na podatek od osób fizycznych w kwocie 425 zł miesięcznie  (5.100 zł rocznie) przy naliczaniu miesięcznego wynagrodzenia netto, niezależnie od wysokości dochodu i nawet po przekroczeniu progu podatkowego. Przy braku takiego oświadczenia podatnik będzie mógł pomniejszyć podatek dopiero składając zeznanie roczne w 2023 r., o kwotę 5100 zł., czyli przesunie swoje prawo w czasie. Biorąc pod uwagę obecną stopę inflacji w Polsce, warto nie odsuwać decyzji o złożeniu PIT-2 i dopełnić tych formalności jak najszybciej. Przed podjęciem tych działań warto wiedzieć, że:

  1. Jeżeli podatnik posiada więcej niż jednego pracodawcę albo inne źródła przychodów, powinien złożyć PIT-2 tylko w jednym miejscu.
  2. Zgodnie z przewodnikiem dotyczącym PIT-2 umieszczonym na stronie: podatki.gov.pl, przepisy nie wykluczają możliwości złożenia PIT-2 w dowolnym momencie danego roku podatkowego, chociaż w objaśnieniach druku PIT 2 (7) czytamy, że „Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym”.
  3. Oświadczenie PIT-2 obowiązuje nie tylko na bieżący rok podatkowy ale też na kolejne lata. Jeżeli podatnik złożył PIT-2 przed 2022 rokiem u obecnego pracodawcy, jest ono nadal wiążące, wystarczy zweryfikować z osobą naliczającą płace czy faktycznie posiada takie oświadczenie.

 


Wniosek o niestosowanie „ulgi dla klasy średniej”

„Ulga dla kasy średniej” ma na zneutralizować negatywne skutki likwidacji odliczenia składki zdrowotnej w wysokości 7,75 proc. od podatku i zapewnić, że nasze miesięczne wynagrodzenie netto nie będzie niższe niż w roku 2021. Ulga obejmuje wyłącznie podatników osiągających przychody ze stosunku pracy lub/i działalności gospodarczej rozliczanej wg skali podatkowej mieszczące się w przedziale: 5 701 zł – 11 141 zł. miesięcznie oraz 68 412 zł – 133 692 zł rocznie.

Sprawdź: Polski Ład - zmiany w rozliczeniach prywatnych PIT - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia online >

Istotnym jest, że przy spełnieniu powyższych kryteriów ulga jest stosowana automatycznie. Dlatego, jeśli podatnik, po indywidualnej analizie, przewiduje, że w rozrachunku rocznym nie osiągnie przychodów na poziomie równym co najmniej kwocie 68 412 zł lub przychód roczny będzie wyższy niż 133 692 zł, wówczas warto rozważyć złożenie wniosku o niestosowaniu „ulgi dla klasy średniej” aby uniknąć ewentualnej dopłaty w rozliczeniu rocznym, gdyż może okazać się, że kwoty, które zyskaliśmy miesięcznie dzięki uldze, będziemy musieli zwrócić przy składaniu zeznania rocznego. Takie sytuacje mogą dotyczyć osób, które:

  • utracą pracę w trakcie roku,
  • będą przebywać na długotrwałym zwolnienia lekarskim/zasiłku macierzyńskim,
  • otrzymają podwyżkę wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia które są opodatkowane (ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny, dopłaty pracodawcy do PPK, inne),
  • będą zatrudnione na kilku etatach i każdy płatnik będzie naliczał ulgę dla klasy średniej.

Wniosek o niestosowaniu „ulgi dla klasy średniej” może zostać złożony w dowolnym momencie danego roku podatkowego, a pracodawca musi go zastosować najpóźniej od następnego miesiąca.

Bartosiewicz Adam: Wspólne opodatkowanie małżonków >

Jeżeli w rozrachunku rocznym okaże się, że pracownik miał prawo do tej ulgi, a złożył wniosek o niestosowaniu „ulgi dla klasy średniej”, wówczas nadpłatę podatku odzyska przy rozliczeniu rocznym.

Reasumując, każdy przypadek jest indywidualny i wymaga odrębnej analizy. Trudno jest zatem zarekomendować najwłaściwszą opcję, gdyż złożenia każdego z powyższych oświadczeń pociąga za sobą wymierne skutki nie tylko w skali miesiąca ale też roku podatkowego. Dlatego warto skonsultować się z działami HR lub konsultantami zewnętrznymi, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

Aneta Jurkiewicz, Partner Działu Outsourcingu Kadr i Płac Mazars w Polsce.