Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca braku możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej przez osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy oraz uwzględnienia kwoty wolnej od podatku poprzez złożenie oświadczenia PIT-2A.

WZÓR DOKUMENTU: Wniosek o nieuwzględnianie ulgi dla klasy średniej >

Jak wynika z informacji udzielonych skarżącemu przez Biuro Rozliczeń Operacji Banku PKO BP, złożenie oświadczenia PIT-2A (pozwalającego na uwzględnienie kwoty wolnej od podatku) jest możliwe tylko wtedy, gdy świadczenie emerytalno-rentowe z zagranicy jest jedynym przychodem podatnika. Ponadto oświadczenie to powinno być złożone przed pierwszą wypłatą emerytury lub renty zagranicznej w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać dochody z tego tytułu. 

Czytaj też: Zmniejszanie i zawieszanie emerytur i rent z FUS w związku z osiąganiem przychodu w państwach członkowskich UE >

Czytaj również: Senat poparł zmiany w rozliczaniu zaliczek na PIT i składaniu PIT-2 

Skarżącego poinformowano również, że pełne wykorzystanie kwoty wolnej od podatku możliwe będzie dopiero w zeznaniu rocznym PIT za 2022 r. A w zakresie opodatkowania rent i emerytur zagranicznych nie znajdują zastosowania przepisy Polskiego Ładu dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej. Skarżący czuje się pokrzywdzony nowymi regulacjami, które zamiast być korzystne dla emerytów i rencistów, powodują obniżenie świadczeń emerytalnych - co jest odbierane przez seniorów jako wysoce niesprawiedliwe.

Biuro RPO zwróciło się do Ministerstwa Finansów o stanowisko oraz o  poinformowanie, czy prowadzone są prace legislacyjne w celu przyjęcia regulacji, które będą faktycznie korzystne dla emerytów, również tych, którzy otrzymują świadczenia z zagranicy.