Projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada zmianę ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240). KO proponuje, aby renta socjalna wynosiła 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku – obecnie byłoby to 3010 zł brutto. Druga zmiana dotyczy zbiegu uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej – łączna kwota obu świadczeń nie powinna przekroczyć 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast kwota obniżonej renty socjalnej nie powinna być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych >>


Renta socjalna za niska

Obecnie renta socjalna wynosi 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto). Łączna kwota renty socjalnej i rodzinnej teraz nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

- Zebraliśmy 3500 tys. podpisów pod naszą propozycją projektu o rencie socjalnej i w czwartek, 5 maja, złożyliśmy go w Sejmie. Teraz czekamy na potwierdzenie, że formalnie jest wszystko w porządku i rozpoczniemy zbieranie podpisów pod projektem – mówi posłanka Iwona Hartwich (KO). Na swoim koncie na Twitterze publikuje proponowany projekt zmian przepisów o rencie socjalnej.

Po formalnym zatwierdzeniu projektu przez Sejm, potrzebne będzie 100 tys. podpisów pod projektem obywatelskim.

Jak przyznawać świadczenia obywatelom Ukrainy po zmianach w specustawie - zaproszenie na szkolenie >>

KO wraz z grupą osób z niepełnosprawnościami ogłosiła obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej 5 maja br. w Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Na konferencji prasowej Donald Tusk podkreślił, że inflacja jest zabójcza szczególnie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które pobierają rentę socjalną, co może im uniemożliwić realną nad nimi opiekę.

Na te zarzuty odpowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, również na konferencji prasowej tego samego dnia. Podkreśliła, że od 2015 r. nakłady na rzecz osób niepełnosprawnych wzrosły o ponad 140 proc. – z 15 mld zł do 37 mld zł rocznie. Wśród działań rządu wspierających osoby niepełnosprawne wymieniła m.in. program opieki wytchnieniowej, świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych czy program „Za życiem”. Wiceminister Paweł Wdówik zapowiedział, że rząd planuje rozwój programów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj też: Skutki dorabiania do renty socjalnej – zmiana zasad od 1 stycznia 2022 r. >

 


Dla kogo renta socjalna

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby, które nie mogą pracować ze względu na stan zdrowia, jeśli ukończyły 18 lat. Warunkiem jest orzeczenie przez ZUS całkowitej niezdolności do pracy, która powstała przed:

  • ukończeniem 18 roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia,
  • w trakcie doktoratu lub aspirantury naukowej.

Wniosek o rentę socjalną należy złożyć w ZUS. Może być ona przyznana na stałe lub na czas określony. Rencista socjalny może dorobić do świadczenia, ale z pewnymi ograniczeniami. Od 1 stycznia 2022 r. może dorobić do renty na takich samych zasadach jak renciści z tytułu niezdolności do pracy i emeryci.

Czytaj również: Pułapka rentowa - prawo wciąż ogranicza aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami>>

Renta zostanie zmniejszona w przypadku przekroczenia przez rencistę lub emeryta przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ostatnio ogłoszonego przez GUS. W przypadku przekroczenia 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia nastąpi zawieszenie wypłaty świadczenia.

WZORY DO POBRANIA:

 

Ile można dorobić do renty

Od 1 marca do 31 maja 2022 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. wynosi 4196,60 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. wynosi 7793,70 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Czytaj również: Od marca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Zmniejszenie renty nie może być wyższe niż maksymalne zmniejszenie świadczenia, które od 1 marca 2022 r. wynosi:

  • 691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Jak podaje KO w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z danymi ZUS, na koniec 2021 r. rentę socjalną pobierało 289,7 tys. osób. Szacowany koszt zmian proponowanych przez KO to 330 mln zł miesięcznie.