Prawo.pl
Aż 2/3 Polaków może odczuwać symptomy wypalenia zawodowego, a 75 proc. wskazuje na wzrost stresu w życiu codziennym. Dużą rolę w narastaniu problemów psychicznych związanych z pracą odegrała zmiana jej modelu i czasu trwania, a w konsekwencji zaburzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym. Te niepokojące statystyki wskazują na konieczność działania, w szczególności ze strony pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2023
Prawo pracy BHP HR
Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. rodziców ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2023
Szkoła i uczeń Rynek pracy
O tym, czy środki zgromadzone w PPK wypłacić jednorazowo, czy w ratach, decyduje - co do zasady - uczestnik pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli wysokość pierwszej raty jest niższa niż 50 zł, środki można wypłacić tylko jednorazowo. Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK warto rozważyć zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestnik PKK w wieku 60+ nadal pracuje.
Anna Puszkarska
01.09.2023
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Za przekazaniem dotacji podmiotowej w wysokości 15 mld zł z budżetu państwa do NFZ oraz wycofaniem zmian wprowadzonych ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty opowiedziała się strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych zaznaczają, że zapewnienie jak największej ilości środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia ma zagwarantować możliwość realizacji podwyżek.
Katarzyna Nocuń
31.08.2023
Finansowanie zdrowia
Osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na swój wniosek dostać od pracodawcy wolne na ten dzień. Możliwości tej nie mają osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, gdy święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy. Przepisy mogą zatem nierówno traktować takie osoby pod względem gwarancji wolności wyznania - uważa RPO.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2023
Prawo pracy
Polacy coraz bardziej są skłonni szukać sposobu na ratowanie swoich finansów, pracując za granicą. 55 proc. ankietowanych przez agencję zatrudnienia Trenkwalder, zadeklarowało chęć wyjazdu do pracy za granicą. W 2022 roku wzrost o ponad 12 tys. pracowników delegowanych za granicę przez agencje odnotowało MRiPS. To m.in. pokłosie wysokiej inflacji – twierdzą eksperci. Pracownik bez kwalifikacji może zarabiać na takiej delegacji nawet 10 000 zł netto miesięcznie.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, którzy w razie konieczności wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy, nie mają prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Wynikają one z przepisów kodeksu pracy i orzecznictwa.
Dorian Lesner
31.08.2023
Prawo pracy HR
Drastycznie spadła liczba pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego - w 2022 r. złożono ich zaledwie 12. Bywa, że w sądach zawieszonych jest po kilkaset spraw, w oczekiwaniu na werdykt TK. Bezwład Trybunału powoduje, że sądy coraz częściej same orzekają o konstytucyjności przepisów - wskazują prawnicy. I uważają to za bardzo dobry trend.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Nie tylko lekarz, ale także psycholog otrzyma wynagrodzenie od swojego pracodawcy, jeśli w godzinach pracy zawodowej będzie kwalifikował do wojska w powiatowych lub wojewódzkich komisjach lekarskich. Podczas ostatniej kwalifikacji był problem z obsadą komisji. Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny usuwają przeszkody osobom spoza systemu ochrony zdrowia, na przykład psychologom szkolnym. Orzekanie w komisjach wojskowych na podstawie tych przepisów odradza jednak Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Katarzyna Nocuń
30.08.2023
Pacjent Zawody medyczne
RODO i związane z nim obowiązki niestety często kojarzą się bardziej ze złem koniecznym i progiem zwalniającym dla biznesu, niż ze sposobem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zaufania do organizacji wśród klientów i kontrahentów. Ale czy faktycznie musi tak być - pisze Oskar Zacharski, prawnik, inspektor ochrony danych, audytor ISO 27001, autor publikacji branżowych.
Oskar Zacharski
30.08.2023
RODO
Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. We wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę (czternastkę) – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty
Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć lub zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych, bazujących na pracy zespołowej lub kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Prawo pracy HR Rynek pracy
Przyjęte kryteria naboru do programu wyłączają z kręgu wnioskodawców mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat - twierdzi RPO. Dochodzi tym samym do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa ze względu na płeć i wiek. Według PUP, kryteria wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach i nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, które nie należą do tych grup.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Rynek Prawo pracy

Wynagrodzenia w budżetówce mają rosnąć razem z pensją minimalną

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy
W 2024 roku liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie może nawet przekroczyć 4 miliony, a płaca minimalna może osiągnąć około 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wynika z wstępnych szacunków związkowców i pracodawców. Nie dziwi więc, że w budżetówce narasta wzburzenie. Zdaniem prawników konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac podobnego do minimalnej płacy. Proponują wprowadzenie waloryzacji.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla weterana

Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, pozostającym w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Dodatkowe, płatne 5 dni urlopu rocznie nie jest rozliczane według standardowych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany nie przechodzi na rok kolejny, a w razie zmiany zatrudnienia nie jest ustalany proporcjonalnie i nie jest rozliczany ekwiwalentem pieniężnym. Piszemy o tym również w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
28.08.2023
Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych, którzy mimo ukończenia 60 lat są aktywni zawodowo, nie powinni pochopnie podejmować decyzji o wypłacie oszczędności z tego programu. Muszą pamiętać, że jeśli to zrobią, żadne nowe wpłaty nie zasilą już ich rachunków PPK, choćby wypłatę rozpoczęli tylko z jednego z nich.
Małgorzata Jankowska
26.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Przepisy nie przewidują sytuacji, w których następuje „wyzerowanie” limitu umów na czas określony – skutkuje to tym, że wliczeniu do niego podlegają umowy o pracę na czas określony nawet po wieloletniej przerwie we współpracy. Tak jest w każdym przypadku umowy zawartej nie wcześniej niż 22 lutego 2016 r., która nie należy do katalogu umów nielimitowanych. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
25.08.2023
Prawo pracy
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Przepis dotyczący dyskryminacji ma zastosowanie także do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania z art. 11 (2) kodeksu pracy. Potwierdza to czwartkowa uchwała, którą podjęło trzech sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.08.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Polacy vs. AI – czy sztuczna inteligencja zagraża naszym zawodom

Rynek Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy
Co piąty polski pracownik (22,22 proc.) nie obawia się rozwoju technologii, uważając swoją branżę za odporną na zmiany w przyszłości. Prawie połowa (49,03 proc.) postrzega sektor IT za najbardziej odporny na wyzwania przyszłości – wynika z raportu ADP. Z drugiej strony, co ósmy Polak (12,27 proc.) w wieku 45-54 nie uważa, by jakikolwiek zawód był odporny na to, co przyniesie przyszłość.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2023
Rynek Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy

Dla wyższej „czternastki" potrzebna nowelizacja budżetu

Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna
Od środy obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów, na podstawie którego rząd chce wydać w 2023 roku dodatkowe 9,1 mld złotych na wypłatę tzw. 14 emerytury. Jednak zdaniem prawników tych pieniędzy nie ma ani w budżecie państwa, ani w Funduszu Solidarnościowym. Żeby je pozyskać rząd musi znowelizować ustawę budżetową. Wydanie zaś takich pieniędzy na mocy rozporządzenia jest nie tylko przekroczeniem delegacji ustawowej, ale i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna
Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Dorian Lesner
24.08.2023
Prawo pracy
W tym roku emeryci i renciści otrzymają tzw. czternastą emeryturę we wrześniu. W 2023 r., w roku wyborczym, będzie to kwota wyższa niż kwota najniższej emerytury i wyniesie 2650 zł - zdecydował rząd. We wtorek, 22 sierpnia, projekty dwóch rozporządzeń w tej sprawie zostały przyjęte przez Radę Ministrów, podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego i opublikowane, a dziś weszły w życie.
Grażyna J. Leśniak
23.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Nowelizacja przepisów o emeryturach pomostowych uchyla wygasający charakter tego świadczenia. Zapewnia też ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Nowe prawo to wynik porozumienia rządu ze związkiem zawodowym "Solidarność".
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
23.08.2023
Emerytury i renty
Emeryci i renciści dostaną w 2023 r. wyjątkowo wysoką tzw. 14-tą emeryturę: zamiast 1588,44 zł - aż 2650 zł. Na wyższą wypłatę niż minimalna emerytura w danym roku pozwala ustawa, tyle że o tym, o ile wyższe będzie to świadczenie, rząd zdecydował wczoraj w rozporządzeniu. Prawnicy mówią o wątpliwej furtce, złamaniu zasady integralności finansów publicznych i ustawowym nihilizmie prawnym. W efekcie koszt tegorocznej 14-tki wzrośnie o dodatkowe 9 mld zł - z zakładanych 11,6 mld zł do ponad 20 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
23.08.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Spółka twierdziła, że informacje o wypłaconych premiach i nagrodach stanowią tajemnicę przedsiębiorcy. Natomiast ich ujawnienie może mieć wpływ na potencjalne kształtowanie się cen akcji. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednak tej oceny i podkreślił, że sporne informacje dotyczą jedynie dodatkowych elementów wynagrodzenia, które nie dają pełnego obrazu polityki płacowej spółki.
Dorian Lesner
23.08.2023
Spółki Finanse
W łonie rządu nie ma jednomyślności co do ostatecznego kształtu projektu ustawy o sygnalistach – wynika z najnowszych dokumentów opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ministerstwa wciąż się spierają m.in. o uzależnienie ochrony sygnalisty od wydania mu odpowiedniego zaświadczenia, a MSWiA jest przeciwne objęciu ustawą służb mundurowych. Do dziś Stały Komitet Rady Ministrów nie potwierdził tekstu projektu ustawy.
Grażyna J. Leśniak
22.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Pracownik może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną z powodu wysokich temperatur, ale to nie wiąże pracodawcy. Oczywiście uzasadnienie w tym zakresie, w szczególności zawarte we wniosku o prace okazjonalną, może wpłynąć na pozytywną decyzję pracodawcy, ale nie wiąże go w jakikolwiek sposób – mówi prof. Małgorzata Kurzynoga. Także skrócenie czasu pracy nie jest obowiązkiem pracodawcy. Za zależy jedynie od jego dobrej woli.
Grażyna J. Leśniak
22.08.2023
Prawo pracy BHP
W projekcie listy schorzeń, które miałyby uprawniać do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe na razie znalazły się tylko rzadkie choroby genetyczne. Nie ma mowy o innego typu schorzeniach czy wadach wrodzonych, które też mogłyby dawać takie uprawnienie. Orzeczenie na stałe będzie też dotyczyło tylko dzieci do 16 roku życia. Resort zdrowia zaznacza jednak, że projekt może jeszcze ulec zmianom.
Beata Dązbłaż
22.08.2023
Pacjent Niepełnosprawność
Od czerwca MRiPS nie odpowiedziało na interpelacje poselskie w sprawie ustawy o sygnalistach i opóźnień we wdrożeniu prawa UE. Terminy na udzielenie odpowiedzi są przedłużane. Tymczasem 17 grudnia minie pięć lat, jakie Polska miała na wdrożenie dyrektywy i trzy lata, odkąd przepisy powinny już obowiązywać. Zdaniem prawników rząd powinien przyjąć projekt ustawy i w budżecie państwa na 2024 rok zagwarantować pieniądze na jej wprowadzenie.
Grażyna J. Leśniak
22.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
27 proc. Polaków odczuwa potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie, ale nie każdy może sobie na taki urlop pozwolić - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Pracownicy mają jednak swoje sposoby na relaks w trakcie i po pracy, które pozwalają im utrzymywać równowagę fizyczną i mentalną - od długich weekendów, przez medytację, po krótkie przerwy w trakcie dnia.
Grażyna J. Leśniak
21.08.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy