Prawo.pl
Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pojawi się 1 stycznia 2024 r. Wśród tematów omawianych na spotkaniu z rodzinami osób niepełnosprawnych była także – jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.
Monika Sewastianowicz
16.03.2023
Pomoc społeczna
Atrakcyjne wynagrodzenie nie jest w stanie zatrzymać w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, 48 proc. pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. Firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023
Rynek Prawo pracy
5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł. Rzeczywista moc nabywcza okazuje się być niższa o 1069,80 zł, czyli o ponad 15 proc. Z kolei wynagrodzenie minimalne za pracę, wynoszące netto 2709 zł, przy aktualnym poziomie 3490 zł brutto, po kalkulacji siły nabywczej, sięga 2288,01 zł i jest realnie niższe o 15,5 proc.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023
Domowe finanse Prawo pracy
Bezpieczne magazynowanie materiałów niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich właściwościach oraz rodzaju i stopniu natężenia stwarzanych przez nie zagrożeń. Pozwoli to na dobranie odpowiednich zabezpieczeń, środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zapewni bezpieczną pracę i sprawne działanie w sytuacjach awaryjnych.
Marek Sondej
16.03.2023
BHP

NIK: Złe zarządzanie i konflikt interesów u rzecznika małych i średnich firm

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Przekroczenie planu finansowego i naruszenie ustawy o finansach publicznych ujawniła NIK w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kontrolerzy stwierdzili, że dyrektor generalny urzędu pełnił jednocześnie funkcję koordynatora w dwóch wydziałach, a więc sam siebie nadzorował. Pobierając za to wysoki dodatek specjalny, a tymczasem z jego winy pracownicy biura otrzymali w 2020 r. waloryzację wynagrodzeń 167 dni po terminie.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do ZUS złożono 1,17 mln formularzy RUD, które służą do przekazywania danych o umowach o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,7 mln takich umów, a liczba osób wykonujących je wyniosła 342,6 tys. - podał ZUS. Informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (około 97 proc.) to płatnicy składek.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023
Prawo cywilne Prawo pracy
W 2022 roku pracodawcy wypłacili wynagrodzenia chorobowe z funduszy zakładów pracy za 98 175,1 tys. dni absencji. Skoro przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego wyniosła 111,08 zł, to nie trudno wyliczyć, że na wynagrodzenia chorobowe pracodawcy wydali prawie 11 mld zł - wynika z rządowych danych. Zdaniem ekspertów, to dowód na to, że w Polsce ubezpieczenie chorobowe nie działa, a znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy we Włocławku wydał właśnie jeden z pierwszych wyroków dotyczących ustalenia wynagrodzenia prokuratora na podstawie ustawy okołobudżetowej - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o 2022 rok. Sąd wskazał przy tym, że ustawodawca ani w tej regulacji, ani w ustawie budżetowej, nie przedstawił żadnej argumentacji, która uzasadniałaby kolejne zamrożenie płac prokuratorów i sędziów, a samą decyzję określił jako uznaniową.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Związkowcy podkreślają, że to odpowiedź na chaos panujący po 1 lipca 2022 r., gdy weszła w życie tzw. ustawa o pensjach minimalnych w ochronie zdrowia.
Beata Dązbłaż
15.03.2023
Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie
Niemal 17 proc. osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93 proc. planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2023
Rynek Prawo pracy
Upowszechnianie się innych niż pracownicze form zatrudnienia ma na celu racjonalizację i uelastycznienie współpracy między stronami. Dzięki temu mogą one ukształtować łączący je stosunek prawny według swoich potrzeb i preferencji. Niestety jest też druga strona medalu. Umowy cywilnoprawne bywają bowiem przykrywką dla świadczenia pracy w warunkach umowy o pracę.
Dorian Lesner
15.03.2023
Prawo pracy
Kwalifikacją wojskową objęci są wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 19 lat oraz w niektórych wypadkach kobiety. Jej celem jest nadanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wyjaśniamy, jakie choroby i ułomności zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania tej służby.
Robert Horbaczewski
15.03.2023
Samorząd terytorialny Wojsko
Wnioski pracowników o pracę zdalną po wyczerpaniu rocznego limitu 24 dni pracy okazjonalnej będą mogły być realizowane, ale już w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Wtedy pracownik będzie objęty wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej, a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. rozliczania kosztów tej pracy.
Marek Rotkiewicz
15.03.2023
Prawo pracy
Uprawnienie do zadeklarowania w granicach ustawy dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie podlega korekcie ZUS. I wobec tego sposób, w jaki realizuje to uprawnienie, zależy wyłącznie od jej decyzji – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i uchyliła niekorzystny dla przedsiębiorcy wyrok.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2023
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Do końca tygodnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma przedstawić nowe rozwiązania, które będą formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zapowiedź to efekt spotkania wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych z protestującymi w Sejmie. Na konkrety trzeba jeszcze jednak poczekać.
Inga Stawicka
13.03.2023
Pomoc społeczna

Zwolnienia lekarskie w małych firmach utrudniają ich działalność

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Rok 2022 należał do rekordowych pod względem liczby pobieranych L4 w Polsce. Problem dotyczy nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale także małych firm zatrudniających do 20 pracowników. Każde zwolnienie potrafi mieć bowiem katastrofalny wpływ na ich funkcjonowanie. Tymczasem w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez pracowników L4 w sposób niewłaściwy, nie mogą zlecić nawet kontroli.
Grażyna J. Leśniak
13.03.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami bez wyższego świadczenia i bez prawa do wyrównania

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Świadczenie pielęgnacyjne zostało zwaloryzowane kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., a wzrost płacy minimalnej od 1 lipca zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji, przypadającej na dzień 1 stycznia 2024 r. - twierdzi MRiPS. Zdaniem prawników, beneficjenci świadczenia powinni otrzymać dodatkową waloryzację. To wymaga jednak dodatkowego przepisu.
Grażyna J. Leśniak
13.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od 320 zł do 1130 zł w zależności od kategorii wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego dla ponad 1100 pracowników regionalnych izb obrachunkowych nieobjętych tzw. systemem mnożnikowym – przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Podwyżki mają nastąpić z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r. Samo podwyższenie kwot bazowych nie zatrzyma jednak odejść doświadczonych pracowników.
Robert Horbaczewski
13.03.2023
Administracja publiczna
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta przyznawany jest przez wypłatę. A także w decyzji o odmowie przyznania albo w postanowieniu - orzekł NSA i dodał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał jak liczyć to świadczenie. Tymczasem na zgłoszony przez skarżącego wniosek, Komendant Główny Policji zwykłym pismem poinformował, iż na obecnym etapie brak jest normy prawnej umożliwiającej rozpoznanie jego żądania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2023
Policja Prawo pracy

Prof. Uścińska: Emerytura w zamian za składki lepsza niż "dobrowolny ZUS"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Dziś na rynku komercyjnym nie ma w Polsce żadnego produktu porównywalnego z dożywotnią emeryturą z ZUS w zamian za składki - pisze prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Uważa, że przedsiębiorcy korzystają z wyjątkowego uprawnienia - samodzielnie określają, od jakiej kwoty chcą opłacać składki, niezależnie od faktycznego przychodu. Oznacza to, że mogą płacić znacznie mniej, bo pozostali ubezpieczeni płacą składki proporcjonalnie do wysokości swego wynagrodzenia.
Gertruda Uścińska
13.03.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.
Marek Sondej
11.03.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy
Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2023
Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy
Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców to zmiana, która w założeniu ma wesprzeć rodziców w Polsce w równym podziale obowiązków wychowawczych oraz pomóc matkom w powrotach na rynek pracy. Ponad połowa respondentów badania Pracuj.pl zgadza się z opinią, że budowanie kariery jest trudniejsze dla matek niż dla ojców, a 1/3 dostrzega zjawisko „kary za macierzyństwo”.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
RPO wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w sprawie składki zdrowotnej. Chciał wiedzieć, czy obciążenie obywateli obowiązkiem jej finansowana w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia. MZ nie podziela opinii, że zmiany wprowadzone ustawą Polski Ład doprowadziły do stanu niekonstytucyjności uregulowania składki zdrowotnej lub prawnego systemu publicznej opieki zdrowotnej.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce to projekt, pod którym podpisy zbiera Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jego pełnomocnikiem jest obecnie zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest on też prezesem prywatnej fundacji promującej projekt, której strona internetowa łudząco przypomina stronę tego państwowego organu. A z maila biura wysyła propozycje opiniowania projektu za wynagrodzeniem.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Tożsamość będzie można potwierdzać z użyciem aplikacji mObywatel, pacjent otrzyma nową możliwość dochodzenia odszkodowań na ścieżce pozasądowej, wiatrak nie stanie bliżej niż 700 metrów od zabudowań mieszkalnych, a z rynku znikną plastikowe sztućce - zakładają to przepisy uchwalone w czwartek przez Sejm. Do prezydenta trafią ustawy, które pojęcie przemocy w rodzinie zastępują przemocą domową, a także prorodzicielskie i propracownicze zmiany w Kodeksie Pracy.
Katarzyna Nocuń
09.03.2023
Prawo do dwóch dni wolnego dla honorowego dawcy krwi: w dniu donacji i dzień później wpisano do rządowego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Doprecyzowano w nim także przepisy dotyczące prawa do dnia wolnego w przypadku osób pracujących w trybie zmianowym. Projekt w poniedziałek skierowano do konsultacji społecznych.
Katarzyna Nocuń
09.03.2023
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Emeryci domagają się niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad senackim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która ma przywrócić emerytom urodzonym także w innym niż 1953 roku, pełną podstawę obliczenia emerytur pod warunkiem, że prawo do emerytury wcześniejszej zrealizowali na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r., a powszechny wiek emerytalny osiągnęli już po 31 grudnia 2012 r.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Systemy, w których wychowankowie to nie tylko gracze wyszkoleni przez dany klub, ale także ci, którzy zostali wyszkoleni przez inne kluby z tej samej ligi krajowej, są niezgodne ze swobodą przepływu pracowników - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. I dodał, że ustalone przez UEFA zasady dotyczące wychowanków klubów piłkarskich są częściowo niezgodne z prawem Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
09.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne