Prawo.pl
Sąd ma obligatoryjnie kierować przedsiębiorców do mediacji, jeżeli przed złożeniem pozwu nie zdecydowali się na negocjacje, albo jeżeli nie wyjaśnią przekonująco przyczyn ich niepodjęcia - taka propozycja znalazła się w projekcie resortu rozwoju. Prawnicy odnoszą się do niej sceptycznie, wskazując zwłaszcza, że doprowadzi to do niepotrzebnego wydłużania postępowań, a nie promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
25.04.2023
Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.
Nierówności w firmach są najczęściej dostrzegane na tle płci i wieku – takie wnioski płyną z 51. Monitora Rynku Pracy, przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Wyraźnie wiąże się to z tym, które aspekty inkluzywności są dla pracowników najważniejsze: bo i tu wskazywane są w pierwszej kolejności płeć (58 proc.) oraz wiek (56 proc.).
Grażyna J. Leśniak
24.04.2023
Rynek Prawo pracy
Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 1,07 mln osób. To o 10 tys. więcej niż w lutym tego roku oraz o 403 tys. więcej w porównaniu z lutym 2020 roku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powołując się na najnowsze dane.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2023
Ubezpieczenia społeczne
Nikogo nie interesuje, czy czas poświęcony na obsługę zlecenia poświęcony jest na kwestie merytoryczne, czy dotyczące komunikacji z klientami. Skoro czasu potrzebnego na obsługę merytoryczną klienta nie da się skrócić ani pominąć, to zwiększenia efektywności obsługi powinniśmy poszukiwać optymalizując kwestie marketingowe i biznesowe. A tu Legal Alert przyda się zdecydowanie – mówi dr Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy.
Krzysztof Koślicki
24.04.2023
Prawnicy

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami rzadko prowadzi do aktywności zawodowej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Tylko 2 proc. osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej w latach 2019-21, podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Kontrola NIK wykazała niewielką efektywność ZAZ w tym względzie. Eksperci jednomyślnie twierdzą, że wyniki raportu to jedynie mały obrazek, a problem jest o wiele szerszy. W ich opinii w Polsce brakuje przede wszystkim konsolidacji działań i sprawnego systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
24.04.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest m.in. pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Warunkiem dokonania wpłat do PPK jest jednak otrzymanie wynagrodzenia przez uczestnika PPK. Jeżeli pracownik przebywa przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, to ma - w tym czasie - status osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy otrzymał w tym miesiącu przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Anna Puszkarska
22.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Funkcjonariusze Służby Więziennej nie mogą być przenoszeni do innych służb mundurowych na takich samych zasadach, jak funkcjonariusze innych służb mogą przenieść się do SW. W skargach do RPO wskazują, że jest to niesprawiedliwe i narusza zasadę równości. RPO poprosił ministra sprawiedliwości o podjęcie stosownych prac legislacyjnych.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Policja Prawo pracy Wojsko
Od 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymacja. Świadczeniobiorcy mogą się nią posługiwać, jeśli dodadzą ją w aplikacji mObywatel – przypomina ZUS. To bardzo wygodny sposób, by każdy emeryt i rencista miał dokument zawsze przy sobie na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Z tej możliwości skorzystało już blisko 380 tys. świadczeniobiorców ZUS.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Emerytury i renty
Przedsiębiorcy nie dostaną pieniędzy na doposażenie pracowników czy firm w związku z pracą zdalną. W ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy rząd zamierza zrezygnować z tej inwestycji, skoro kodeksowa praca zdalna została już wdrożona. Pieniądze te, czyli prawie 44 mln euro, przeznaczone zostaną natomiast na wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach programu MALUCH+.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Prawo pracy Finanse

Wielka rewizja KPO - bez konsolidacji szpitali i oskładkowania umów cywilnoprawnych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
W konsultowanej, nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy nie ma już mowy o oskładkowaniu wszystkich umów cywilnoprawnych i restrukturyzacji szpitali przez ich konsolidację. Rząd mniej optymistycznie patrzy też na tempo wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska Monika Sewastianowicz
21.04.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Wszystkie umowy zlecenia mają zostać do 31 marca 2025 r. objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne – taką propozycję zawarł rząd w rewizji KPO, której konsultacje właśnie się rozpoczęły. Pierwotnie zakładano ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych do 31 marca 2023 r. Zdaniem ekspertów, propozycja rządu to kolejne odłożenie w czasie koniecznych zmian, tym razem z uwagi na wybory.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Prawo cywilne Prawo pracy

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy skierowana do konsultacji

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Finanse Opieka zdrowotna
Do 9 maja można składać uwagi do rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach ogłoszonych w czwartek konsultacji społecznych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany dotyczą m.in. rezygnacji z obowiązkowego oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych, obniżenia wskaźnika wybudowanych mieszkań dla gospodarstw o niskich i średnich dochodach oraz przesunięcia o rok terminu wejścia w życie ustawy o modernizacji szpitali.
Katarzyna Nocuń
20.04.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Finanse Opieka zdrowotna
Przez cały okres obowiązywania Polskiego Bonu Turystycznego, czyli od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2023 r., zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę prawie 3,2 mld zł – podał w czwartek ZUS. Do końca marca br. uprawnionych do bonu turystycznego było ok. 4,5 mln osób, a w systemie widniało ponad 3,9 mln aktywnych bonów.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2023
Domowe finanse
W 2022 r. w Polsce wzrosły liczba godzin przepracowanych oraz koszty zatrudnienia. W czwartym kwartale 2022 r. liczba godzin przepracowanych była o 2,3 proc. wyższa niż rok wcześniej, a koszty zatrudnienia w tym samym czasie wzrosły o 14,2 proc. Pomiędzy pierwszym a czwartym kwartałem 2022 r. nastąpił wzrost indeksu kosztów zatrudnienia o 8,3 proc. – podał w czwartek GUS.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2023
Rynek Prawo pracy
Samodoskonalenie i osiąganie coraz wyższych kompetencji i kwalifikacji, umiejętność obsługi nowych technologii, analiza i synteza sytuacji oraz przewidywanie jej potencjalnych skutków a nawet wiedza praktyczna z zakresu prawa dotycząca uprawnień i obowiązków pracowników ochrony w sytuacjach, z którymi mogą zetknąć się podczas pracy to tylko niektóre nowe i potrzebne umiejętności w zawodzie pracownika ochrony.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2023
Rynek Prawo pracy
Honorowym dawcom krwi na stałe, a nie tylko w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przysługują dwa dni wolnego: w dniu donacji oraz w dniu następnym. Zmiany do ustawy o publicznej służbie krwi wprowadzono przy okazji uchwalenia ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Opublikowane w Dzienniku Ustaw przepisy weszły w życie 20 kwietnia.
Katarzyna Nocuń
20.04.2023
Pacjent Prawo pracy
Pieniądze zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowią prywatną własność uczestnika PPK. Według przedstawicieli fiskusa, w świetle obowiązujących regulacji prawnych, środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych w pozycji dotyczącej posiadanych zasobów pieniężnych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
20.04.2023
Samorząd terytorialny Wybory PPK
W środę, 26 kwietnia, wejdzie w życie druga w tym roku, tym razem duża, nowelizacja Kodeksu pracy. A wraz z nią przywileje dla rodziców dzieci do lat 8 – m.in. możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy, w tym pracę zdalną. Już dziś pracodawcy, których "zalała" fala wniosków, zastanawiają się, jak zorganizować pracę i jak zapanować nad poczuciem niesprawiedliwości u pracowników, na których spadnie więcej obowiązków.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Aż 93 proc. kobiet reprezentujących sektor finansowy wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie 94 proc. pań ocenia, że w ich sektorze występują bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet - wynika z 4. edycji badania „Kobiety w finansach”. Co więcej, pomimo rosnącej liczby wdrażanych programów rozwojowych i polityk dotyczących zarządzania różnorodnością, kobiety pracujące w branży finansowej relatywnie rzadko osiągają najwyższe stanowiska.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2023
Prawo pracy Finanse
Nie minęły jeszcze dwa tygodnia od wejścia w życie przepisu o ryczałcie dla kuratorów zawodowych za dojazdy służbowe prywatnym autem, a już temat rozpala do czerwoności kuratorskie fora. Część sądów twórczo podchodzi do tematu, pojawiły się nawet tabelki, które mają "ułatwiać" rozliczenie. Pismo do prezesów sądów wystosowało samo MS przyznając, że przepisy są sformalizowane i skomplikowane - a to, jak dodaje, na skutek parlamentarnych poprawek.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Zarząd sukcesyjny w firmie, której właściciel zmarł, będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd w tej sprawie. Obecnie często zdarza się, że wniosek o przedłużenie zarządu jest składany tuż przed jego wygaśnięciem, a sądy nie mają wystarczająco dużo czasu na wydanie postanowienia w tym zakresie. To jedna ze zmian mających ułatwić przejmowanie firm.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.04.2023
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek 18 kwietnia br., że skarga konstytucyjna w sprawie odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy poprzez nieuwzględnienie do okresów składkowych okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez rolników - nie jest zasadna. Zaskarżony przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie narusza Konstytucji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2023
Emerytury i renty
Wdrażając przepisy dyrektywy unijnej ustawodawca pozwolił pracownikom ubiegać się o bardziej stabilne i przewidywalne warunki zatrudnienia. Jednak takie korzyści niosą za sobą utrudnienia dla pracodawców, którzy w trosce o interesy firmy mogą zmienić swoją politykę i dążyć do korzystania z pozapracowniczych form zatrudnienia, np. na kontraktach B2B. Nowe przepisy to także kolejne obciążenie dla działów kadr i płac.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawcy, którzy nie wdrożyli u siebie kodeksowej pracy zdalnej, zaczynają być pod coraz większą presją pracowników, którzy naciskają na jej wprowadzenie. Są gotowi zrezygnować z ryczałtu, byle tylko móc tak pracować - więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym, jak to przewiduje przepis o pracy zdalnej okazjonalnej. Zdania prawników są podzielone. Dominuje jednak pogląd, że zwrot kosztów jest obowiązkowy.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2023
Prawo pracy
Początek 2023 roku jest rekordowy pod względem pobierania przez Polaków L4. W samym tylko styczniu i lutym zarejestrowano ponad 5 milionów zwolnień lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 proc. względem ubiegłego roku. Pracodawcy coraz częściej więc decydują się na pojedyncze kontrole pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. W 2022 roku takich kontroli było aż o 55 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2023
Ubezpieczenia społeczne
Urlop opiekuńczy będzie okresem niepłatnym, ale w pełni zaliczanym do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, co może mieć szczególnie istotne znacznie dla pracodawców jednostek sfery budżetowej. Pracownik będzie musiał wskazać osobę, w związku z opieką lub wsparciem której chciałby wykorzystywać ten urlop, ale nie będzie musiał przedstawiać dowodów potwierdzających sytuację zdrowotną tej osoby. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
17.04.2023
Prawo pracy
Przepisy ustawy o ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do kwalifikacji, a nie do zajmowanego stanowiska są wysoce kontrowersyjne i stan taki może prowadzić do roszczeń innych pielęgniarek specjalistek – orzekł Sąd Okręgowy w Łomży, oddalając apelację szpitala. Uznał racje pielęgniarki, której warunki pracy pogorszyły się na skutek błędnej interpretacji nowych regulacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2023
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wnioski o pracę okazjonalną składane będą na dni pracy – co do zasady będą to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako te, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.
Marek Rotkiewicz
15.04.2023
Prawo pracy

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia 2023 r.

Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze
W wieczornym bloku głosowań 14 kwietnia Sejm przyjął ustawę o 300 zł świadczenia emerytalnego dla sołtysów, przepisy wspierające osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Uchwalono także pakiet SLIM VAT 3 i nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Odrzucono veto Senatu do ustawy deregulacyjnej, ale nie udało się posłom odrzucić veta Senatu do tzw. ustawy o jakości w służbie zdrowia.
Robert Horbaczewski
14.04.2023
Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Dązbłaż
14.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność