Prawo.pl

Kto zgłasza opiekuna osoby pobierającej świadczenie wspierające do ubezpieczeń

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi osoba, która nie będzie podejmowała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, będzie mogła złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić siebie z tego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zdrowotnego – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
27.12.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność

Świadczenie wspierające – od czego zacząć

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które w dużym stopniu są zależne od wsparcia innych, mogą wnioskować o świadczenie wspierające. To nowy rodzaj świadczenia, które jest skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Ma ono częściowo pokryć wydatki wynikające z jej szczególnych potrzeb. W zależności od ilości potrzebnego wsparcia, zróżnicowana będzie kwota świadczenia powiązana z kwotą renty socjalnej. Jednak nie zastąpi ono tej renty, a będzie wypłacane uprawnionym równolegle z nią.
Beata Dązbłaż
27.12.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ograniczenie pracy w handlu w niedziele i święta – z wieloma zresztą wyjątkami, które w tym zakazie tworzą w praktyce znaczne wyłomy – jest powszechnie znane. Jest to także znacznie ograniczone u innych pracodawców. W te dni – a dokładniej w przedziałach czasowych, w których praca kwalifikowana jest jako praca w niedziele i święto – dopuszczalne jest wykonywanie jedynie prac wymienionych w katalogu zawartym w Kodeksie pracy.
Marek Rotkiewicz
25.12.2023
Prawo pracy
Wyjazdy na wakacje za granicę, prace remontowe czy dodatkowa praca zawodowa – to tylko niektóre z aktywności osób przyłapanych przez ZUS na niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego. Zbliżające się Boże Narodzenie to dla wielu Polaków aktywnych zawodowo okazja na dodatkowy odpoczynek. Trzeba jednak uważać, bo gdy zdecydujemy się na taki wyjazd, będąc na L4, to po powrocie może czekać na nas zwolnienie z pracy.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownikowi przysługuje 20 albo 26 dni corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlopu nie można się zrzec i co do zasady powinien on zostać wykorzystany w naturze. Wymiar wypoczynku zależy od stażu pracy, do którego wlicza się też okresy nauki oraz okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.
Dorian Lesner Jarosław Masłowski
23.12.2023
Prawo pracy HR
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 roku utrzymała się na poziomie 5 proc. i pozostaje bez zmian od lipca tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych, czyli o 3,4 tys. więcej m/m, ale o 26,8 tys. mniej niż rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2023
Prawo pracy Rynek pracy
W przypadku realizowania zleceń na przełomie roku kalendarzowego, dla ustalenia stawki minimalnej istotny jest czas wykonywania usług, przypadający na pierwszy i drugi rok. Sprawa jest raczej prosta wówczas, gdy rozliczamy się stawką godzinową, chociaż w tych przypadkach należy także często pamiętać o zastosowaniu w umowie dwóch stawek. Może być to jednak nieco trudniejsze, gdy wynagrodzenie zostało określone jako kwota za zrealizowanie usługi.
Marek Rotkiewicz
22.12.2023
Prawo pracy
Pośpiech i polityczne aspiracje nie powinny mieć decydującego wpływu na kształt przyszłej dyrektywy. A różnorodność rynków pracy i ustawodawstw poszczególnych państw UE powinna skłaniać do większej refleksji nad wprowadzaniem regulacji, mających tak daleko idące konsekwencje, jak będzie miało to miejsce w przypadku pracy platformowej.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2023
Prawo pracy Nowe technologie Prawo europejskie

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Domowe finanse Prawo pracy
Z początkiem 2024 roku zacznie obowiązywać nie tylko wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego (bardzo duży wzrost w ujęciu kwotowym i procentowym), ale również kolejne wyłączenie składnika wynagrodzenia spod „zaliczalności” do wynagrodzenia minimalnego. U części pracodawców skutkować to będzie bardzo wyraźnym wzrostem pensji zasadniczych pracowników.
Marek Rotkiewicz
21.12.2023
Domowe finanse Prawo pracy
W listopadzie br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. było niższe o 0,2 proc. i wyniosło 6,494 mln etatów. Miesięczne wynagrodzenie wzrosło nominalnie o 11,8 proc. i wyniosło 7670,19 zł brutto – podał GUS. Urząd zakłada, że początek przyszłego roku upłynie pod znakiem kontynuacji dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń.
Ret
20.12.2023
Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Reforma KAS to dziś braki kadrowe i braki wykwalifikowanych ludzi

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Kontrole celno-skarbowe wynoszące średnio 400 dni, długotrwałość prowadzonych postępowań podatkowych w pierwszej instancji w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, z których prawie połowa trwała ponad 6 miesięcy - to tylko niektóre wyniki kontroli NIK w organach Krajowej Administracji Skarbowej, do których dotarł serwis Prawo.pl. Powodem są braki kadrowe i brak wykwalifikowanych służb. Zdaniem prawników, to zawoalowane potwierdzenie klęski reformy administracji skarbowej przeprowadzonej przez PiS w 2017 roku.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Parlament Europejski i Rada UE w ubiegłym tygodniu uzgodniły treść dyrektywy w sprawie pracy za pośrednictwem platform internetowych. Regulacja obejmie popularne w Polsce platformy cyfrowe takie jak Pyszne.pl. Glovo, Wolt, Uber, Bolt, jush! i Lisek. Zdaniem prawników kancelarii prawnej DLA Piper, planowana zmiana przepisów dla platform cyfrowych działających w branży dostawczej i przewozowej może w skrajnym wariancie drastycznie zwiększyć koszty pracy, a w efekcie spowodować wzrost cen usług.
Grażyna J. Leśniak
19.12.2023
Prawo pracy Nowe technologie Prawo europejskie
Koniec roku to naturalny czas podsumowań i planowania przyszłości. Również tej zawodowej. Polscy pracownicy, jak wynika z badań, są bardzo otwarci na zmianę – blisko 2/3 z nich bierze pod uwagę nawet radykalne kroki dotyczące ich sfery zawodowej i wykonywanych zadań. Pytanie, czy są w stanie wywołać trzęsienie ziemi na rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
19.12.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Pomostówki dla faktycznie spracowanych, czy tych, za którymi stoją związki?

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
OPZZ rozmawia z resortem rodziny i polityki społecznej o wydłużeniu wykazu stanowisk, na których prace wykonywane są w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Związkowcy chcą dopisać do listy m.in. dróżników, inspektorów transportu drogowego i listonoszy. Zdaniem prawników, uporządkowanie emerytur pomostowych należy rozpocząć od innych spraw, niż dopisywanie na listę kolejnych uprawnionych grup.
Grażyna J. Leśniak
19.12.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rusza miotła kadrowa w administracji w terenie

Administracja publiczna Rynek pracy
Po powołaniu nowego rządu na pierwszym celowniku zmian znaleźli się wojewodowie, jako reprezentanci administracji rządowej w terenie. Kolejny krok, jak zapowiedział premier Donald Tusk, to zmiany w kuratoriach oświaty. Przegląd kadr odbędzie się też w organach podległych wojewodom oraz poszczególnym resortom. W terenie pracy może być niepewna nawet tysięczna rzesza urzędników, o ile miotła kadrowa sięgnie tak głęboko.
Robert Horbaczewski
19.12.2023
Administracja publiczna Rynek pracy
Przedsiębiorcy prowadzący działalność i w Polsce i za granicą muszą dopłacać składkę zdrowotną. ZUS wydaje w tej sprawie decyzje na podstawie złożonych w Polsce zeznań podatkowych. Konieczność dopłaty zależy jednak od tego, czy przedsiębiorca działa w innym kraju za pośrednictwem zakładu oraz od metody unikania podwójnego opodatkowania w umowie z danym krajem. Eksperci apelują o wprowadzenie stałej zryczałtowanej składki zdrowotnej, która wyeliminuje także tego typu problemy.
Monika Pogroszewska
19.12.2023
PIT Małe i średnie firmy
Stwierdzamy, iż ”odwołania” nas jako członków Krajowej Rady Prokuratorów, podjęte przez Prokuratora Generalnego, nie wywołały skutków prawnych - napisali w poniedziałek w liście do nowego PG Adama Bodnara odwołani przez niego członkowie KRP. Nowy minister sprawiedliwości powołał ostatnio pięciu nowych członków Rady.
Inga Stawicka PAP
18.12.2023
Prokuratura

ZUS będzie zamknięty 22 grudnia

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
W najbliższy piątek, 22 grudnia 2023 roku, wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte – poinformował w poniedziałek ZUS. Tego dnia nie będzie również można skorzystać z pomocy konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej. Sprawy w ZUS będzie można załatwić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Grażyna J. Leśniak
18.12.2023
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Świąteczne BHP: Ostrożnie z choinkami i lampkami w miejscu pracy

Administracja publiczna Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Już od wielu lat możemy obserwować kreatywne podejście do przedświątecznego dekorowania nie tylko domów, ale w zasadzie każdej przestrzeni wokół nas. Miasta prześcigają się w pomysłach na rozświetlenie ulic, a centra handlowe w rywalizacji na najbardziej oryginalne dekoracje. Nie dziwi więc fakt, że również firmy przystrajają biura, przestrzenie produkcyjne czy magazynowe. Poza samym wyborem dekoracji, należy również zastanowić się nad jej bezpieczeństwem.
Grażyna J. Leśniak
18.12.2023
Administracja publiczna Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Polski Ład miał ograniczyć pracę na czarno oraz wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem” - nic się jednak nie zmieniło. Zdaniem prawników to efekt ustalanej ustawowo i stale podwyższanej płacy minimalnej, która wywołuje presję płacową i zmusza pracodawców do podnoszenia pensji wszystkim pracownikom. Dopiero po 2024 r. dowiemy się, jakie będą tego efekty - ile osób będzie pracowało na część etatu albo założy własną firmę.
Grażyna J. Leśniak
18.12.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Niektórzy pracodawcy, by uniknąć sporów z fiskusem, przerzucają na pracowników-twórców obowiązki związane z rozliczaniem 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Chcą pobierać zaliczki w standardowej wysokości, by pracownik sam skorzystał z preferencji w zeznaniu rocznym. Eksperci ostrzegają, że taka praktyka jest nieprawidłowa. Istnieje ryzyko, że po weryfikacji dokumentów pracodawcy, fiskus zakwestionuje rozliczenie pracownika.
Monika Pogroszewska
18.12.2023
PIT
Popularne „Zetki” stanowią dziś bardzo ważną grupę na rynku pracy. Do tej generacji wliczają się bowiem dwudziestokilkulatkowie, którzy albo są na końcu swojej ścieżki edukacji, albo właśnie ukończyli studia. Z obserwacji ekspertów rynku pracy wynika, że osoby, które dopiero wchodzą na rynek lub pracują krótko, mają dużo mniejszą skłonność do wykorzystywania zwolnień lekarskich niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest instrumentem służącym do zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych. Uprawnionymi do korzystania z funduszu są nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale też emeryci i renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
Dorian Lesner
16.12.2023
Prawo pracy

Tylko do końca grudnia można zgłaszać najgorsze przepisy prawa pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne HR Poprawmy prawo
Już czwarty rok z rzędu organizujemy akcję Poprawmy prawo, zbierając od naszych Czytelników zgłoszenia dotyczące przepisów złych, wymagających poprawy. Rok 2023 obfitował w znaczące i liczne zmiany kodeksu pracy, po części wynikające z konieczności wprowadzenia na stałe pracy zdalnej i postulowanej przez pracodawców od lat kontroli trzeźwości pracowników, a po części wymuszone koniecznością dostosowania naszego prawa do przepisów UE. Za najlepsze zgłoszenia czeka roczny dostęp do LEX-a.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2023
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne HR Poprawmy prawo
Osoby w wieku 55+ często rezygnują z uczestnictwa w PPK, uważając, że ich przypadku jest już za późno na rozpoczęcie oszczędzania w tym programie. Tak jednak nie jest. Oszczędzanie w PPK opłacalne jest w każdym wieku. Odbywa się ono nie tylko na wyjątkowo korzystnych warunkach, ale i bez zbytniego ryzyka, co zwłaszcza dla osób, które z racji wieku mają przed sobą krótszy okres oszczędzania, powinno mieć zasadnicze znaczenie.
Małgorzata Jankowska
15.12.2023
Domowe finanse PPK
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji. To jednak nie wszystko - chcą także zabezpieczenia gwarantującego, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy, nie będzie można dokonać m.in. zmian w zarządach. Jeszcze w czwartek Trybunał wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Rozprawa została już wyznaczona na 16 stycznia 2024 r.
Inga Stawicka Grażyna J. Leśniak
14.12.2023
Spółki

Są kryteria oceny potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną przy świadczeniu wspierającym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która będzie starała się o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia do świadczenia wspierającego, będzie oceniana nie tylko pod względem sprawności fizycznej, ale także - zdolności do podejmowania decyzji i świadomości ich skutków. Resort rodziny uspokaja zaniepokojonych rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Eksperci przypominają zaś, że intencją jest dopuszczenie do systemu wsparcia jak największej liczby osób wymagających intensywnej pomocy w niezależnym życiu.
Beata Dązbłaż
14.12.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Przepisy prawa pracy dopuszczają odmowę zapłaty lub zmniejszenie wynagrodzenia za wadliwe wykonanie produktu lub usługi. Konieczną przesłanką jest jednak wykazanie przez pracodawcę winy konkretnego pracownika. Jeżeli wadliwość została usunięta, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi.
Dorian Lesner
14.12.2023
Prawo pracy HR
Od 1 stycznia 2024 roku zniesiony zostanie wygasający charakter emerytur pomostowych. Mimo to do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw – rządowy, premiera Mateusza Morawieckiego i obywatelski – przewidujące wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. Zdaniem prawników, nie ma sensu, aby w systemie były dwa odrębne modele. Przed uporządkowaniem należy jednak zastanowić się, czy jako społeczeństwo chcemy ludzi wysyłać na wcześniejsze emerytury, czy nas na to stać i czy nie ma innych rozwiązań.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej, a także odzieży i obuwia roboczego jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Natomiast ich zapewnienie należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Niestosowanie lub nieprawidłowe używanie tych środków bywa przyczyną wypadków. Tak więc respektowanie przepisów to nie przymus, tylko zdrowy rozsądek.
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
12.12.2023
Prawo pracy BHP