Prawo.pl

Szwedzki stół dla pracowników bez PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Pracodawca, finansujący swoim pracownikom posiłki serwowane w formie szwedzkiego stołu, nie ma możliwości ustalenia realnej wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. Obiad nie powoduje zatem powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u pracowników. Potwierdza to po raz kolejny skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
01.03.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by pensje nauczycieli wzrosły o 20 proc., 9 marca do Sejmu ma trafić projekt zmian w Karcie Nauczyciela, który ma zapewnić podstawę prawną do takiej zmiany. Jednocześnie związkowcy krytykują ministerstwo za zwlekanie z wydaniem rozporządzenia płacowego, które podwyższa nauczycielskie pensje o 7,8 proc.
Monika Sewastianowicz
28.02.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
W ostatnich latach znacznie zwiększyła się częstotliwość błędów w paskach płac. Obecnie tylko co trzeci specjalista zajmujący się listami płac (33 proc.) deklaruje jej dokładność powyżej 90 procent – wynika z najnowszego raportu firmy ADP. Przed 2020 r. odsetek ten wynosił 52 proc.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Rynek Prawo pracy
1 marca 2023 roku tracą skuteczność deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed tą datą. Gdy deklarację o rezygnacji - do 28 lutego 2023 r. - złożyła osoba, która nie jest już pracownikiem, także jej deklaracja o rezygnacji traci skuteczność 1 marca 2023 r. Uczestnik PPK może jednak, kiedy zechce, ponownie złożyć deklarację o rezygnacji, a następnie wrócić do oszczędzania w PPK.
Anna Puszkarska
28.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK

Skóbel: Zasady podwyżek w ochronie zdrowia zarzewiem konfliktów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Od 1 lipca tego roku podmioty lecznicze zmierzą się z koniecznością podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników. Mechanizm ustalania pensji zasadniczych w ochronie zdrowia jest jednak z założenia wadliwy. I tak, jak dzieje się to obecnie, będzie źródłem konfliktów – twierdzi Bernadeta Skóbel radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.
Józef Kielar
28.02.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Rośnie liczba samobójstw popełnianych w pracy. To poważny problem dla pracodawców, bo nie mają prawa szczegółowo pytać pracowników o stan zdrowia, ale odpowiadają za bhp w miejscu pracy. Szef powinien zatem dbać o dobrostan pracowników i obserwować. A gdy pracownik targnie się na życie w firmie albo z powodu pracy, to kłopoty w pierwszej kolejności będzie miał… pracodawca.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Prawo pracy BHP
Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
Marek Sondej
28.02.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Jeśli pracownik wykorzystuje prywatny samochód do celów służbowych, a pracodawca zwraca mu poniesione wydatki, pracownik osiąga pewnego rodzaju przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Fakt zawarcia odrębnej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem odnośnie kwestii wykorzystywania prywatnego samochodu dla celów służbowych nie ma żadnego znaczenia.
Malwina Pasternak-Janik
27.02.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Polacy nie chcą być zmęczeni w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Polacy znajdują się w czołówce najbardziej zapracowanych osób w Europie - wynika z raportu OECD Employment Outlook 2021. Wielu pracowników z przymusu spędza dodatkowy czas w pracy, wyrabiając nadgodziny lub wykonuje dodatkowe zadania, które nie należą do ich obowiązków. Tego typu sytuacje potrafią prowadzić do przemęczenia i w konsekwencji - zwolnień lekarskich.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2023
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Do końca lutego pracodawcy muszą poinformować osoby, które są u nich zatrudnione oraz uczestników pracowniczych planów kapitałowych, którzy wcześniej złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 55 roku życia.
Regina Skibińska
27.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać zarówno wdowiec czy wdowa, jak i dziecko rodzica, który zmarł. Wtedy inny będzie sposób jej rozliczenia, ale można będzie odzyskać pieniądze wydane przez zmarłego na leki, rehabilitację czy protezy. Są tylko dwa warunki: zmarły musiał mieć orzeczenie o niepełnosprawności, a bliscy, którzy chcieliby te wydatki rozliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2022, muszą mieć dokumenty potwierdzające ich poniesienie, np. faktury VAT. To ostatni moment, by się o nie postarać.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2023
Prawo cywilne PIT Niepełnosprawność
W 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 59 tys. kontroli u pracodawców – wynika z danych GIP. To prawie o 6,5 proc. więcej niż w 2021 roku. Najwięcej takich działań zostało podjętych w Katowicach, a najmniej – w Opolu. W tym okresie liczba decyzji dotyczących BHP wzrosła o przeszło 20 proc., a nakazujących wypłatę świadczeń pieniężnych – o prawie 15 proc.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2023
Prawo pracy BHP
Liczba Ukraińców pracujących w Polsce wciąż rośnie. W listopadzie 2022 roku 42 proc. przedsiębiorstw w Polsce miało w swojej załodze kadrę z Ukrainy, a w całym 2022 r. wydano 786 tys. powiadomień o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Agencja zatrudnienia Personnel Service w rok od wybuchu wojny na Ukrainie zebrała statystyki dotyczące napływu uchodźców i polskiego rynku pracy.
Agnieszka Matłacz
24.02.2023
Prawo pracy Ukraina

Rolnicy dostaną wyższe emerytury - nowelizacja opublikowana

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która ma doprowadzić do podniesienia wysokości emerytur rolniczych poprzez zmianę sposobu waloryzacji emerytur z KRUS. Większość zmian wejdzie w życie w dniu 10 marca, ale np. nowe zasady waloryzacji świadczeń będą obowiązywały już od 1 marca 2023 r.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
24.02.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zarówno pracodawcom, jak i pracownikom może zależeć, aby konkretna umowa była zawsze i stale wykonywana jako praca zdalna poza biurem. W takich wypadkach istnienie ryzyka, że pomimo umówienia przy zawieraniu umowy druga strona mogłaby wiążąco wymusić przejście na pracę stacjonarną, byłoby zdecydowanie niekorzystne i to zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.
Jakub Bartoszewicz
24.02.2023
Prawo pracy

Coraz więcej emerytów nadal pracuje - każdy rok, to nawet o 15 proc. wyższe świadczenie

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przybywa osób w wieku emerytalnym, które nadal pracują. Dominuje jednak łączenie pracy z pobieraniem świadczenia, a mniej popularne jest jeszcze późniejsze przechodzenie na emeryturę. Tymczasem ta druga forma jest korzystna zarówno dla systemu emerytalnego, jak i dla ubezpieczonego. Każdy rok opóźnienia odejścia na emeryturę może ją podwyższać nawet o 15 procent.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W styczniu 2023 roku zarejestrowanych bezrobotnych było 857,6 tys. osób a stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc. – podał w czwartek GUS. Oznacza to jej wzrost z 5,2 proc. w grudniu 2022 r. Najwięcej bezrobotnych było w makroregionie wschodnim – 169,5 tys. osób, makroregionie północnym – 148,6 tys. osób i makroregionie południowym. Tam bez pracy było 136,7 tys. osób.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2023
Rynek Prawo pracy
Polski rynek pracy staje się coraz bardziej międzynarodowym środowiskiem. Jak wynika z badań Pracuj.pl, już 56,5 proc. Polaków deklaruje, że miało kiedykolwiek okazję współpracować z osobami z zagranicy. Znaczenie miało tu szczególnie ostatnie 12 miesięcy. Dziś 40 proc. badanych Polaków dostrzega, że napływ pracowników z Ukrainy może mieć pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Nie brakuje jednak obaw.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2023
Rynek Prawo pracy
Problem intensyfikacji zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych, jest dobrze udokumentowany na świecie. Tymczasem w Polsce dane na ten temat są ciągle niewystarczające. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego wypełniają tę lukę. Ich wyniki są niepokojące, ale wskazują też, że miejsce pracy może chronić przed zachorowaniem na depresję.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2023
Prawo pracy BHP
W 2022 roku wystawiono 1,29 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla porównania, rok wcześniej takich zwolnień lekarskich wystawiono 1,34 mln, co przełożyło się na 25,2 mln dni absencji chorobowej.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2023
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Już ponad 70 proc. dorosłego społeczeństwa obserwuje u siebie syndromy, które najczęściej są kojarzone z depresją. Jak wynika z najnowszego badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl, najczęściej wskazywanym objawem jest obniżenie nastroju, co częściej deklarują kobiety niż mężczyźni, a przeważnie zgłaszają ten problem Polacy z miesięcznymi dochodami netto poniżej 1000 zł.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2023
Rynek Prawo pracy BHP
Zapłata przez pracodawcę - płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej pracownika, czyli należnej od ubezpieczonego, nie stanowi przychodu podatkowego byłego pracownika czy zleceniobiorcy. Obowiązek prawidłowego naliczenia i odprowadzenia tych składek spoczywa na płatniku. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
23.02.2023
PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Od tego roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba, która rozpoczyna prowadzenie własnej firmy powinna pamiętać o tym, by samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE ZUS lub kogoś do niego upoważnić – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2023
Ubezpieczenia społeczne
Asystenci prokuratorów skarżą się, że zasady egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską uzupełniającą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nie zapewniają obiektywnych kryteriów oceny. Interweniował w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale resort sprawiedliwości odpowiedział, że kandydatom zapewniono równe szanse dostępu do kształcenia, a ustawodawca nie jest zobowiązany do unifikacji zasad naboru na wszystkie aplikacje.
Krzysztof Sobczak
22.02.2023
Prawnicy Prokuratura
Nikt nie wie, jak należy stosować okazjonalną pracę zdalną, bo przepis Kodeksu pracy, który ją reguluje nie określa ani kiedy ma być składany wniosek przez pracownika, ani w jakim terminie i w jaki sposób powinien być rozpatrzony przez pracodawcę. Tymczasem ustawodawca wyłączył stosowanie do niej przepisów dotyczących zasad wykonywania pracy zdalnej, czyli możliwość określenia jej w regulaminie pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2023
Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera propozycję przeniesienia ubezpieczenia zdrowotnego z urzędów pracy do ZUS. Ta zmiana poprawi jakość i efektywność usług świadczonych przez organy zatrudnienia. Zgodnie z proponowanymi przepisami, wystarczy złożenie wniosku elektronicznie do ZUS. Nie będzie konieczności wydania w tej sprawie decyzji – co znacznie uprości procedurę przyznawania ubezpieczenia.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Rynek Prawo pracy
Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 roku liczba zwolnień na świecie wzrosła o 14 punktów procentowych - wynika z najnowszego raportu Deel. Globalna sytuacja ekonomiczna doprowadziła do masowych redukcji etatów i zmniejszenia wynagrodzeń w bardziej rozwiniętych krajach. Jednak tempo międzynarodowego zatrudniania zdalnego wzrasta, a firmy w celu zmniejszenia kosztów rozszerzają swoje poszukiwania talentów na arenę międzynarodową.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Rynek Prawo pracy
Uchwalona 8 lutego 2023 r. przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy utrzyma tendencję wypychania kobiet z rynku pracy w przypadku realizacji obowiązków rodzicielskich - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. Ustawa wprowadza do polskiego prawa dyrektywę UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Od wtorku 21 lutego można przeprowadzać badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało w poniedziałek rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie. W stosunku do projektu nie zmienił się w nich ani rodzaj urządzeń, którymi pracodawcy będą badać trzeźwość pracowników, ani wykaz środków działających podobnie do alkoholu.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Prawo pracy BHP
Od dziś obowiązują przepisy umożliwiające pracodawcom kontrolowanie pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i narkotyków. Ustawodawca, dopuszczając kontrolę w miejscu pracy, nie wskazał, jak ma ona dokładnie wyglądać. Nakazał jednak, by nie naruszała ona godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Prawnicy wskazują, by unikać kontroli przy osobach trzecich i nie komentować wyniku.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2023
Prawo pracy