Zmiany w zasadach i procedurach zatrudniania cudzoziemców w Polsce mają realną szansę wejść w życie. Czekają nas zmiany korzystne dla firm zatrudniających cudzoziemców, które mogą rozwiązać jeden z ich największych problemów – skrócić czas potrzebny na relokację cudzoziemca do Polski oraz czas oczekiwania na odpowiedni dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu lub pracy w Polsce - podkreśla BCC.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Rynek Prawo pracy
Pracodawcy zwalniają liderów związków zawodowych za czynności związane z ich funkcjami. Działania te mogą wywoływać wśród pracowników lęk przed negatywnymi konsekwencjami wstępowania do związków zawodowych. W piśmie do Głównego Inspektora Pracy RPO przypomina, że prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych jest wolnością konstytucyjną i jednym z podstawowych praw człowieka.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Prawo pracy
Najciemniej pod latarnią - w sądach, które powinny stać na straży przestrzegania przepisów, jak choroba szerzy się mobbing. Sytuację dodatkowo pogarsza pandemia, nadmiar pracy i braki kadrowe. Tych, którzy się wychylą i wskażą mobbera, zazwyczaj czeka zesłanie, np. do innego wydziału. W ocenie prawników problem wymaga pilnych i systemowych rozwiązań, tymczasem MS zapewnia, że go monitoruje.
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracodawcy nie powinni czekać z przygotowaniem własnych procedur zgłaszania przypadków naruszenia prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy o sygnalistach – radzą prawnicy. Mogą wzorować się na dyrektywie unijnej, a potem tylko dostosować opracowaną procedurę do ostatecznego kształtu polskiego prawa. Póki co, jego projekt wciąż budzi wiele kontrowersji.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Obserwujemy stopniowy wzrost liczby uczestników w pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku dużych firm ta partycypacja przekroczyła 40 proc. – poinformował w poniedziałek Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak podał, mamy ponad 7 mld aktywów w funduszach PPK.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2021
Prawo pracy PPK
W końcu listopada stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W rejestrach urzędów pracy figurowało niewiele ponad 900 tys. osób - o ponad 125 tysięcy mniej niż przed rokiem. Jak twierdzi MRiPS, sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed wybuchem pandemii.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2021
Rynek Prawo pracy
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" również żąda podniesienia pensji pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Chce, by o 9 proc. wzrosło minimalne wynagrodzenie profesora. Resort nauki powołał zespół, który zajmie się analizą wynagrodzeń w sektorze nauki.
Monika Sewastianowicz
06.12.2021
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Nauczyciele są cichymi bohaterami czasów epidemii. Mówiło się o służbie zdrowia, a szkoły, a szczególnie przedszkola były prawie cały czas czynne. Były elementem polskiej normalności. W takiej sytuacji nie wolno ludzi dodatkowo stresować, np. proponując poważne zwiększenie czasu pracy, czy czasu do dyspozycji dyrektora - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej NSZZ „Solidarność".
Beata Igielska
06.12.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy
Kuratorzy sądowi od dawna zabiegają o rekompensowanie im korzystania z prywatnych samochodów w pracy. Tym bardziej, że nie zawsze i nie wszędzie do swoich podopiecznych mogą dojechać komunikacją miejską. Ministerstwo zdaje się wychodzić temu na przeciw i w noweli ustawy o kuratorach sądowych proponuje ryczałt. Przepis jest jednak na tyle niezrozumiały, że kuratorzy już dziś wieszczą, że będzie martwy.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Grudniowa pensja na święta? Mogą być korzyści dla firmy, ale pracownik może stracić

Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pracodawcy, którzy wynagrodzenia za grudzień wypłacają w styczniu, mogą w tym roku wypłacić je wcześniej, już w grudniu. Pracownicy, którzy dostaną zastrzyk gotówki na Święta Bożego Narodzenia się ucieszą, a oni sami i ich zespoły kadrowo-płacowe zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian, jakie wraz z Polskim Ładem zaczną obowiązywać od stycznia. Jednak pracownicy nie skorzystają z kwoty wolnej w podatku.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2021
Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Firmowe Mikołajki przez epidemię koronawirusa także w tym roku wyglądają inaczej. Jednak pracodawcy, którzy wręczają świąteczne prezenty swoim pracownikom, muszą brać pod uwagę ewentualne skutki podatkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest naliczenie PIT. Ważne jest, z jakiego źródła upominki zostały sfinansowane. Znaczenie ma też ich wartość. Specjalnego podejścia wymagają upominki dla emerytów.
Krzysztof Koślicki
06.12.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Nie ma prostej zależności między wysokością zarobków a skłonnością do absencji chorobowych. O ile dla pracowników „blue collars” pensja nie wpływa na ich skłonność do wykorzystania zwolnień chorobowych w sposób niewłaściwy, to już „white collars” chętniej chodzą na chorobowe, gdy tracą poczucie bezpieczeństwa. L4 wykorzystują wtedy na szukanie nowej pracy.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2021
Prawo pracy HR
Wszechobecne działania mające wpływać na zachowania innych ludzi coraz częściej dotyczą ludzi biznesu, postrzegających je jako przenikające relacje zawodowe i towarzyszące dążeniom do osiągania sukcesu. Warto więc pytać, do czego wiedza na temat wpływu społecznego i manipulacji może się przydać oraz skąd się ona bierze, dlaczego i jak ludzie dają się manipulować, oraz czy są sposoby na obronę przed manipulacjami?
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn Grażyna J. Leśniak
04.12.2021
Prawo pracy HR
Przygotowanie, w porozumieniu z osobami z niepełnosprawnościami i ich organizacjami, rozwiązań w zakresie orzecznictwa i asystencji osobistej oraz przyjęcie strategii deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem zaleceń Komitetu ONZ to niektóre problemy, które wymagają pilnego rozwiązania – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich przy okazji obchodzonego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem ani nie pozbawia możliwości realizowania własnych aspiracji życiowych i zawodowych – podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami. Według niej, najlepszym przykładem mogą być sukcesy osób z niepełnosprawnościami w sporcie czy kulturze.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2021
Z apelem o podjęcie natychmiastowych działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy wystąpili przedsiębiorcy skupieni w BCC. Bezrobocie w Polsce podawane przez Eurostat za lipiec 2021 roku wynosi 3,8 proc., a w dużych miastach utrzymuje się poniżej 2 proc. To znacznie poniżej poziomu fluktuacyjnego. Jednocześnie pracujący i aktywnie poszukujący pracy to niespełna 56 proc. populacji zdolnej do pracy.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2021
Rynek Prawo pracy
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w piątek, że jego zdaniem ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, ale pewne grupy, które z jednej strony są najbardziej narażone, a z drugiej odpowiadają w sensie społecznym za zwiększone ryzyko transmisji, powinny podlegać obowiązkowi szczepień.
Agnieszka Matłacz
03.12.2021
Koronawirus szczepienia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumowuje wyniki kontroli zwolnień chorobowych w lipcu, sierpniu i wrześniu. W całym kraju niemal co trzeci ubezpieczony nie stosował się w tym okresie do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Z tego powodu ZUS cofnął zasiłki chorobowe w wysokości 2 mln zł.
Agnieszka Matłacz
03.12.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Pracodawców w Polsce czekają nowe obowiązki – do 17 grudnia mają zostać wdrożone przepisy unijnej dyrektywy dotyczące sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa. Do tej daty parlament powinien uchwalić ustawę o ochronie sygnalistów. Po jej uchwaleniu polscy pracodawcy będą mieli kilka tygodni na jej wdrożenie. Czasu jest zatem niewiele, aby dobrze przygotować się do zmian.
Artur Rycak
03.12.2021
Prawo pracy RODO Compliance
Od 2019 r. na dodatkowe świadczenia 13. i 14. emerytury rząd przeznaczył w sumie 46 mld zł – podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort szczyci się, że w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił dziesięciokrotny wzrost dodatkowych nakładów na wsparcie seniorów. Tyle tylko, że zdaniem prawników, takie niesystemowe świadczenia, psują logikę systemu.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej może negatywnie wpłynąć na wynagrodzenie inspektorów inspekcji transportu drogowego oraz ochrony środowiska – uważa OPZZ. Zdaniem Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej projekt nie rozwiązuje zasadniczych problemów służby: waloryzacji wynagrodzenia, braku przejrzystości naboru oraz postępującego upolitycznienia wyższych stanowisk w urzędach.
Robert Horbaczewski
03.12.2021
Administracja publiczna Służba cywilna
Polska jak najszybciej złoży do Komisji Europejskiej wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego, zawierający wszystkie elementy systemu pomocowego. Komisja przystąpi do jego rozpatrzenia w najkrótszym możliwym terminie - podał w czwartek resort aktywów państwowych.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021
Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem. Potwierdzają to zarówno dane międzynarodowe, jak i nasza statystyka dotycząca absencji. Z roku na rok jest coraz gorzej. Ubiegły rok przyniósł skokowy przyrost liczby dni spędzonych na zwolnieniu z powodu choroby. Wzrósł też średni okres trwania absencji z powodu zaburzeń psychologicznych – wynika z raportu Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021
Prawo pracy
Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed pandemią. 79 proc. myślących o wyjeździe chce to zrobić, by lepiej zarabiać. To wyniki najnowszej, X edycji badania GI Group „Migracje Zarobkowe Polaków”. Systematyczna poprawa na krajowym rynku pracy nie uchroni nas przed kolejną falą migracji zagranicznych - ostrzega Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021
Rynek Prawo pracy
Warunki pracy kuratorów sądowych są na tyle trudne, że zasadne jest włączenie ich zawodu do wykazu prac o szczególnym charakterze - wynika z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Wskazują one też na konieczność zapewnienia kuratorom wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i systemu szkoleń, m.in. o radzeniu sobie ze stresem, mediacji, komunikacji.
Patrycja Rojek-Socha
02.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Od 1 stycznia do 30 września 2021 roku zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. W tym okresie przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu. Największą grupą wykonawców umów o dzieło to osoby w wieku 30–39 lat – podał w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021
Prawo cywilne Prawo pracy
W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy czekać wiele miesięcy, a poprzednie zmiany przepisów migracyjnych miały charakter doraźny i dotyczyły głównie sytuacji na wschodniej granicy Polski – pisze Karol Wysocki.
Karol Wysocki
02.12.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Osoby zaszczepione nie mają kwarantanny, choć w domu mają chorego na COVID-19 domownika. Mogą wszędzie chodzić swobodnie – także do pracy. I z tej możliwości korzystają. Pracodawcy zaś mają problem, bo żeby móc takiego pracownika wysłać na pracę zdalną, muszą o tym wiedzieć, a pracownicy o tym ich nie informują, bo i nie muszą. Zdaniem prawników, potrzebna jest zmiana prawa.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego podejmie uchwałę, która wyjaśni, czy przedsiębiorca powinien tracić prawo do zasiłku, gdy zapłaci składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości niższej niż należna, ale w terminie. Za błąd ubezpieczony płaci utratą prawa do świadczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2021
Ubezpieczenia społeczne
Aż 40 proc. uczestników badania ankietowego przeprowadzonego przez CBOS wskazało na brak możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania. Odsetek ten wzrósł o 15 punktów w ciągu ostatnich dwóch lat i jest najwyższy z dotychczas rejestrowanych przez Centrum. Na niskim poziomie utrzymuje się natomiast odsetek pracujących w "szarej strefie".
Grażyna J. Leśniak
01.12.2021
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski