Prawo.pl

ZUS: Ostatni moment na zgłoszenie się do małego ZUS plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Wtorek, 31 stycznia 2023 roku, to ostatni dzień na zgłoszenie się przedsiębiorców do małego ZUS plus. Aby zgłosić się, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji zarejestrował w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. W porównaniu z 2021 r. liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej ubezpieczonych w ZUS spadła o 0,4 proc.
Krzysztof Sobczak
31.01.2023
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Niejasności związane z kwalifikacją umów o dzieło nie uzasadniają uwzględnienia skargi nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w orzecznictwie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych dominuje stanowisko zawężające zastosowanie przepisów o umowie o dzieło. Według SN wykładnia wpisująca się w taki dominujący nurt nie może być uznana za rażąco błędną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2023
Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne
Rząd chce wpisać do Kodeksu pracy siłę wyższą jako powód zwolnienia pracownika od pracy - przez 2 dni lub 16 godzin w roku. Żeby z nich skorzystać, wystarczy pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem. Pracodawcy będą mieli nie lada problem z rozstrzyganiem, czy sprawa jest rzeczywiście pilna, jak daleko "sięga" rodzina albo czy dane zdarzenie jest wypadkiem. Może okazać się, że pojawią się nadużycia, bo dla pracowników to dodatkowe wolne za połowę wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2023
Prawo cywilne Prawo pracy RODO Prawo unijne
Niedobór pracowników, niewykorzystany potencjał młodych kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych, rosnące koszty pracy, trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, frustracja pracowników i pracodawców czy zatrudnianie cudzoziemców – to najważniejsze wyzwania na które zwracali uwagę uczestnicy konferencji „Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Informacje o wynikach kontroli trzeźwości pracodawca przechowa w aktach pracownika

Administracja publiczna Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
Informacje o dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu oraz wyniku tego badania, wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca będzie przechowywał w dodawanej części E akt osobowych pracownika.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023
Administracja publiczna Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
W piątek, 27 stycznia 2023 r., Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Nowela umożliwia też pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników i badanie ich na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023
Prawo pracy
Do 31 stycznia płatnicy składek, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, mają czas na złożenie druku ZUS IWA za rok 2022. Dane z formularza posłużą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rzecznik MŚP pomoże w sporze sądowym przedsiębiorcy z ZUS

Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Po latach pomagania przedsiębiorcom w postępowaniach prowadzonych przed ZUS Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zyskał nowe uprawnienie: będzie mógł uczestniczyć w tych sporach także przed sądem. Dziś firmy mogą korzystać ze wsparcia rzecznika tylko na pierwszym etapie sporu z ZUS, tj. na etapie postępowania administracyjnego.
Regina Skibińska
30.01.2023
Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Państwowa Inspekcja Pracy będzie w tym roku zbierać i analizować dane dotyczące zarówno ekwiwalentów, jak i samych warunków wykonywania pracy zdalnej, zawartych w jej regulaminach przyjętych w zakładach pracy – zapowiada Katarzyna Łażewska-Hrycko, główna inspektorat pracy. Pod lupę inspektorów trafią też określone przez pracodawców oceny ryzyka.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023
Prawo pracy BHP
Sędziowskie pozwy dotyczące „zamrożonych” wynagrodzeń stanowią realizację prawa do sądu przysługującego sędziom, tak jak każdemu obywatelowi - mówi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych. Tymczasem w sprawie prokuratorskich wynagrodzeń wydane zostały dwa nakazy zapłaty. Do sądów trafiają też kolejne pozwy - sędziowskie, prokuratorskie, ale też kierowane przez asesorów i referendarzy.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Celem przepisów o sygnalistach jest przede wszystkim ustanowienie nowych kanałów składania zawiadomień o naruszaniu prawa, czyli dość nietypowa dla naszego prawa pracy konstrukcja, w której zakłady pracy mają zostać powiązane z publicznym systemem ochrony praworządności – pisze prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk. Ma też krytyczne uwagi m.in. do nowych przepisów o badaniu trzeźwości i implementacji dyrektywy work-life balance.
Arkadiusz Sobczyk
30.01.2023
Prawo pracy
Zachowanie pracodawcy nie było uporczywe, ponieważ wprawdzie dokonał nieuprawnionego potrącenia wynagrodzenia pracownika dwa razy, ale zwrócił potrącone wynagrodzenia. Było ono związane z rozwiązaniem umowy po wcześniejszym sfinansowaniu studiów powodowi. Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że potrącenia stanowiły reakcję za złamanie postanowień umowy, czyli odwet.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2023
Prawo cywilne Prawo pracy
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. To jest naruszenie istoty konstytucyjnego prawa do wypoczynku - uważa RPO. Według MRiPS, możliwość uregulowania prawa do odpoczynku dobowego osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w przepisach Kodeksu pracy lub w rozporządzeniu wydanym na jego podstawie pozostaje wątpliwa.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2023
Prawo cywilne Prawo pracy

To już 5 lat od wejścia przepisów RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO
Obchodzony 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Grażyna J. Leśniak
28.01.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO
Ograniczenie pracy w handlu w niedziele i święta – z wieloma zresztą wyjątkami, które w tym zakazie tworzą w praktyce znaczne wyłomy – jest powszechnie znane. Jest to także znacznie ograniczone u innych pracodawców. W te dni – a dokładniej w przedziałach czasowych, w których praca kwalifikowana jest jako praca w niedziele i święto – dopuszczalne jest wykonywanie jedynie prac wymienionych w katalogu zawartym w Kodeksie pracy.
Marek Rotkiewicz
28.01.2023
Prawo pracy
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem obecnym w polskim systemie prawnym od stosunkowo niedawna, ale powoli zakorzeniającym się w świadomości społecznej. Od czasu do czasu do mediów przebijają się wypowiedzi rzecznika na różne tematy dotyczące prawnych meandrów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czy jednak może on stanowić realne wsparcie dla firm?
Grzegorz Keler
28.01.2023
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Kodeks pracy przewiduje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół w postaci monitoringu. Jednak przepisy RODO nie na wszystko pozwalają.
Natalia Seleniuk
28.01.2023
Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO
Federacja Przedsiębiorców Polskich zrezygnowała, ze skutkiem natychmiastowym, z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznika poinformował o tym Marek Kowalski, przewodniczący FPP. Ma to związek z promowanym przez Adama Abramowicza projektem „Dobrowolnego ZUS”, który FPP uważa za zły, bo grożący zdemolowaniem systemu emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2023
Ubezpieczenia społeczne
Gdy firma zatrudnia pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, to jak rozliczyć urlop na żądanie dla pracownika w systemie równoważnym? Czy ma on prawo do domagania się we wskazanym terminie 32 godzin wolnego? Czy może wnioskować na 8 godzin urlopu (jeden dzień) w dniu, w którym ma zaplanowane 12 godzin pracy? Więcej piszemy w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
27.01.2023
Prawo pracy
W czwartek, 26 stycznia odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, która wdroży dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Nowe przepisy przewidują m.in. urlop rodzicielski do 9 tygodni dla każdego z rodziców i urlop opiekuńczy – 5 dni w roku kalendarzowym.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Aż 47 proc. pracowników wybiera swojego pracodawcę na podstawie czasu i godzin oraz elastycznego harmonogramu pracy – wynika z raportu SD Worx, europejskiego dostawcy usług HR. Oznacza to, że nadszedł najwyższy czas, aby podsumować sposób, w jaki firmy podchodzą do kwestii planowania zatrudnienia oraz jak mogą to poprawić.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Prawo pracy HR Nowe technologie

PIT z ZUS wkrótce w skrzynce i na PUE

Domowe finanse Emerytury i renty
Ruszyła wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku dostawali pieniądze z ZUS. Pierwsza transza – blisko 124 tysięcy dokumentów PIT zostało już przygotowanych do wysyłki. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Rozmawiam już o wcześniejszych emeryturach dla nauczycieli z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudą Uścińską - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wyjaśnił, że ma to być reakcja na "niż demograficzny, który będzie się przetaczał zwłaszcza przez szkoły średnie". Wcześniej minister umówił się na 1 lutego na spotkanie ze związkami m.in. w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
26.01.2023
Emerytury i renty Zarządzanie oświatą

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
Krzysztof Sobczak
26.01.2023
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W najbliższą sobotę, 28 stycznia 2023 roku, w wielu oddziałach ZUS w kraju odbędzie się dodatkowy dyżur w trakcie którego pracownicy Zakładu będą pomagali w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych i będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak korzystać z wielu przydatnych funkcji, m.in.: w zakresie rozliczeń z ZUS, wnioskowania i odbierania zaświadczeń.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Ubezpieczenia społeczne
Ile dni w roku kalendarzowym będą mogły przepracować zdalnie, w ramach pracy okazjonalnej, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy? Prawnicy są podzieleni: jedni uważają, że liczba dni ma być proporcjonalna do wymiaru czasu pracy, inni – że będą to 24 dni, jak mówi ustawa, bez względu na wymiar czasu pracy. I za tym podejściem opowiada się resort pracy.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Obywatele Ukrainy, którzy nabyli w tym kraju kwalifikacje zawodowe do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania tych kwalifikacji w Polsce - przewiduje podpisana przez prezydenta ustawa o pomocy dla uchodźców. Przepis dotyczy tych Ukraińców, którzy w Polsce przebywają legalnie.
Robert Horbaczewski
25.01.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina Węgiel
Aż 27 profesji znalazło się na liście deficytowych w najnowszym Barometrze Zawodów – prognozach rynkowych na 2023 rok. Jak poważnym wyzwaniem jest dbanie o zdrowie pracowników, pokazują dane ZUS (5 mln L4 w III kwartale 2022 r.) i rosnący współczynnik zapadalności na choroby zawodowe – skok z 11,5 na 15,9 przypadków na 100 tys. pracujących.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2023
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska to kraj o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia na kontynencie. Na szczególną uwagę zasługuje proporcja bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn – twierdzi Instytut Finansów, powołując się na zebrane dane. W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia kobiet w Polsce była wyższa od stopy bezrobocia mężczyzn o zaledwie 0,6 pkt proc., podczas gdy w innych krajach UE dysproporcje były większe.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2023
Rynek Prawo pracy