Prawo.pl
Masowy napływ uchodźców wojennych do Polski, jak i powrót części ukraińskich mężczyzn w celu wsparcia obrony swojego kraju, istotnie wpłynął na statystyczny profil obywateli Ukrainy przebywających nad Wisłą. Jednocześnie niezmiennie wysoki jest wskaźnik związany z aktywizacją zawodową ukraińskich obywateli w Polsce - wynika z IV edycji badania EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Rynek Prawo pracy Ukraina
Zdrowa imigracja to taka, która pracuje i płaci podatki. Istnieje w dalszym ciągu pole do zmian w prawie, by obcokrajowcom łatwiej było w Polsce pracować – uważa Warsaw Enterprise Institute. Według WEI, należy dokonać dokładnego przeglądu polskiej legislacji i wyeliminować przepisy utrudniające imigrantom pracę. Należą do nich m.in. zezwolenie na pobyt przypisane do jednego pracodawcy i test rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Rynek Prawo pracy
Po 7 października mogą pojawić się problemy z telepracownikami, gdy z kodeksu pracy zniknie ta forma wykonywania pracy. Ustawodawca nie przewidział jej przekształcenia z mocy prawa w pracę zdalną. Czy pracownicy po prostu wrócą do pracy w biurze, czy dostaną wypowiedzenia zmieniające – prawnicy są podzieleni. Tak czy siak, pracodawcy muszą już szykować się do zwolnień grupowych i zbierać pieniądze na odprawy.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Prawo pracy
Rząd przepycha przez parlament przepis legalizujący zatrudnienie w ministerstwach po kilku sekretarzy stanu. Identyczną w brzmieniu poprawkę zaszył w dwóch różnych ustawach: o służbie cywilnej oraz o aplikacji mObywatel, uchwalonych przez Sejm. Eksperci alarmują: to próba obejścia konstytucyjnego zakazu masowego łączenia stanowisk rządowych i parlamentarnych. Już dziś w 17 ministerstwach jest 49 sekretarzy stanu.
Robert Horbaczewski
12.05.2023
Administracja publiczna
Do Rzecznika MŚP docierają sygnały od przedsiębiorców o problemach technicznych przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 rok za pomocą programu Płatnik. A czasu zostało niewiele, bo przedsiębiorcy mają czas na rozliczenie do 22 maja. ZUS deklaruje wsparcie przedsiębiorcom i przypomina o aktualizacji danych w programie.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosło 7124,26 zł – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to jego wzrost w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku o 390,77 zł i aż o 889,04 zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wynagrodzenie to wynosiło 6733,49 zł.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy
Wpłaty do pracowniczych planów emerytalnych należy naliczać od tych składników pensji uczestnika PPK, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bez względu na to, za jaki okres przysługują oraz czy w okresie, za który przysługują, dana osoba była już uczestnikiem PPK.
Joanna Gawęda
11.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy
Pracodawca musi zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską. Składają się na nią badania wstępne, okresowe i kontrolne, które są przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Ponadto, w określonych przypadkach, zakres profilaktycznej opieki może obejmować przeprowadzenie dodatkowych badań.
Dorian Lesner
11.05.2023
Prawo pracy BHP
Sukcesja wiedzy to proces zapewnienia ciągłości biznesowej w firmie poprzez identyfikowanie i przygotowywanie pracowników do kluczowych stanowisk w organizacji. Sukcesja wiedzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i ciągłości działania firmy w przypadku nieoczekiwanych zmian, takich jak odejście kluczowego pracownika, choroba, emerytura czy awaria systemów – pisze Michał Wiśniewski, Solution Manager w eConsulting.
Michał Wiśniewski
11.05.2023
Prawo pracy HR Nowe technologie
Gmina może sfinansować koszty badań lekarskich i psychologicznych dla strażaków ratowników OSP ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami z zakresu pożarnictwa. Nie może jednak opłacić badań strażakowi ratownikowi, który ubiega się o wydanie prawa jazdy kategorii C – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Robert Horbaczewski
10.05.2023
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dostosowuje ono przepisy wykonawcze do nowych, obowiązujących od 26 kwietnia 2023 r., przepisów Kodeksu pracy, i dotyczy korzystania przez pracowników z przysługujących im uprawnień. M.in. przechowywania wniosków pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy czy korzystania ze zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Aż 85 proc. badanych popiera dziewięciotygodniowe urlopy rodzicielskie dla ojców, a 2/3 popiera ograniczenie urlopów ojcowskich do 1. roku życia dziecka – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Ponadto 3/4 ankietowanych spodziewa się pozytywnego wpływu regulacji na zaangażowanie ojców, choć 1 na 3 ojców dostrzega niechęć szefów do urlopów rodzicielskich mężczyzn. Co ciekawe, 1/3 ogółu badanych dostrzega występowanie tzw. kary za macierzyństwo.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2023
Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Dyrektor szkoły, który jest nim jedynie przez dwa lata, może mieć problem z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego, bo nie uzyska oceny pracy, wymaganej przy uzyskaniu stopnia. Zmianę zasad oceniania pedagogów wprowadziła od 1 września 2022 r. nowela Karty Nauczyciela. Część ekspertów uważa, że jest to luka w przepisie - resort edukacji jednak problemu nie widzi.
Monika Sewastianowicz
10.05.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Polacy uciekają na emeryturę najszybciej, jak się da

Finanse publiczne Emerytury i renty PIT
Polityka rządu zachęcająca Polaków do nieprzechodzenia na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego poniosła spektakularną porażkę. Z danych, do których dotarł serwis Prawo.pl, wynika, że w 2022 r. prawie 90 proc. uprawnionych osób przeszło na emeryturę w ciągu pierwszego roku od uzyskania uprawnień, z czego ponad 70 proc. - natychmiast po ich uzyskaniu. Coraz więcej osób pobiera emeryturę i pracuje.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty PIT
Pracownicy niemedyczni domagają się uregulowania norm zatrudnienia. Uważają, że obecnie istnieje ciche przyzwolenie na omijanie przepisów o pensji minimalnej w ochronie zdrowia. Zarządzający szpitalami zmieniają nazwę stanowiska pracownika z "salowej" na "sprzątaczkę", aby uniknąć podniesienia wynagrodzenia. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia odpowiada, że poprawę sytuacji tej grupy pracowników wymusi ustawa o jakości.
Katarzyna Redmerska
10.05.2023
Prawo pracy Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Firmy apelują do rządu i związkowców o pilną weryfikację mechanizmu wzrostu płacy minimalnej i odejście od obecnie obowiązujących przepisów. Niepokoją się szybko rosnącym długiem publicznym, zmianą reguły wydatkowej i brakiem pomysłu, jak bez dalszego uszczerbku dla gospodarki, bezpiecznie wyjść z zamrożenia cen energii i gazu dla przedsiębiorców.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.05.2023
Prawo gospodarcze Finanse

ZUS: Przedsiębiorcy, którzy nadpłacili składkę zdrowotną, mogą ubiegać się o zwrot

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Do 1 czerwca przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek – przypomniał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

KE postawi na podniesienie kwalifikacji pracowników

Prawo gospodarcze Prawo unijne Niepełnosprawność
Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Ma to na celu podniesienie i zmianę kwalifikacji pracowników w UE. Inicjatywa ta ma również na celu zmierzenie się z kluczowym wyzwaniem, jakim jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, z którym borykają się pracodawcy z całej Unii.
Monika Sewastianowicz
09.05.2023
Prawo gospodarcze Prawo unijne Niepełnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka osoby niepełnosprawnej - RPO przyłącza się do postępowania przed TK

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Wnuk opiekujący się osobą z niepełnosprawnością złożył skargę konstytucyjną na brak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy zdrowe dzieci takiej osoby nie sprawują opieki. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w tym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i wniósł o uznanie niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
W niedzielę minął miesiąc od wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej, a jutro dwa tygodnie, odkąd obowiązuje nowela Kodeksu pracy, przewidująca nowe uprawnienia rodzicielskie. Tymczasem przepisów wykonawczych do nich, jak nie było, tak nie ma. Pracodawcy mają z tym problemy, a nie wiadomo, kiedy minister rodziny i polityki społecznej wyda nowe rozporządzenia, bo niektóre pomysły krytycznie ocenia nawet minister finansów.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Dr Lasocki: Niełatwo uporządkować emerytalny dom waria(n)tów

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Służby mundurowe, a nawet sędziowie i prokuratorzy, nie muszą być w systemie zaopatrzeniowym, czyli pozaskładkowym. Każda grupa – choćby i rolnik - może być w powszechnym systemie ubezpieczeń i nie musi to oznaczać utraty przywilejów. Dzięki temu wyeliminowano by wiele absurdów, a systemem można byłoby zarządzać w sposób świadomy i demokratyczny. Potrzeba tylko woli politycznej, której, niestety brak - mówi dr Tomasz Lasocki.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Do 22 maja 2023 roku przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tego dnia przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok, w dokumencie za kwiecień 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia br. wyniosła 5,3 proc. – podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, powołując się na wstępne dane. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu br. W urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2023
Rynek Prawo pracy
Przeciętna emerytura w kraju to obecnie około 3 tys. zł brutto. Najwyższa emerytura jest kilkanaście razy większa, bo wynosi ponad 43 tys. zł. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego, a wypłaca ją Oddział ZUS w Zabrzu. Emeryt na swoje świadczenie pracował blisko 63 lata, a karierę zawodową zakończył w wieku 86 lat.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Wśród ambitnych planów na trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości znalazła się likwidacja Karty Nauczyciela. Kartę zastąpić ma "właściwy dla państwa akt legislacyjny, umacniający status zawodowy". Pomysł nie przysporzył ministerstwu edukacji zwolenników wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Zainspirował natomiast związkowców do rozpoczęcia akcji w obronie nauczycielskiej pragmatyki.
Monika Sewastianowicz
08.05.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy
Od kilku tygodni urzędy wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promują pracę tymczasową, chcąc ukrócić nielegalny outsourcing pracowniczy. W efekcie firmy świadczące outsourcing usług zmuszone zostały do poszukiwania innych ścieżek legalizowania pracy cudzoziemców - m.in. zatrudnienie ich jako pracowników tymczasowych. Z tej drogi niektórzy korzystają w ramach powiązanych podmiotów tworzących grupę kapitałową.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2023
Rynek Prawo pracy BHP
Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę nadzwyczajną. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego z Bielska-Białej pozwali pracodawcę, który wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli mimo jednostronnej zmiany warunków wynagradzania nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu w ramach zwolnień grupowych – zaznaczyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Urlop bezpłatny lub opiekuńczy na opiekę nad chorym w rodzinie

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownik może wykorzystać urlop bezpłatny na dowolny cel, np. zajmować się w tym czasie chorym członkiem rodziny. Warunek – na taki urlop musi zgodzić się pracodawca. Są jednak także inne sposoby sprawowania opieki nad bliskimi w potrzebie. Najnowszy to istniejący od 26 kwietnia w Kodeksie pracy urlop opiekuńczy dla zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
Grażyna Ordak
06.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Stwierdzenie przez lekarza specjalisty ZUS choroby zawodowej u ubezpieczonego nie musi skutkować orzeczeniem niezdolności do pracy – stwierdziły sądy dwóch instancji. Astma oskrzelowa u pracownika wymaga redukcji nadmiernej wagi ciała nasilającej odczuwane duszności, a także - unikania czynników drażniących jak silne czynniki chemiczne, zapachy kwiatów, brudnej odzieży.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2022 roku wyniosły 12 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,3 mld zł w ciągu roku – podał GUS. Według urzędu, na koniec minionego roku liczba uczestników PPK wyniosła 2 999,7 tys. osób i była wyższa o 0,5 mln osób w porównaniu do 2021 r.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Prawo pracy Finanse PPK