W badaniu przeprowadzonym wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog - Wspieramy klimat” wzięło udział niemal 1100 osób. 53,6 proc. z nich rozważało możliwość zmiany miejsca zamieszkania i pracy ze względu na zły stan powietrza. 74,3 proc. ankietowanych oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę działań podejmowanych przez swoich pracodawców na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i poprawy jakości powietrza w skali od 1 do 10. Najwięcej ankietowanych ocenili działania swojego pracodawcy na “5” (22,4 proc.). Jedynie 7,5 proc. ankietowanych oceniło działania swojego pracodawcy na “10”. Średnia ocena na jaką oceniono pracodawców w tej sferze to 6,35.

Kluczowa rola firm 

- Zaangażowanie firm w walkę o bezpieczeństwo klimatyczne jest nie tylko odpowiedzialnością społeczną, ale także strategiczną inwestycją w przyszłość i reputację przedsiębiorstwa. Firmy, które działają proekologicznie, budują zaufanie wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych, reagując na rosnące oczekiwania społeczne, jednocześnie spełniając wymogi ESG. Jednak bez zadbania o odpowiedni poziom wiedzy dotyczący ryzyk klimatycznych, nie będziemy w stanie doprowadzić do realnej, długofalowej zmiany. Dlatego edukacja młodzieży w kwestiach klimatycznych jest kluczowa. To oni będą kształtować przyszłość naszej planety, a odpowiednia wiedza pozwoli im podejmować świadome decyzje. Promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych tworzy fundament dla trwałych zmian w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa - dlatego wyjątkowo cieszy zaangażowanie tylu wolontariuszy i szkół w inicjatywę “Biznes kontra smog - Wspieramy klimat”- mówi Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska, lider inicjatyw ESG.

- Pomimo poprawy jakości powietrza w ostatnich latach, wciąż oddychamy w Polsce bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Smog wciąż zabija około 40,000 osób rocznie. Jak pokazują badania ogromna większość ankietowanych obawia się o to, jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem będą oddychać nadchodzącej zimy. Inicjatywy edukacyjne, takie jak Biznes kontra Smog, to bardzo ważny element szerszej zmiany świadomości społecznej. Bardzo cieszymy się z tego, że co roku do tego programu dołączają nowe firmy – mówi Anna Dworakowska, dyrektor wykonawcza Krakowskiego Alarmu Smogowego.

 


Celem VI edycji programu "Biznes kontra smog - Wspieramy klimat", podobnie jak w latach poprzednich, jest kontynuacja misji wolontariatu pracowniczego w kierunku edukacji najmłodszych na temat jakości powietrza i walki ze zmianą klimatu. Dzięki wsparciu nowych partnerów biznesowych, wolontariusze dotrą ze swoim przekazem edukacyjnym do jeszcze szerszego grona szkół i przedszkoli, nie ograniczając się tylko do Małopolski. Kursy są realizowane przez wolontariuszy przygotowanych przez Krakowski Alarm Smogowy, a materiały dostosowane są do potrzeb różnych grup wiekowych. Uczestnicy poznają zagrożenia związane ze smogiem, przyczyny jego powstawania oraz metody radzenia sobie z nim. Dzięki ścieżce tematycznej poświęconej zmianie klimatu, młodzież będzie mogła zrozumieć przyczyny tego zjawiska i kształtować proekologiczne nawyki. Organizatorzy zaznaczają, że uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Obecnie trwają prace nad nowymi warsztatami poruszającymi tematykę zasobów wodnych, które uruchomimy w szkołach w pierwszym kwartale 2024 roku.