Presja inflacyjna narasta - pracownicy chcą więcej zarabiać

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
W firmach sektora prywatnego narasta presja płacowa. Pracownicy oczekują podwyżek – i to nie wyższych premii czy nagród, ale wynagrodzenia podstawowego. Wzrostu płac domagają się nawet ci, którzy podwyżki już dostali. Nad wieloma pracodawcami zawisło widmo strajku, bo spory na tle płacowym kończą się wejściem w spór zbiorowy. Zdaniem prawników, nie powinno się wynagradzać pracowników tak samo.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Dzięki zastosowaniu wyższej kwoty wolnej od podatku pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie odczują korzyści w związku z wprowadzeniem podatkowego Polskiego Ładu. I to mimo zniesienia odliczenia od podatku 7,75 proc. podstawy składki zdrowotnej. Korzyści odniosą też emeryci otrzymujący świadczenie w wysokości 2,5 tys. zł, którzy zyskają na zmianach 187 zł w ujęciu miesięcznym – pisze Natalia Wytrykowska.
Natalia Wytrykowska
13.10.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy Polski Ład
Kopia aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Prawo do żądania tego dokumentu może jednak zostać ograniczone ze względu na prywatność. Jeżeli zajdą określone w ustawie przesłanki, organ będzie musiał wydać decyzję, którą odmówi udostępnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Dorian Lesner
13.10.2021
Policja Prawo pracy RODO
Jedynie 9 proc. firm deklaruje pełną gotowość na dyrektywę UE o ochronie sygnalistów, choć żadna nie wdrożyła w pełni określonego w niej standardu minimum. Jednocześnie aż 89 proc. firm w Polsce wierzy, że dyrektywa sprzyja ich biznesowi. Co trzecia firma (34 proc.) już teraz zakłada, że nie zdąży z przygotowaniami do 17 grudnia 2021 roku – wynika z badania EY „Czas na ochronę sygnalistów”.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2021
Prawo pracy Prawo unijne

Rada Przedsiębiorczości proponuje legislacyjny polski ład

Prawo pracy Prawo gospodarcze Polski Ład
Jakość ustaw, dialog, czas i monitorowanie ex-post przepisów w decydujący sposób wpływają na nowoczesny, demokratyczny proces wdrażania regulacji – wynika z raportu „Legislacyjny Polski Ład”, który Rada Przedsiębiorczości przygotowała we współpracy z Grant Thornton. Jedną z propozycji jest przynajmniej 6-miesięczne vacatio legis dla ustaw regulujących działalność przedsiębiorstw.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.10.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze Polski Ład
W Prognozie Ludności na lata 2014-2050 GUS przewiduje się, iż w 2050 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 33 950,6 tys. osób. Od 1990 roku współczynnik dzietności (TFR) dla Polski uzyskuje wartość poniżej 2.1, co oznacza brak zastępowalności pokoleń. Dlatego pominięcie w Strategii Demograficznej 2040 rozwiązań z zakresu polityki senioralnej i kwestii wieku emerytalnego budzi wątpliwości – twierdzi BCC.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2021
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ważnym czynnikiem w ogłoszeniach o pracę jest to, czy oferty dotyczą formy wyłącznie pracy zdalnej – aż 41 proc. badanych deklaruje, że zwraca na to uwagę. Co istotne, robi tak ponad połowa osób z wyższym wykształceniem – pokazują wyniki 45. edycji badania „Monitor Rynku Pracy”, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2021
Prawo pracy
Policjantce odmówiono skierowania na szkolenie zawodowe, bo gdy była w zagrożonej ciąży, a potem na urlopie rodzicielskim, minął - według policji - czas na wystawienie jej opinii służbowej, która jest warunkiem uzyskania skierowania na szkolenie. Według RPO, przepisy nie wyłączają możliwości opiniowania w czasie urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że termin opiniowania policjantki nie upłynął.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2021
Policja Prawo pracy
Wprowadzane w ramach tzw. Polskiego Ładu zmiany komunikowane są jako obniżka podatków i podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania. Jednak przepisy mówią co innego, a ich zastosowanie wcale nie oznacza, że osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie zapłacą danin publicznych – piszą dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski.
Antoni Kolek Oskar Sobolewski
12.10.2021
Emerytury i renty PIT Polski Ład
Nauczyciel w placówce feryjnej będzie mógł wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, a nie tylko w ferie i wakacje. Według Ministerstwa Edukacji i Nauki to odpowiedź na postulaty nauczycieli, według tych ostatnich raczej niekoniecznie - uważają, że na projektowanej zmianie raczej stracą.
Monika Sewastianowicz
12.10.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Dla jednych subwencja mimo kontroli ZUS, innym zabrana bez prawomocnej decyzji

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Polski Fundusz Rozwoju odrzucił wnioski 2324 firm o wsparcie z tarczy finansowej 2.0, bo zgłosiły do ZUS pracowników z mocą wsteczną. 418 z nich poprosiło o dodatkową weryfikację. Dzięki niej wnioski 257 firm rozpatrzono pozytywnie, bo pozytywna była opinia ZUS. Zdaniem prawników, nieprecyzyjny regulamin sprawia, że jednym PRF odmawia pomocy bez prawomocnej decyzji, a innym umarza subwencję.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Jak podaje NCBR, liczba wniosków o finansowanie B+R i innowacji rekordowo rośnie, a pandemia wzmocniła jeszcze ten trend wśród dużych firm, jak i startupów. Firmy mogą mieć jednak problem z wdrożeniem swoich innowacji. Jak pokazują badania Kincentric, pracownicy czują się zniechęceni do pracy, przeciążeni i niedoceniani. Prawie połowa (48 proc.) polskich pracowników myśli o zmianie pracy.
Grażyna J. Leśniak
11.10.2021
Prawo pracy Nowe technologie
W części miast praca w sądach w poniedziałek - 11 października, praktycznie zamarła - to efekt masowego korzystania ze zwolnień lekarskich. Pracownicy nieoficjalnie podkreślają, że mają dość i skoro, i tak nikt się z nimi się liczy, a ich wynagrodzenia będą zamrożone, chcą zadbać o swoje zdrowie. Cały czas trwa też protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Patrycja Rojek-Socha
11.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Niepracujący emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości od 2400 do 2600 zł to jedyna grupa osób, które najwięcej zyskają – bo co miesiąc około 180 zł - na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, przy jednoczesnej likwidacji odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Wszyscy inni zyskają mniej albo wcale. Ale będą i tacy, którzy z tego powodu dostaną niższe świadczenia niż obecnie.
Grażyna J. Leśniak
11.10.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Kilkuset nauczycieli uczestniczyło w sobotę w zorganizowanym przez ZNP w sobotę proteście przed budynkiem MEiN i w kilku innych punktach alei Szucha. Jak podkreślał szef zawiązku Sławomir Broniar, był on wyrazem dezaprobaty dla tego, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej, a przede wszystkim wyrazem walki o demokratyczną szkołę, o godne płace nauczycieli, o to wszystko, co służy poprawie prestiżu zawodowego nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
09.10.2021
Zarządzanie oświatą
Czy polska ustawa umożliwi dokonywanie zgłoszeń anonimowych? Dyrektywa wymaga ochrony tożsamości sygnalisty. To jeszcze nie przesądza czy możliwe będzie także zgłoszenie anonimowe. Do czasu przyjęcia przepisów krajowych należy ostrożnie przyjąć, że zgłoszenia mogą być anonimowe. Oznacza to w szczególności zakaz wymuszania podania danych, które mogą ujawnić tożsamość sygnalisty
Mirosław Gumularz
09.10.2021
Rynek i konsument RODO
Wychowanie co najmniej czwórki dzieci jest jednym z warunków przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Sądy administracyjne nie są jednak zgodne, czy proces wychowania zawsze musiał trwać do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Orzecznictwo NSA podkreśla zawsze, że należy wykluczyć automatyzm przy wykładaniu pojęcia "wychowania dziecka".
Marek Sondej
09.10.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który rząd ma przyjąć w najbliższym czasie może m.in. ułatwić zmianę miejsca pracy przez cudzoziemca. Może też umożliwić mu szybsze podjęcie nowej pracy i wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji przez wojewodów o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom - twierdzą specjaliści z agencji pracy SPEK.
Grażyna J. Leśniak
08.10.2021
Rynek Prawo pracy
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej został połączony z projektem dotyczącym kontroli trzeźwości. Obecnie trwają ostateczne uzgodnienia, a po ich zakończeniu, projekt zostanie skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów. Według założeń, praca zdalna będzie mogła być wykonywana wyłącznie za zgodą pracownika.
Grażyna J. Leśniak
08.10.2021
Prawo pracy

RPO: Co z sygnalistami w służbach mundurowych i specjalnych?

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Rząd zapowiadał możliwość zapewnienia skutecznej ochrony prawnej sygnalistów w służbach mundurowych i służbach specjalnych, którzy ujawnialiby przypadki torturowania osób zatrzymanych. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra pracy o aktualny etap prac legislacyjnych w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
07.10.2021
Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Pierwsza wersja Polskiego Ładu zakładała, że od 2022 roku konsekwencje nielegalnego zatrudniania przejdą na nieuczciwych pracodawców. Sejm zdecydował jednak, że pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji także „wstecz”. Pracownicy będą mogli więc ujawniać, że byli zatrudnieni na czarno w 2021 roku i w latach wcześniejszych. Dzięki temu nie zapłacą podatku.
Krzysztof Koślicki
07.10.2021
Ordynacja PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Związki zawodowe chcą, by ich przedstawiciele nie będący pracownikami w danym zakładzie pracy mieli wstęp na jego teren, by np. prowadzić agitację związkową. Przeciwni są pracodawcy, którzy wskazują na BHP, tajemnicę przedsiębiorstwa, a nawet ryzyko szpiegostwa przemysłowego. Zdaniem prawników, ten obszar powinien zostać uregulowany. Tylko gdzie: w ustawie czy w prawie zakładowym.
Grażyna J. Leśniak
07.10.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO
Stopa bezrobocia spadła we wrześniu br. do 5,6 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem przed rokiem była niższa o 0,5 pkt proc., a w stosunku do sierpnia – obniżyła się o 0,2 pkt proc. - szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jednak zdaniem Konfederacji Lewiatan, podstawowym problemem pracodawców jest utrzymanie stabilności zatrudnienia i pozyskanie nowych pracowników.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2021
Rynek Prawo pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych – poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. We wrześniu br. – według wstępnych danych – pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2021
Rynek Prawo pracy
Polski Ład jest już w Senacie. Jedne z największych różnic pomiędzy wersją skierowaną pod obrady Sejmu przez rząd a projektem będącym w Senacie to zmiany dotyczące zasad opłacania składki zdrowotnej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zmiany w stosunku do pierwotnych założeń nie ominęły praktycznie żadnej z form opłacania podatków.
Izabela Leśniewska Jacek Leśniewski
06.10.2021
Rachunkowość Polski Ład
Jak wygląda zarządzenie zgodnością w Polsce w 2021 roku, czy nadal króluje w dużych spółkach giełdowych? Jaki jest stan świadomości organizacji o systemach informowania o nieprawidłowościach i prawach sygnalistów? Czy compliance oficerów wspierają programy komputerowe? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 14 października podczas bezpłatnej konferencji online.
Jolanta Ojczyk
06.10.2021
Prawo gospodarcze Compliance

Miesięczne vacatio legis - już nie przy tej "produkcji" prawa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Sejm potrzebował zaledwie dwóch tygodni na uchwalenie podatkowego Polskiego Ładu. W ostatecznej wersji to... 277 stron nowego prawa. Tempo pracy było zawrotne, a rządzący nie ukrywali, że chcą zdążyć z ogłoszeniem go do 30 listopada, by mogło wejść w życie z początkiem nowego roku. Zdaniem prawników czas zweryfikować wprowadzoną 30 lat temu przez Trybunał Konstytucyjny zasadę miesięcznego vacatio legis.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Przedstawiciele NSZZ Solidarność, Polska Izba Handlu i Konfederacja Lewiatan przygotowały wspólne propozycje dotyczące uszczelnienia handlu w niedzielę. I zaapelowały do Senatu, który obecnie pracuje nad tą regulacją, o przyjęcie ich poprawek do ustawy w sprawie tego uszczelnienia. Chodzi m.in. o dopuszczenie zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej pomocy członków rodzin.
Krzysztof Sobczak
05.10.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy

RPO: Ograniczenia praw osób niezaszczepionych można wprowadzić tylko ustawą

Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia
Szczepienie nie jest jedyną formą zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania COVID-19 – równoległym rozwiązaniem może być test. Odmowy wpuszczania osób niezaszczepionych do restauracji czy kina nie są niezgodne z Konstytucją, ale muszą być zapisane w ustawie, zgodnie z konstytucyjnymi standardami ochrony praw i wolności – podkreśla RPO w wystąpieniu do premiera
Grażyna J. Leśniak
05.10.2021
Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia
Jeszcze w tym roku na nagrody motywacyjne dla pracowników sądów trafią środki w wysokości 6 proc. funduszu wynagrodzeń na 2021 r. Minister zadeklarował też poparcie dla postulatu 12-proc. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądownictwa powszechnego. Takie prozumienie część związków zawodowych pracowników sądownictwa i prokuratury zawarła z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
05.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski