Sąd Najwyższy ma dziś odpowiedzieć na pytanie, czy można – zgodnie z prawem – dwa razy obniżać emeryturę funkcjonariuszom służb PRL. Nad podobnym problemem zastanawia się Trybunał Konstytucyjny. Jeśli SN przyjmie „prokonstytucyjną” wykładnię przepisów, a potem TK stwierdzi, że ustawa nie jest niezgodna z Konstytucją, to dojdzie do „rozbieżności” w wykładni.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Zamieszczenie przez pracodawcę na drzwiach biura imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jednak musi być usprawiedliwione celem działania pracodawcy – wyjaśnia ekspert LEX Ochrona Danych Osobowych.
Małgorzata Piętka
16.09.2020
Prawo pracy BHP RODO

Rekonstrukcja rządu to wstęp do zwolnień w administracji

Administracja publiczna Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa 2
Cięcia w urzędach państwowych pod hasłem zmian w ministerstwach – tak określają eksperci rządowe plany ograniczeń kosztów administracji. Pewnie nie mogą się czuć także członkowie korpusu służby cywilnej. Tymczasem nieprzemyślana likwidacja ministerstw nie zawsze przyniesie oszczędności.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
16.09.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa 2
Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. Tak jak zaproponowała minister pracy, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 2600 zł do 2800 zł. Zdaniem pracodawców, tak duży wzrost niekorzystnie wpłynie na rynek pracy.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

W ZUS ubywa ubezpieczonych Polaków

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W lipcu o około 75 tysięcy osób spadła liczba ubezpieczonych w ZUS, licząc miesiąc do miesiąca. Od końca 2019 roku z rejestrów ZUS zniknęło już 230 tys. ubezpieczonych, za których opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to oznaczać o ponad 100 mln zł mniej trafiających co miesiąc do ZUS, a także rosnącą szarą strefę i bezrobocie.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Praca w służbie publicznej nie jest w sposób równy dostępna dla każdego, nabory są uznaniowe, a wybór osób na wyższe stanowiska odbywa się „po linii politycznej”. Prawo nie zobowiązuje do publikacji ogłoszeń o wakatach kierowniczych, więc urzędy ich nie upubliczniają. A to ogranicza liczbę kandydatów i jest niesprawiedliwe,
Katarzyna Kubicka-Żach
15.09.2020
Administracja publiczna
W piątek, 11 września 2020 roku, Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, złożył w gabinecie marszałek Sejmu Elżbiety Witek rezygnację ze sprawowanej funkcji – poinformował w poniedziałek serwis Prawo.pl Tomasz Zalewski, p.o. rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2020
Prawo pracy BHP

Prawie 150 tys. firm uzyska automatycznie większą pomoc z ZUS

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Po interwencji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, do której doszło na wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ZUS ponownie rozpatrzy sprawy w zakresie wysokości przyznanego firmie zwolnienia w przypadku wystąpienia nadpłaty. O jej zwrot płatnik będzie mógł wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Jeżeli wójt jest na urlopie bezpłatnym i zawiesił wykonywanie obowiązków w swoim dotychczasowym miejscu pracy na okres sprawowania mandatu w gminie, nie można uznać, że narusza zakaz łączenia funkcji wójta z wykonywaniem innych funkcji. rada gminy nie może w takim wypadku stwierdzić wygaśniecia mandatu.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2020
Samorząd terytorialny
Ludzie zwolnieni z pracy latami czekają na wyrok w swojej sprawie. Problem tylko pogłębiła zmiana procedury cywilnej i wprowadzona w 2019 r. możliwość nałożenia na pracodawcę przez sąd I instancji obowiązku zatrudnienia pracownika do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. W efekcie sędziowie nie muszą się śpieszyć, pracownicy nie mogą doczekać się na sprawiedliwość, a koszty ponoszą pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
To pracodawca ma obowiązek utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku. Pracownik ma zaś przestrzegać nie tylko zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale i ustalonego porządku pracy. W tym także porządku na swoim stanowisku pracy. Zdezynfekowanie własnego biurka i krzesła dostarczonym przez pracodawcę środkiem mieści się w granicach tej dbałości.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
12.09.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Senat skierował do Sejmu projekt w sprawie ochrony świadczeń dla kobiet w ciąży

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Senat skierował w piątek do Sejmu projekt ustawy, który ma naprawić sytuację m.in. kobiet w ciąży, którym na skutek rozwiązań przyjętych w tarczach antykryzysowych zostały obniżone świadczenia podczas urlopu macierzyńskiego. Za inicjatywą senacką głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw. Nikt też nie wstrzymał się od głosu.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

ZUS: Wyrównywanie nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne ruszy 20 września

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Płatnicy, którzy w okresie trwania pandemii nadpłacili składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, od 20 września będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań – zapowiedziała w piątek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota wypłat wyniesie okpło 600 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Praca zmianowa uderza w życie rodzinne pracowników prokuratury i osoby samotnie wychowujące dzieci, powoduje dodatkowe podziały w jednostkach, bo mniej restrykcyjnie traktuje się prokuratorów i nie spełnia podstawowego celu, czyli nie chroni przed koronawirusem - wskazuje Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Apeluję o powrót do "normalności" od 14 września.
Patrycja Rojek-Socha
11.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura BHP
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje, w zależności od okresu zatrudnienia, 20 albo 26 dni corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie zawsze jednak określenie jego wymiaru jest proste. Sytuację potrafi skomplikować wiele czynników. W LEX ruszył kalkulator kosztów sądowych i wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Dorian Lesner
11.09.2020
Prawo pracy HR
Policjant wniósł o przyznanie mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Komendant odmówił wydania decyzji w sprawie, wskazując, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego brakuje w tym zakresie stosownych regulacji prawnych. Taki stan nie usprawiedliwiał jednak bezczynności organu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Aleksandra Partyk
11.09.2020
Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące popytu na pracę w II kwartale 2020 roku wskazują na stopniowe stabilizowanie się sytuacji na rynku pracy po pierwszym szoku spowodowanym COVID-19 i w efekcie zamrożeniem gospodarki - ocenia Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pensje samorządowców są od lat oderwane od realiów rynkowych i nieadekwatne do zakresu pracy i związanej z nią odpowiedzialności – uważają członkowie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Ich zdaniem tania administracja nie idzie w parze z wysoką jakością usług publicznych i profesjonalizmem kadr.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2020
Samorząd terytorialny
Resort zdrowia wyszedł z propozycją tworzenia nowych zawodów i stworzenia ścieżki awansu zawodowego dla kolejnych profesjonalistów. Pojawią się m.in. takie zawody jak asystent zdrowia publicznego, inżynier biomedyczny, koder medyczny, edukator ds. stomii czy pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.
Katarzyna Redmerska
10.09.2020
Zawody medyczne
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców postuluje całkowitą likwidację obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające zewnętrzną granicę państwową zatrudnione w polskich firmach. Chodzi o Ukraińców i Białorusinów. Ci w przeciwieństwie do Polaków pracujących np. w Czechach, po weekendzie w domu są kierowani na kwarantannę.
Jolanta Ojczyk
10.09.2020
Koronawirus a prawo

Senat zgłasza projekt ws. ochrony świadczeń kobiet w ciąży w związku z COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Senatorowie opowiedzieli się w czwartek za podjęciem inicjatywy ustawodawczej, która zabezpieczy kobiety w ciąży przed obniżeniem świadczeń podczas urlopu macierzyńskiego. Z wnioskiem wystąpiła Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności podczas prac nad tzw. drugą tarczą antykryzysową dla branży turystycznej.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Same wojewódzkie urzędy pracy potwierdzają wątpliwości interpretacyjne dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych np. przestojem. Występują o wyjaśnienia do resortu pracy, kierując się następnie otrzymanymi wytycznymi i wyjaśnieniami, a nie treścią przepisów prawa – piszą prawnicy z kancelarii TLA.
Izabela Mendyk-Pichur Łukasz Pyjek
10.09.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Na początek zlikwidowane będą nieobsadzone etaty w administracji – zapowiada wicepremier Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do planowanych oszczędności w urzędach. I dodaje, że po ustaleniu przyszłego kształtu rządu i dostosowaniu do tego kadr administracyjnych podjęte będą decyzje o dalszej redukcji stanowisk.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2020
Administracja publiczna
Na koniec drugiego kwartału 2020 roku już 1 074 847 uczestników Pracowniczych Programów Kapitałowych gromadziło pieniądze na rachunkach PPK. Łączne wpłaty z tego tytułu wyniosły 533 744 tys. zł. Dla porównania w pierwszym kwartale tego roku liczba uczestników wynosiła 981 611 a dokonane wpłaty sięgnęły 555 095 tys. zł – podaje Komisja Nadzoru Finansowego.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Emerytury i renty PPK
Brakuje kadry do kontroli i nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej, ministerstwo pracy chce więc złagodzić wymogi na tych stanowiskach. Tymczasem mogliby te funkcje pełnić pracownicy pomocy społecznej, którzy mają szansę w ten sposób awansować. Problem w tym, że resort chce dopuścić osoby z wykształceniem ekonomicznym, ale wyklucza osoby z kierunkowym licencjatem i doświadczeniem.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2020
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
10 lipca weszła w życie nowela ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która ma podwyższyć emerytury osobom urodzonym w 1953 roku. Średnio o 202 złote. Jednak zarówno emeryci, jak i osoby otrzymujące po nich rentę rodzinną, muszą poczekać na wyższe świadczenie. ZUS zacznie je przeliczać dopiero po 11 stycznia 2021 r.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Emerytury i renty
Sąd drugiej instancji nie może uchylić decyzji ZUS i wyroku wydanego w pierwszej instancji w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu Polaka, który pracował na Słowacji. Dlatego, że dwustronne porozumienie organów rentowych stanowi podstawę do stwierdzenia, które ustawodawstwo jest wiążące - taki jest sens uchwały SN składzie 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanej 9 września br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla zawodów medycznych już na ogólnych zasadach

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od soboty, 5 września, przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego, możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny. I to mimo, że trwa stan epidemii, z uwagi na który zasiłki te w wysokości 100 proc. wynagrodzenia im przyznano.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Do 7 września 2020 roku prawie 5 mld zł trafiło w całym kraju na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego. Tylko w województwie śląskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił prawie 585,3 mln zł - poinformował ZUS w środę.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2020
Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Możliwie szybka kontrola i tylko w jednej firmie dziennie, unikanie przedsiębiorstw i szpitali, w których istnieje ryzyko zakażenia czy ustalenie wcześniej w jakim zakresie przedsiębiorca może przedstawić dokumenty online – to tylko niektóre zalecenia Głównego Inspektora Pracy dla podległych mu służb. Powinny być powszechnie dostępne, a nie "utajniane" przez inspekcję - wskazują eksperci.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo