Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie przywracające dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego przedszkola czy szkoły. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września, a zasiłek będzie wypłacany do 20 września 2020 roku.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Ponad połowa przedsiębiorców niepokoi się o przyszłość

Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Epidemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ na wyniki działalności gospodarczej i nastroje większości przedsiębiorców. Choć duża część z nich jest zadowolona z pomocy udzielonej przez rząd, to spodziewają się kolejnych problemów w następnych miesiącach – wynika z badań opracowanych na zlecenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Centrum im. Adama Smitha.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Pracownica, która karmi dziecko w naturalny sposób może skorzystać z dodatkowego uprawnienia, które daje jej Kodeks pracy. Matka karmiąca ma bowiem prawo do dwóch przerw w pracy, każda po 30 minut. Przepisy przewidują, że są one wliczane do czasu pracy. To zaś oznacza, że pracownica otrzyma za ten czas wynagrodzenie.
Agnieszka Rosa Dorian Lesner
28.08.2020
Prawo pracy HR
Z powodu epidemii firmy wysłały swoich pracowników do pracy zdalnej. Wiele osób wyjechało więc na działki, letniska czy do domów rodzinnych i pracuje poza miejscowościami, w których są siedziby ich pracodawców. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji mają one prawo do wyższych kosztów podatkowych i tym samym do obniżenia podatku.
Krzysztof Koślicki
28.08.2020
PIT Koronawirus a prawo
Resort pracy zapowiada zmianę przepisu dotyczącego zasiłku macierzyńskiego tak, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy. Zasada, wprowadzona w tarczy antykryzysowej 1, uderzyła w kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich. Rząd chce to naprawić, ale w sposób sprzeczny z konstytucją.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Program „Bezpiecznie w szkole” i dodatkowe działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czasie pandemii były tematem czwartkowej konferencji prasowej z udziałem minister Marleny Maląg. Następnie szefowa resortu rodziny oraz wiceminister Stanisław Szwed wzięli udział w uroczystości wręczenia Nagród Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2020
Prawo pracy BHP
Organizator publicznego transportu zbiorowego lub gmina będąca stroną porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu będzie musiała zapewnić kierowcom autobusów i motorniczym przynajmniej na jednym krańcu linii komunikacyjnej toaletę, a na krańcu, na którym jest wyznaczona przerwa na spożywanie posiłku, odpowiednie pomieszczenie do tego przeznaczone – przewiduje projekt najnowszego rozporządzenia ministra infrastruktury.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2020
Prawo pracy
Zwiększenie bezrobocia, szarej strefy i inflacji – taki może być efekt podniesienia płacy minimalnej w Polsce do poziomu rekordowego w Unii Europejskiej w okresie największego kryzysu od kilkudziesięciu lat. Rada Przedsiębiorczości apeluje o zamrożenie płacy minimalnej i reformę algorytmu jej ustalania.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej jest podstawowym celem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, którą podpisał prezydent.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2020
Policja Finanse
Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego sędzia Andrzej Tomczyk odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec obecnej I prezes SN Małgorzaty Manowskiej w związku z pełnieniem przez nią funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mimo sprzeciwu ówczesnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Rzecznik uznał winę i jednocześnie niską szkodliwość czynu.
Krzysztof Sobczak
27.08.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rada powiatu zezwala na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, ale nie jest sądem pracy. Jej zgoda umożliwia jedynie podjęcie działań względem radnego - pracownika - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Stąd odmowa wyrażenia zgody musi być szczególnie przekonywająco uzasadniona, stwierdził sąd.
Marek Sondej
27.08.2020
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Z podwyższoną temperaturą nie do każdego sądu

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
Sądy, podobnie jak inne instytucje i firmy, mierzą temperaturę wchodzącym osobom, mimo że nie ma w Polsce przepisu, który określałby wysokość temperatury, od której zaczyna się gorączka. W efekcie do jednego sądu nie wejdziemy z temperaturą 37,5 stopnia, do innego – 38 stopni. Do tego dochodzą wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
27.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo

MR: Zatrudnieni na umowy cywilnoprawne nie zawsze liczeni do subwencji

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Przedsiębiorca może zaliczyć w ramach ogólnej liczby pracowników, ustalanej na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, osobę współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511 pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie pracownikiem - twierdzi Ministerstwo Rozwoju.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie od 1 do 20 września

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał od 1 do 20 września i będą mogli z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy żłobek, przedszkole lub szkoła zostanie zamknięta z powodu epidemii. Do świadczenia będą mieli też prawo rodzice, gdy obostrzenia sanitarne nie pozwolą dzieciom uczęszczać do tych placówek - zapowiedziała w środę Marlena Maląg, minister rodziny i pracy.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Prawie 2 mln osób w Polsce, mimo że mają status pracujących, nie wykonywało obowiązków służbowych w drugim kwartale 2020 roku. To niemal dwa razy więcej osób niż rok wcześniej. Dodatkowo, w ciągu 3 miesięcy podwoiła się liczba osób pracujących zdalnie – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Nie można przerwać urlopu, by pójść na dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Kobiety, które wykorzystują urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, nie mogą go przerwać, by pójść na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Takiej możliwości nie było, gdy zasiłek pojawił się w marcu wraz z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół, i nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się to zmienić, gdy zasiłek ten powróci na jesieni.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określają okresu przechowywania danych osobowych udostępnionych przez pracownika pracodawcy w związku z ubieganiem się o świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego. Pracodawca przetwarza wskazane dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń
Magdalena Sender
26.08.2020
Prawo pracy RODO
Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do swojego projektu przewidującego, że odpowiedzialność zbiorowa byłaby stosowana wobec dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Według koncepcji resortu przepisy nałożyłyby na przedsiębiorcę obowiązek zapobiegania popełnianiu przestępstw przez pracowników i współpracowników firmy.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo karne Prawo gospodarcze
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ponad 805 tys. bonów na kwotę ponad 690 mln zł. W najbliższą środę (26 sierpnia) ZUS zrealizuje trzecią transzę płatności. Tego dnia na konta podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego trafi ponad 52 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2020
Koronawirus a prawo

Ministerstwo podaje kryteria weryfikacji małych i średnich firm dla potrzeb pomocy

Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Mikroprzedsiębiorca to firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz jej roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln euro. Takie objaśnienie przedstawił resort rozwoju w odniesieniu do weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz jego podwyższenie do 67 roku życia to jedyny sposób na podwyższenie świadczeń emerytalnych w przyszłości. Bez tego przyszłe emerytury Polaków będą coraz niższe w stosunku do płacy minimalnej. Emerytura osoby, która dzisiaj wchodzi na rynek pracy i będzie pracowała 40 lat do 2060 roku cały czas na płacy minimalnej, wyniesie 3.068,47 zł, czyli 53 proc. płacy minimalnej
Grażyna J. Leśniak
25.08.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

System zmianowy w sądach się nie przyjmuje, prezesi szukają innych rozwiązań

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus a prawo
Sądy w całym kraju zmagają się obecnie z zaległościami spowodowanymi koronawirusem. Ich pracę dodatkowo utrudniają restrykcje sanitarne, dotyczące choćby dezynfekcji i wietrzenia sal. Ministerstwo Sprawiedliwości tuż przed odmrażaniem sugerowało prace nad dwie zmiany - spotkało się to jednak z oporem pracowników sądów i pełnomocników.
Patrycja Rojek-Socha
25.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pracodawcy sprawdzają efektywność pracowników, a praca zdalna bardzo im to ułatwia. Dzięki niej wiedzą, kto i ile pracuje oraz w jakim czasie wykonuje zadania. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pierwsi pracownicy, którzy nie sprawdzili się w czasie pandemii, już otrzymują wypowiedzenia. Zdaniem ekspertów, praca zdalna zmieni rynek pracy.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Apel do ministra pracy w sprawie zaniżonych zasiłków macierzyńskich

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała do Marleny Maląg, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o przyspieszenie prac mających na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych niższymi zasiłkami chorobowymi i macierzyńskimi, wskutek przyjęcia przez ich zakłady pracy rozwiązań przewidzianych przez tarcze antykryzysowe.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

ZUS: Dodatek solidarnościowy do końca sierpnia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 271 mln zł z tytułu dodatku solidarnościowego – poinformowała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. O dodatek osoby, które straciły pracę w związku z epidemią koronawirusa lub są bezrobotne, mogą wnioskować do 31 sierpnia.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie, ale tylko dla rodziców z czerwonej strefy

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 w przypadku przejścia szkoły na pracę zdalną. Jednak, jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl, zasiłek nie będzie przysługiwał wszystkim, a jedynie mieszkańcom powiatów znajdujących się w strefie czerwonej.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Specjalny dodatek w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego mają otrzymać ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy wykonywali lub wykonują czynności kontrolne, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, trafił do uzgodnień.
Patrycja Rojek-Socha
23.08.2020
BHP Opieka zdrowotna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał ponownie rozpatrzyć wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 800 tysięcy firm. Tym, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 września.
Grażyna J. Leśniak
21.08.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Polscy przedsiębiorcy obawiają się, jak inne kraje UE będą w praktyce stosować zmienioną dyrektywę w sprawie pracowników delegowanych. Chodzi zwłaszcza o sposób liczenia okresu delegowania – czyli owych 12 i 18 miesięcy, o którym nie ma mowy w dyrektywie. Nie wiadomo więc, czy długi weekend spędzony w Polsce będzie zawieszał okres delegowania albo czy zmiana kontrahenta sprawi, że okres ten będzie liczony od nowa.
Grażyna J. Leśniak
21.08.2020
Prawo pracy Prawo unijne

NSA: Wykład o zasadach BHP nie jest dziełem, więc trzeba zapłacić składkę zdrowotną

Prawo cywilne BHP Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia
Wykład o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być przedmiotem umowy o dzieło. Jest to bowiem czynność starannego działania, więc uzyskane wynagrodzenie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną płatnika składek.
Dorian Lesner
21.08.2020
Prawo cywilne BHP Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia