Trwająca już drugi rok pandemia koronawirusa nie tylko zmieniła w znacznym stopniu model pracy Polaków, ale również wpłynęła na wzrost liczby bezpłatnych nadgodzin. Według raportu firmy ADP, statystyczny Polak pracuje każdego tygodnia 5,5 godziny za darmo. To wzrost aż o 2,5 godziny w ciągu zaledwie ostatniego roku.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Na rozpoczynającej się właśnie programowej części Krajowego Zjazdu Adwokatury tematy umowy o pracę i reklamy mogą grać pierwsze skrzypce. Adwokaci - szczególnie z Warszawy - chcą zmian i to pilnie, bo sytuacja na rynku usług prawnych nie jest najlepsza. Problem jednak w tym, że to co jest atrakcyjne z punktu widzenia stolicy, w małych miejscowościach traci urok. Jedno jest pewne - szykuje się gorąca dyskusja.
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2021
Zmiana przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spowodowała problemy w wyliczeniu stypendium doktoranckiego, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie pod rządami "starych" przepisów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decydują przepisy przejściowe i reguła wypłaty 60 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2021
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
10 września 2021 r. został zarejestrowany Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych wBREw. Choć, jak twierdzą prawnicy, jest to przejaw pluralizmu związkowego, to wątpliwości budzi ochrona związkowców-samozatrudnionych i możliwość reprezentowania pracowników oraz zawierania przez taki związek np. układów zbiorowych pracy w imieniu pracowników.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy
Pandemia COVID-19 stała się istotnym czynnikiem stresogennym dla pracowników. Niepokojowi o stan zdrowia swojego i bliskich szybko zaczął towarzyszyć strach o możliwość utraty pracy i dochodu. Zmęczenie i frustrację niemożnością pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego odczuwają zwłaszcza kobiety, matki małych dzieci - twierdzi Konfederacja Lewiatan, powołując się na badania.
Grażyna J. Leśniak
16.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 56 tys. kontroli w 48 tys. podmiotów zatrudniających łącznie ponad 3 mln. osób. Blisko 35 proc. to wynik wpływających skarg. Dotyczyły one głównie problematyki związanej z niewypłacaniem wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń. Ponad 4 tys. z nich to problemy legalności zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
16.09.2021
Prawo pracy BHP

ZUS: Stabilna sytuacja FUS po 6 miesiącach 2021 roku

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2021 roku była stabilna. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń – czerwiec osiągnął poziom 80,4 proc. Koszty FUS wyniosły 139,2 mld zł i były o miliard złotych większe niż przed rokiem – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
16.09.2021
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia 2022 roku osoby na rencie i jednocześnie pracujące, stracą prawo do aktualizacji kwoty bazowej. Nie będą też mogły zwiększyć świadczenia przez doliczenie okresów nieskładkowych, np. czasu pobierania zasiłków chorobowych czy ukończonych studiów wyższych. Jedyne co mogą zrobić, to jeszcze w tym roku złożyć wnioski o doliczenie okresów nieskładkowych i przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej.
Grażyna J. Leśniak
16.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Rośnie liczba firm, które przeznaczają budżety na rozwój projektów związanych ze sztuczną inteligencją. W latach 2020-2021 był to wzrost o prawie 80 proc. – wynika z najnowszego raportu Appen (2021). Dynamiczny wzrost zainteresowania biznesu sztuczną inteligencją jest niewspółmiernie szybszy od pojawiania się pracowników posiadających niezbędne kompetencje, aby sprostać rozwojowi organizacji cyfrowej.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2021
Prawo pracy Nowe technologie
Pracodawcy mają duży problem z powrotem pracowników do biur. Ci pokochali swobodę, jaką daje praca zdalna i nie chcą z niej rezygnować. Nawet za cenę zmiany miejsca pracy. Są firmy, w których jednego dnia wypowiedzenie składa po kilkanaście osób. Pracodawcy, by zatrzymać pracowników zaczęli, za radą prawników, określać zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminach pracy.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2021
Rynek Prawo pracy
Przyjęta przez rząd podatkowa część Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odpisać będzie można maksymalnie 300 złotych rocznie. MF chce w ten sposób zachęcić Polaków do członkostwa w związkach zawodowych. Nowelizacja pomija jednak zupełnie przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
15.09.2021
PIT Prawo pracy Polski Ład
We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pod przewodnictwem prezes Joanny Lemańskiej nie znalazła podstaw formalnych do rozpatrzenia skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego w sprawie dyskryminacji nauczycielki z Krapkowic. Spór z dyrekcją szkoły miał związek ze zdjęciem przez nią krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.09.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy
Na wtorkowej Radzie Ministrów płaca minimalna na rok 2022 została określona na 3010 zł, co oznacza, że w porównaniu do roku 2021 wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 210 zł - tj. o 7,5 proc. - powiedziała we wtorek Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Wzrośnie również stawka godzinowa. W roku 2022 stawka godzinowa będzie wynosiła 19,70 zł.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Prawo pracy
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w I-II kwartale 2021 roku wyniosło 2 732,6 tys. osób i było o 0,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5 755,18 zł i było o 8,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – podał Główny Urząd Statystyczny .
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Rynek Prawo pracy

ZUS: W całym kraju złożono już 2,8 mln wniosków o wyprawkę szkolną

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Prawie 130 mln zł trafiło do rodziców i opiekunów z województwa śląskiego na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start”. W całym kraju złożono łącznie 2,8 mln wniosków, a kwota wypłaconych świadczeń 300+ przekroczyła 1,1 mld zł – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do końca listopada br.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Kryzys najlepiej weryfikuje deklaracje pracodawców. W pandemii pracownicy szczególnie doceniali pracodawców, którzy zapewniali im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Istotną rolę zaczęło również odgrywać zaufanie oraz otwartość w komunikacji, czyli jasnej, opartej na faktach i wiarygodnej informacji – twierdzą eksperci z agencji rekrutacyjnej People.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Prawo pracy Compliance
Brak decyzji rządu co do przyjęcia i przekazania do Sejmu projektu ustawy, która umożliwiłaby pracodawcom dostęp do informacji o zaszczepieniu przeciw COVID-19 pracowników i klientów, nie rozwiąże problemu. Zdaniem prawników, pracodawcy będą szukali sposobów na pozyskanie danych, by móc zabezpieczyć załogi i zorganizować pracę. Jednym ze sposobów będą anonimowe ankiety.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Kierowcy, którzy oferują swoje usługi w Holandii za pośrednictwem Ubera, nie są samodzielnymi przedsiębiorcami tylko normalnymi pracownikami. Firma musi więc ich zatrudnić - orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Amsterdamie. Podobne pozwy zostały złożone w innych europejskich krajach, m.in. Belgii i Szwajcarii. W lutym br. brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Uber musi traktować 70 tys. kierowców jako pracowników.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Większość pracowników akceptuje pracę zdalną i nie chce całkowicie z niej rezygnować. Szczególnie chętnie swoje obowiązki z domu chcą wykonywać millenialsi, wśród których 39 proc. jest gotowych niemal całkowicie zrezygnować z biura – wynika z badania Antal i Cushman & Wakefield. Na chęć pracy zdalnej wpływa też wielkość gospodarstwa domowego.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Prawo pracy
W szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych. Udział osób pracujących zdalnie w sektorze informacja i komunikacja wynosił nawet 80 proc., ale w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii nie przekraczał 16 proc – wynika z raportu, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Prawo pracy
Od początku pandemii 15 proc. pracowników przeprowadziło się z powodów zarobkowych. Zmianę miejsca zamieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje kolejne 19 proc. respondentów, a 37 proc. rozważa relokacje do innego miasta/regionu w niedalekiej przyszłości – wynika z badania Michael Page.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Rynek Prawo pracy HR
Wspieranie integracji cudzoziemców poprzez rozwój usług społecznych dla migrantów oraz ich integracji na rynku pracy - to jeden z priorytetów przyjętego przez rząd „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy

Problem emerytur groszowych wymaga rozwiązania, ale łatwo nie będzie

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pojawiające się od 6 lat zapowiedzi ZUS o likwidacji tzw. emerytur groszowych pozostają nadal w sferze politycznych rozważań. Brak konkretnych rozwiązań ustawowych może świadczyć o braku pomysłu jak rozwiązać ten problem. Chyba, że samo zjawisko nie jest problemem lecz konsekwencją, a przyczyn należy upatrywać w innym obszarze systemu emerytalnego
Antoni Kolek Oskar Sobolewski
13.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

NSA: Umowa z lustratorem bez obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Pacjent Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia
NFZ miał wątpliwości co do charakteru umowy o przeprowadzenie lustracji oraz sporządzenie protokołu i wniosków polustracyjnych. Strony zawarły umowy umowę o dzieło, ale organ uważał, że była to umowa o świadczenie usług. Tym samym jej wykonawca powinien zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
13.09.2021
Prawo cywilne Pacjent Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia
Brak konsultacji społecznych, pomijanie w uzasadnieniach do projektów ustaw informacji o najważniejszych proponowanych zmianach, czy oceny skutków regulacji, które nie uwzględniają szerszego kontekstu i wpływu zmian na prawo i gospodarkę - to tylko niektóre zarzuty prawników wobec procesu legislacyjnego. Tryb prac nad nowym prawem budzi już nawet sprzeciw Rządowego Centrum Legislacji i poszczególnych ministerstw.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki Robert Horbaczewski Jolanta Ojczyk
13.09.2021
Prawo gospodarcze
Ubezpieczona posyłała chore dziecko do przedszkola i jednocześnie pobierała zasiłek z tytułu sprawowania nad nim osobistej opieki. ZUS zażądał zwrotu pieniędzy. Wiązało się to też z uznaniem, że składki były opłacane w kwocie niższej od należnej i ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia. Zgoda na ich opłacenie po terminie stanowiłaby przyzwolenie na niepożądane i bezprawne zachowania
Dorian Lesner
11.09.2021
Ubezpieczenia społeczne
Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r. o 29,6 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy była większa o 75,4 proc. – podał w piątek GUS. Według urzędu, pod koniec czerwca br. nieobsadzonych było 35,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2021
Rynek Prawo pracy
Dział „praca” nadzorowany jest obecnie przez szefową resortu rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg. Ministerstwo zapewnia o kontynuacji prac nad projektami ustaw dotyczącymi pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników przez pracodawców w kształcie zaproponowanym przez resort rozwoju. Partnerzy społeczni mówią jednak o dziwnym stanie zawieszenia.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zakazuje, co do zasady, przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Jednak zakaz ten nie jest bezwzględny, a RODO przewiduje szereg wyjątków od niego. Jednym z nich jest wyjątek legalizujący przetwarzanie tych danych m.in. do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy etc., przy czym ma się to odbywać w warunkach określonych w RODO
Klaudia Jędrzejczyk Mateusz Janion
09.09.2021
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Czternasta emerytura trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski